Facebook
Zabezpieczenia w instalacjach kanalizacyjnych (4). Bariery dla szczurów  E-mail
There are no translations available.

Najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przed atakiem szczurów do wewnątrz budynku są urządzenia przeciwzalewowe. Dokonując wyboru odpowiedniej konstrukcji, należy zwrócić szczególną uwagę na materiały użyte do ich budowy.


Urządzenia przeciwzalewowe stosowane w kanalizacji pracują w środowisku uciążliwym. Obecność różnych domieszek, w tym tłuszczu, piasku, zawiesin oraz elementów włóknistych sprzyja rozszczelnieniu stosunkowo lekkich zamknięć klapowych wykonanych najczęściej z tworzywa sztucznego lub tworzywa sztucznego pokrytego elementem wykonanym ze stali. Urządzenia przeciwzalewowe wyposażone są w zależności od typu w jedno lub dwa zamknięcia klapowe. Zawory zwrotne klapowe są głównym elementem zabezpieczającym instalację kanalizacyjną przed cofaniem się ścieków do budynku. Zabezpieczają one pomieszczenia usytuowane poniżej poziomu zalewania.


Zgodnie z prawem

Urządzenia te dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną COBRTI Instal, która stanowiła dokument odniesienia dla tego typu wyrobów. W maju 2004 r. ukazała się norma na urządzenia przeciwzalewowe PN-EN 13564-1 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach Część 1: Wymagania. Jej kolejna część PN-EN 13564-2 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach Cześć 2: Metody badań została opublikowana wcześniej, bo w marcu 2004 r. Część 1: Wymagania - określa typy i wymagania dotyczące materiałów, właściwości, projektowania, konstrukcji i znakowania fabrycznie produkowanych urządzeń przeciwzalewowych do ścieków zawierających fekalia i/lub bez fekaliów, stosowanych w wewnętrznych systemach kanalizacyjnych działających grawitacyjnie. W normie tej nie wspomniano, z jakiego materiału powinien być wykonany oraz w jaki sposób powinien być zamocowany w urządzeniu główny element zamykający, czyli klapa. W części dotyczącej materiałów, z jakich powinny być wykonane urządzenia przeciwzalewowe wyszczególniono tylko: odporność na ścieki bytowo-gospodarcze zależnie od typów – do temperatury 75 lub 93oC oraz odporność na korozję. W owym czasie nie budziło to zastrzeżeń COBRTI Instal aż do momentu, gdy latem 2004 r. został wyemitowany program telewizyjny, w którym przedstawiono stan klapy zaworu zwrotnego klapowego wymontowanego z sieci kanalizacyjnej budynku jednorodzinnego w mieście usytuowanym na północy Polski. Właściciel domu podczas przeprowadzania okresowej kontroli szczelności urządzenia stwierdził, że klapa nie spełnia swojej funkcji. Jest nieszczelna, a na dodatek urwała się z zawiesia. Po dokonaniu szczegółowej analizy uszkodzeń i przyczyny awarii stwierdzono, iż klapa oraz jej zawias zostały przegryzione przez szczury.

Analiza norm ustanowionych i wprowadzonych do zbioru Polskich Norm, dla:

* systemu kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków (PN-EN 12056-4),

* zewnętrznych systemów kanalizacyjnych (PN-EN 752-7),

* urządzeń przeciwzalewowych w budynkach (PN-EN 13564-1,

* wpustów ściekowych w budynkach (PN-EN 1253-1)

pozwala stwierdzić, że nie zostały w nich postawione wymagania dla elementów systemów kanalizacyjnych, które chroniłyby te urządzenia przed zniszczeniem przez gryzonie. Konstrukcja zaworów zwrotnych klapowych, chociaż zgodna z obowiązującymi przepisami, nie pozwala mieć pewności, że będą funkcjonowały one przez okres zgodny z określoną dla nich wytrzymałością mechaniczną. W ustanowionych dotychczas normach PN-EN nie uwzględniono niebezpieczeństwa zniszczenia zaworów przez szczury (...). Wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciwko działaniu szczurów w sieci kanalizacyjnej nie znaleziono w dotychczas ustanowionych Polskich Normach. W oczekiwaniu na uzupełnienie norm o wymagania dotyczące zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej przed zniszczeniem specjalistycznych urządzeń przez gryzonie, COBRTI Instal zamierza uzupełnić wymagania stawiane zaworom zwrotnym klapowym, dla których już wydano lub będą wydawane aprobaty techniczne COBRTI Instal, w wymagania dotyczące odporności urządzeń przeciwzalewowych na działanie gryzoni*.


Króćce z klapą

Miejscem, z którego najczęściej gryzonie przedostają się do wnętrza budynku, są miski ustępowe, wpusty podłogowe oraz syfony brodzikowe. Wszędzie tam, gdzie spodziewamy się ataku szczurów od strony wpustu podłogowego, należy instalować wpusty żeliwne lub z kratką ze stali nierdzewnej. Jedna z czołowych niemieckich firm specjalizująca się m.in. w produkcji łączników odpływowych do misek ustępowych wypuściła kilka lat temu specjalne króćce odpływowe z zabezpieczeniem zwrotnym (fot. 1). Do wnętrza króćca odpływowego (mogą to być również kolana o kącie 90, 45 i 22,5o) została wprowadzona klapa uniemożliwiająca przepływ wsteczny fekaliów oraz wydostawanie się szczurów. Klapa została osadzona na zawiasie zaraz za uszczelką membranową uszczelniającą połączenie miski ustępowej z króćcem. Otwarcie przepływu sygnalizowane jest uniesieniem dźwigienki ryglującej umieszczonej na zewnątrz łącznika. Zamknięcie klapowe, w które wyposażone są łączniki, mogą być również zamykane ręcznie na trwale w przypadku dłuższej nieobecności domowników. Zastosowanie tych łączników wskazane jest również w przypadku podłączenia instalacji kanalizacyjnej do zbiorników bezodpływowych (szamb). Powinny one zabezpieczyć wnętrze pomieszczenia przed wydostawaniem się ścieków oraz nieprzyjemnych zapachów w przypadku odparowania wody z zamknięcia wodnego we wnętrzu miski. Taka sytuacja zdarza się często na działkach letniskowych, gdzie w okresie zimowym nie korzysta się z toalety. Niestety, importerzy armatury kanalizacyjnej nie importują tych łączników do Polski, a szkoda.


Zawór zwrotny

Bariera antyszczurowa do przyłączy kanalizacyjnych ARB-1 jest to specjalny zawór zwrotny, który montowany jest wewnątrz łącznika odpływowego. Producentem tego zaworu jest szkocka firma specjalizująca się w produkcji armatury odpływowej. Zawór wewnątrz króćca uszczelniony jest na obwodzie uszczelką 5-listkową z gumy o średnicy 110 mm. Zawór w stanie spoczynku stanowi zabezpieczenie przeciwko wydostawaniu się szczurów i fekaliów do wnętrza miski ustępowej. Zalecany jest do zainstalowania w pomieszczeniach sanitarnych usytuowanych w najniższej części budynku.


Dźwiękiem w gryzonia

Urządzenie elektroniczne – Pest Repeler emituje nieszkodliwe dla otoczenia fale ultrasoniczne. Są to urządzenia nieszkodliwe dla psów, kotów, ptaków. Emitowane fale zmuszają gryzonie do opuszczenia danego miejsca, bo nie mają ochoty tam przebywać. Dźwięki niesłyszalne dla ludzi wpływają bezpośrednio na mózg gryzoni, zakłócając właściwe funkcjonowanie ich układu nerwowego. Skuteczna powierzchnia działania w pomieszczeniu to ok. 100 m2.

Do podjęcia tego tematu zachęciły mnie informacje od mieszkańców budynków, którzy borykają się z problemem wydostających się z instalacji kanalizacyjnej gryzoni. Wszelkie próby unieszkodliwienia szczurów przez zarządców budynków przy pomocy m.in. chloru, pułapek lub niejadalnej przez szczury trutki wydały mi się bezsensowne. Sądzę, że przedstawione w artykułach informacje pomogą właścicielom budynków w walce z nieproszonymi gośćmi.

Andrzej Świerszcz                                                                     * Joanna Tynel „Uwaga na gryzonie”, Instal 1/2005 r.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Share

 

© Wszystkie prawa zastrzeżone