Pompa na zasileniu czy na powrocie? Bezpieczna instalacja

Szczególnie ciekawe jest zachowanie manometru po stronie ssania pompy podczas jej rozruch Analiza zmian ciśnienia Analizę zmian ciśnienia rozpoczniemy od stanu początkowego, w którym instalacja grzewcza zostaje napełniona wodą z obcego źródła, na przykład z wodociągu. Wówczas w instalacji panuje ciśnienie statyczne początkowe, zaś woda jest w bezruchu. W momencie uruchomienia pompy na króćcu tłocznym ciśnienie wzrasta ponad ciśnienie statyczne, zaś na króćcu ssącym ciśnienie utrzymuje się na poziomie statycznego lub w pewnych przypadkach schodzi poniżej tej wysokości. Przypomnijmy jeszcze,że zgodnie z PN-B-02414:1999: „zawór bezpieczeństwa powinien być tak nastawiony, aby ciśnienie początku otwarcia było równe dopuszczalnemu ciśnieniu w naczyniu wzbiorczym, z uwzględnieniem różnicy rzędnych między naczyniem wzbiorczym a zaworem bezpieczeństwa”.

Na rys. 1. pokazane zostało rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem i pompą obiegową na przewodzie zasilającym. Po napełnieniu zładu wodą zimną, a przed uruchomieniem kotła i pompy w najniższym punkcie instalacji (przy naczyniu wzbiorczym) mamy ciśnienie początkowe oznaczone linią P1 (wysokość ciśnienia po). Jeżeli uruchomimy kocioł, lecz pompa nie będzie pracować, wówczas ciśnienie w instalacji wzrośnie do poziomu P2 (wysokość ciśnienia pmax1) po osiągnięciu maksymalnej temperatury roboczej czynnika grzewczego. Jest to maksymalne ciśnienie obliczeniowe, przy którym nastąpi spodziewane otwarcie umieszczonego na kotle zaworu bezpieczeństwa.

Linie ciśnienia

Zwróćmy teraz uwagę na linie ciśnienia w stanie dynamicznym, to jest po uruchomieniu pompy obiegowej. Linia P3 odpowiada stanowi przy minimalnej temperaturze, a linia P4 obrazuje zmiany ciśnienia przy maksymalnej temperaturze wody instalacyjnej. Wskutek działania pompy występuje wzrost ciśnienia maksymalnego do wartości pmax2 w części instalacji znajdującej się po stronie tłocznej pompy.

Otwarcie zaworu bezpieczeństwa nastąpi więc w chwili, gdy znaczna część zładu znajdzie się pod działaniem ciśnienia wyższego niż przyjmowane obliczeniowo jako maksymalne pmax1. Powinno to być uwzględnione przy doborze wszystkich elementów instalacji znajdujących się w strefie podwyższonego ciśnienia.

Spójrzmy teraz na rys. 2, na którym mamy podobny zład, jak poprzednio, z tą różnicą,że pompa umieszczona została na powrocie, pomiędzy punktem włączenia rury wzbiorczej a kotłem. W tym przypadku niemal pełny wzrost ciśnienia dynamicznego przenosi się na kocioł i zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie maksymalne w instalacji pmax2 tylko teoretycznie mogłoby być wyższe od przyjętego do obliczeń pmax1.

W rzeczywistości zawór bezpieczeństwa otworzy się przy ciśnieniu pmax1, z tym że wówczas temperatura wody w instalacji nie osiągnie jeszcze wartości obliczeniowej. Można powiedzieć,że zawór bezpieczeństwa otworzy się za wcześnie w stosunku do oczekiwań.

Stąd wyniknąć mogą dalsze niepożądane skutki eksploatacyjne polegające na niespodziewanym ubytku wody w instalacji. Zwróćmy jeszcze uwagę, że ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i przy zaworze bezpieczeństwa w tym wypadku może się znacznie różnić (o wielkość zbliżoną do wysokości podnoszenia pompy). Opierając się na powyższej analizie, należy powiedzieć,że usytuowanie pompy ma wpływ na pracę urządzeń zabezpieczających.

Wpływ ten jest tym większy, im większa jest wysokość podnoszenia pompy i im niższe jest ciśnienie początkowe instalacji.

Z przedstawionych rozważań wynika,że należy rozróżniać maksymalne ciśnienie robocze w instalacji (pmax2), maksymalne ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa (pmax1). Niezbędna jest zatem analiza zmian ciśnienia w instalacji w zależności od miejsca usytuowania pompy obiegowej względem źródła ciepła (np. kotła) i urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Prawidłowy dobór tych urządzeń jest na tyle istotny,że wymaga uwzględniania wysokości podnoszenia pompy w każdym przypadku, niezależnie od wielkości zładu i pompy.

2 myśli na temat “Pompa na zasileniu czy na powrocie? Bezpieczna instalacja

 • 31 grudnia 2018 o 21:22
  Permalink

  tylko na powrocie , i przed pompa wpieta rura z zbiornika wyrownawczego

  Odpowiedz
 • 31 grudnia 2018 o 21:24
  Permalink

  tylko na powrocie , i przed pompa wpieta rura z zbiornika wyrownawczego

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij