Wybór systemu ogrzewania. Ekonomia pieca

W poprzednim artykule opublikowanym w  „MI” (4/06) opisane zostały zasady analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych jako jednego z podstawowych kroków, który powinien poprzedzać każdą inwestycję lub modernizację. Przedstawione zostały też najczęściej stosowane metody rachunku ekonomicznego służące do przeprowadzeniu analizy ekonomicznej dowolnej inwestycji.

Jako obiekt do obliczeń przyjęto dom o następujących parametrach:
• budynek jednorodzinny,
• powierzchnia  użytkowa 130 m2,
• zapotrzebowanie na ciepło Q = 18 000 kWh/rok.
Przy dokonywaniu wyboru systemu grzejnego należy zawsze brać pod uwagę dwa czynniki:

1.  Czynnik ekonomiczny (koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji systemu).
2. Walory użytkowe, takie jak:
• bezpieczeństwo,
• łatwość obsługi,
• uciążliwość,
• regulacyjność,
• estetyka,
• ekologia.

Aspekt ekonomiczny

W naszych rozważaniach zajmiemy się głównie aspektem ekonomicznym, jako że walory użytkowe w dużej mierze podlegają subiektywnej ocenie   przyszłego   użytkownika i trudno byłoby się tu spierać o wyższość jednego systemu nad innym. Co prawda, wiele z wymienionych powyżej walorów można by przeliczyć na pieniądze – np. łatwość obsługi z którą to związany jest czas potrzebny na obsługę urządzeń, w myśl zasady „czas to pieniądz”, podobnie tzw. regulacyjność – bo poprzez dokładniejsze dopasowanie produkcji do obciążenia związane są oszczędności w zużyciu energii, a więc również oszczędności w wydatkach na energię. Analiza ta wychodzi jednak poza zakres naszych rozważań, dlatego zajmę się tym w następnym artykule.

Koszt budowy

Na podstawie danych uzyskanych od inwestorów oraz firm instalacyjnych średni koszt budowy systemu ogrzewania dla domu jednorodzinnego o powierzchni 130 m2 przedstawiono w tabeli 1 (wg cen z 2005 roku). Dokonując wyboru systemu ogrzewania tylko w oparciu o kryterium, kosztów widzimy, że najtańszym w budowie systemem jest system ogrzewania elektrycznego oparty na grzejnikach konwekcyjnych. System ten jest prawie sześć razy tańszy od systemów opartych na gazie płynnym i oleju opałowym.

Eksploatacja

Przy porównaniu całkowitych kosztów systemów ogrzewania należy również uwzględnić koszt późniejszej eksploatacji systemu. W zdecydowany sposób zależy od ceny, po jakiej nabywana jest energia zużywana przez system. Na całkowity koszt eksploatacji systemu ogrzewania budynku składają się dwa elementy:

• koszt inwestycji w system,

• koszt energii oraz obsługi systemu w założonym okresie jego działania.

Koszty eksploatacji całkowite Kz dla systemu grzejnego możemy określić jako sumę kosztów inwestycji, kosztów zakupionej energii i koszty związane z eksploatacją dla poszczególnych lat użytkowania systemu.
Kee dla roku t = koszt inwestycji + suma kosztów energii zużytej przez „t” lat + koszty eksploatacji przez „t” lat.

Koszty energii

W tabeli 2 przedstawione zostały jednostkowe koszty uzyskania 1 kWh energii pozyskanej z różnych źródeł. Ceny jednostkowe zostały oparte na publikowanych w internecie aktualnych cennikach nośników. Cena energii elektrycznej przyjęta została na podstawie cennika Koncernu Energetycznego Energa SA Oddział w Gdańsku, ceny gazu sieciowego na cenniku Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Są to ceny brutto poszczególnych paliw, uwzględniają opłatę za czynnik oraz opłatę przesyłową, lecz nie uwzględniają opłat stałych (opłat abonamentowych).

Roczne koszty eksploatacji

Dysponując jednostkowymi kosztami energii uzyskanych z różnych źródeł, uwzględniający sprawność urządzeń, możemy obliczyç roczne koszty eksploatacyjne systemu grzejnego domu jednorodzinnego o całkowitym zapotrzebowaniu na ciepło grzewcze Q = 18 000 kWh/rok. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w tabeli 3. Koszty rachunków za energię elektryczną i gaz sieciowy uwzględniające opłaty za przesył i eksploatację liczników obliczono przy użyciu kalkulatorów opłat umieszczonych na stronach internetowych firm dostarczających energię elektryczną i gaz.

Typ systemuKoszt budowy
kominek opalany drewnem10.000 PLN
c.o. – gaz sieciowy20.000 PLN
c.o. – gaz płynny23.000 PLN
c.o. – olej opałowy23.000 PLN
elektryczne – grzejniki konwekcyjne4.000 PLN
elektryczne – piece akumulacyjne12.000 PLN

Dylematy inwestora

Porównując dane przedstawione w tabeli 3 inwestor a zarazem przyszły użytkownik systemu ogrzewania, staje przed dylematem: wydać dzisiaj więcej, a w przyszłości mniej, czy też wydać dzisiaj mniej, a w przyszłości więcej? Dylemat ten można rozwiązać posługując się wspomnianymi na wstępie zasadami analizy ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

Nośnik energiiJedn.Cena jedn.
brutto
Wart. opałowa
[MJ/jedn.]
Ilość
kWh/jedn.
Sprawność
urządzenia
Koszt uzyskania
1 kWh [zł] brutto
Drewno opałowemp14011,2531270,50,0895
Gaz sieciowym31,34339,6110,850,1436
Gaz płynnyl1,825,270,850,3025
Olej opałowyl2,7835,59,880,850,331
Energia elektr. taryfa G12 (noc)kWh0,21613,6110,2161
Energia elektr. G11kWh0,37373,6110,3737

Dla celów naszych obliczeń przyjęty został jako system porównawczy system ogrzewania elektrycznego z wykorzystaniem grzejników konwektorowych. Założono też, że żywotność wszystkich systemów ogrzewania wyniesie 15 lat oraz, że uzyskiwane roczne oszczędności na eksploatacji systemu będą stałe (stosunek cen paliw nie ulegnie zmianie) przy stałej stopie dyskonta wysokości 8%. Po porównaniu kosztów inwestycji i rocznych kosztów eksploatacji dla różnych systemów ogrzewania w stosunku do wybranego przez nas systemu bazowego otrzymano różnice, które zostały przedstawione w tabeli 4.

Po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń uzyskano wielkości, które zestawiono w tabeli 5. Analizując otrzymane dane, można zauważyć, że najbardziej ekonomicznym systemem   ogrzewania jest   system oparty na kominku opalanym drewnem. Aczkolwiek oceniając go przez pryzmat komfortu obsługi, jest to system wymagający największego nakładu  pracy i  dozoru. Jako  drugi  pod względem ekonomii eksploatacji jest system oparty na elektrycznych piecach dynamicznych, a dopiero za nim plasuje się system działający w oparciu o gaz sieciowy.

Systemy oparte o gaz płynny i olej opałowy okazały się najdroższe w eksploatacji, a okres, po jakim nastąpiłby zwrot z tytułu zainwestowania w droższy system grzewczy, w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikami konwektorowymi, przekroczył znacznie założony czas eksploatacji systemów. Oczywiście, wszystkie te dane mają tylko poglądowy charakter i dla konkretnych inwestycji należałoby przeprowadzić własną kalkulację, uwzględniając aktualne ceny nośników energii, ich dostępność oraz koszty związane z inwestycją w dany system ogrzewania.
Jarosław Pomirski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij