Jestem za, a nawet przeciw, czyli pokojowe rozmowy o technologiach Hala ogrzewana

Sufitowe promienniki ciepła   artykuł w wersji pdf pdfpdf
Ogrzewanie nadmuchowe  systemy grzewcze wykorzystujące sufitowe promienniki ciepła zasilane wodą są w dobie rosnących lawinowo kosztów ogrzewania optymalnym rozwiązaniem dla obiektów wielkokubaturowych. Rozwiązanie to mimo niskich kosztów energii grzewczej oferuje najwyższy komfort termiczny w obiekcie i to przy zachowaniu równomiernego, pozbawionego stref chłodu rozprowadzenia ciepła w hali. Stalowe, izolowane od góry płyty promienników wykonuje się zgodnie ze specyfiką danego obiektu. Pojedynczy promiennik składa się z odpowiednio wytłoczonej blachy, w której układane są stalowe rury precyzyjne, przytwierdzane zgrzewem dwupunktowym do blachy dla lepszej transmisji ciepła. Samonośne, pojedyncze promienniki są łączone wysokociśnieniowymi kształtkami zaciskowymi lub poprzez spawanie. Pojedynczy promiennik może mieć długość do 100 metrów i jest zakończony kolektorami zbiorczymi o odpowiedniej konfiguracji złącz dla zapewnienia zdefiniowanego przepływu. Całość zawieszana jest na łańcuchach pod stropem, czyli tam, gdzie nie przeszkadzają w dalszej aranżacji przestrzeni. Jednym z najważniejszych powodów przyczyniających się do podjęcia decyzji o zastosowaniu systemu grzewczego, opartego na sufitowych promiennikach zasilanych wodą, jest bezsprzecznie wysoka efektywność energetyczna. Dla wysokich hal oszczędności energii sięgają 40% w porównaniu z innymi systemami. Oszczędności są wynikową dwóch przyczyn. Po pierwsze: temperatura odczuwalna jest wypadkową temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz temperatury otaczających powierzchni przegród budowlanych (ściany, sufit, podłoga), przy realizacji funkcji ogrzewania podnoszona jest temperatura powierzchni, a w ten sposób obniżona może zostać temperatura powietrza w pomieszczeniu. Poprzez zmniejszenie różnicy pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu a temperaturą zewnętrzną, powstaje potrzeba pokrycia fizycznie mniejszej straty cieplnej budynku i to przy zachowaniu pełnego komfortu temperatury odczuwalnej. Odczuwanie energii przekazanej drogą promieniowania jest bowiem zdecydowanie silniejsze niż metodą konwekcji.  S  parze z dużym obiektem idzie duży problem związany z jego skutecznym, a zarazem tanim ogrzaniem. Tradycyjne ogrzewanie za pomocą grzejników w tym wypadku w ogóle się nie sprawdza czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniej temperatury jest zbyt długi, co wiąże się z wysokimi kosztami.
Pojawiają się tu dwa alternatywne rozwiązania: ogrzewanie nagrzewnicami lub promiennikami.

– Ogrzewanie nadmuchowe Nagrzewnice powietrza dzielimy na kilka podstawowych grup: mobilne (olejowe z doprowadzeniem spalin lub bez, gazowe i elektryczne), stacjonarne (olej opałowy, gaz ziemny lub LPG) oraz wodne (podłączane do instalacji c.o.). Ich zadaniem jest ogrzanie całego obiektu w sposób szybki i możliwie oszczędny. Energia cieplna powstała w wyniku spalania paliwa lub przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik (nagrzewnice wodne) jest odbierana przez powietrze przepływające przez nagrzewnicę i tłoczona do pomieszczenia. Tworzy się termoobieg gorącego powietrza, efektem czego każdy metr sześcienny powietrza w obiekcie zostaje ogrzany nawet kilkukrotnie w ciągu godziny. Skutkiem tego jest w pełni ogrzany obiekt w krótkim czasie. Dodatkowe akcesoria (termostaty, programatory dobowe, regulatory obrotów wentylatora) mogą w pełni zautomatyzować pracę tych urządzeń, dzięki czemu możemy cały czas utrzymywać stałą temperaturę w całym pomieszczeniu. Nagrzewnica miesza całe powietrze w obiekcie, dzięki czemu nie ma stref zimna i miejsc przegrzanych.

– Promienniki  Sufitowe promienniki ciepła  Ogrzewanie nadmuchowe 
Po drugie: ze względu na zminimalizowanie efektu warstwowania temperatur wraz ze wzrostem wysokości pomiarowej hali, drastycznie spada zużycie energii. Nie bez znaczenia pozostaje także krótki czas reakcji systemu na zmiany zapotrzebowania na energię. Z punktu widzenia poprawności obliczeń, kluczowe znaczenie mają zmiany normatywów stanowiących o poprawności obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Nowa norma mająca zastosowanie do obiektów wielkokubaturowych, PN-EN 12831:2006 [11], będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 12831:2003 [9], zastępuje dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [5], zawiera szereg istotnych zmian, pozwalających na uszanowanie praw przyszłych użytkowników obiektów. Jedną z takich zmian jest zastąpienie „obliczeniowej temperatury powietrza w pomieszczeniu” przez „projektową temperaturę wewnętrzną”. W tym przypadku jednak zmiana nie dotyczy tylko nazewnictwa. Wg nowej normy, projektowa temperatura wewnętrzna to temperatura operacyjna, czyli średnia arytmetyczna z wartości temperatury powietrza wewnętrznego i średniej temperatury promieniowania w centralnym miejscu przestrzeni ogrzewanej (na wysokości między 0,6 a 1,6 m). Wartości projektowej temperatury wewnętrznej podane są obecnie w załączniku krajowym do normy PN-EN 12831:2006. Część wiodących europejskich producentów promienników posługuje się normą DIN V 18599, cytowaną w wielu wprowadzanych normach, na mocy której można udowodnić słuszność twierdzenia o oszczędności ponad 40% energii przy zastosowaniu promienników wodnych w porównaniu z systemami opartymi na ogrzewaniu powietrza w halach. Szczegółowe rozwinięcie twierdzenia, dla warunków brzegowych hali o wysokości 20 m i identycznych warunków sterowania obydwoma systemami, znajduje się w dokumentacji projektowej sufitowych promienników ciepła zasilanych wodą.
Jerzy Stosiek, Zehnder 


Zasada działania promienników jest bardzo prosta: energia cieplna jest emitowana poprzez promieniowanie rozchodzące się od urządzenia. Promieniująca energia ogrzewa bezpośrednio wybrane strefy, ludzi oraz wszelkie obiekty znajdujące się w zasięgu działania promiennika. Dodatkowo niska bezwładność systemu pozwala na natychmiastowe uzyskanie ciepła i ogrzanie obiektu w momencie uruchomienia urządzeń.
Różnice Bardzo dużym plusem przy wyborze nagrzewnic są niskie koszty, zarówno zakupu, jak i późniejszej eksploatacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż są to urządzenia gotowe do pracy zaraz po podłączeniu do zasilania, nie ma konieczności montażu drogich instalacji, jak w przypadku tradycyjnego ogrzewania. Dzięki szybkiemu osiąganiu docelowej temperatury i zautomatyzowanej pracy, zużywane jest minimum potrzebnego paliwa. Dodatkowo nagrzewnice wymuszają ruch powietrza, dzięki czemu ogrzewane są nie tylko wybrane strefy, ale całe pomieszczenia.
Gdzie stosować nagrzewnice, a gdzie promienniki?
Rozwiązanie tej kwestii jest proste: tam, gdzie chcemy ogrzać tylko jedną lub dwie strefy w pomieszczeniu, stosujemy promienniki. We wszystkich innych wypadkach zalecane jest stosowanie nagrzewnic, przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Dodatkowym atutem nagrzewnic jest wspomniany już wymuszony ruch powietrza i jego filtracja oraz szybkie osiąganie komfortu cieplnego. 
Mateusz Wachowiak, Bart Import Poland


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij