Ring MI: systemy rur tworzywowych do ciepłej i zimnej wody. Kisan

———————————————————————————————-——————-
zobacz artykuł w formacie pdf >>> str. 16 >>> str. 17

———————————————————————————————-——————-

Zalety Rozszerzalność termiczna. Rury wielowarstwowe Kisan mają współczynnik rozszerzalności 0,025 mm/mK. W porównaniu z rurami z jednorodnych tworzyw, np. Pe-X lub niestabilizowany PP współczynnik ten jest 7-8 razy mniejszy. Dzięki temu naprężenia w rurach i na styku rura-złączka są dużo mniej niebezpieczne dla instalacji, łatwiejsza jest też kompensacja wydłużeń termicznych.   Antydyfuzyjność. Cecha bardzo ważna w instalacjach centralnego ogrzewania, ale mająca również znaczenie
w instalacjach wodociągowych. Dzięki warstwie aluminium rury Kisan są w 100% antydyfuzyjne.  Odporność na korozję i osadzanie kamienia kotłowego. Te cechy są analogiczne również dla innych rur z tworzywa.
Plastyczność rur. Rury Kisan nie posiadają pamięci kształtu, to znaczy można je formować w dłoniach lub dodatkowo używając sprężyny do gięcia i po wygięciu zachowują nadany kształt.  W instalacji nie występują dodatkowe kolana, tak jak w przypadku rur z PP czy PCW, co przyspiesza montaż i ogranicza liczbę miejsc ewentualnych przecieków, związanych z ewentualnymi błędami montażu.  Łatwy montaż. Rurę przygotowuje się do montażu przy pomocy ręcznych, łatwych w obsłudze narzędzi.
Należą do nich nożyce do cięcia rury, kalibratory do fazowania końcówki rury, sprężyny do gięcia oraz klucze płaskie do skręcenia połączenia w przypadku złączek zaciskowych (gwintowanych). Do złączek zaprasowywanych niezbędna jest jeszcze ręczna lub elektryczna praska, wypo Firma Kisan jest pierwszym polskim producentem rur wielowarstwowych Pe/Al/Pe, stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji i innych. Nasza fabryka rozpoczęła produkcję rur wielowarstwowych w 1991 roku jako druga w Europie i jedna z pierwszych na świecie. sażona w szczęki zaprasowujące tuleję złączki na rurze.  Trwałość instalacji. Okres użytkowania instalacji z rur Kisan oceniany est na około 50 lat. Wskazują na to badania laboratoryjne, przyspieszające proces starzenia się rur i złączek.
Wymagania jakościowe System Kisan jest objęty dziesięcioletnią gwarancją producenta, dotyczącą wad materiałowych. Jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody. Każdy element jest odpowiednio znakowany – rura co 1 m specjalnym kodem, każda złączka oznaczeniem producenta i datą produkcji. Przy fabryce działa laboratorium jakościowe, sprawdzające rury i złączki według procedury ustalonej w Aprobacie Technicznej. Sprawdza się między innymi: Dokładność wymiarów rur, ocenia ich wygląd i barwę. Odporność na rozrywanie (próba ciśnieniowa niszcząca), na przykład rura o średnicy 16 pęka przy ciśnieniu około 76 barów, przy normie wytrzymałości 60 barów.  Odporność na temperaturę i ciśnienie w długim czasie – rury i złączki znajdują się pod ciśnieniem 25 barów, w temperaturze +95°C.
Odporność na zmiany temperatury – przez 15 minut w instalacji panuje temperatura +80°C, a następne 15 minut +20°C. Po 5000. takich cykli rury nie powinny wykazywać istotnej zmiany parametrów technicznych, na przykład wytrzymałości na rozrywanie oraz na rozwarstwienie.  Wytrzymałość zgrzewu rury aluminiowej – wartość siły na granicy plastyczności wynosi 2450 N.  Odporność na rozwarstwienie. W tej bardzo ważnej próbie sprawdza się jakość połączenia aluminium i polietylenu – materiałów o różnej wydłużalności termicznej. Dla rur wielowarstwowych bardzo istotna jest jakość kleju i równomierne jego rozprowadzenie między warstwami rury.
Odporność na wygrzewanie – rury wygrzewa się w komorze cieplnej w temperaturze +120°C przez 60 mi- nut. Następnie po ochłodzeniu i rozcięciu próbek obserwuje się pod mikroskopem, czy nie nastąpiły rozwarstwienia lub inne wady. Stopień usieciowienia polietylenu w rurach – zgodnie z normą DIN 16892. Protokoły z badań  przechowywane są w archiwum przez 11 lat od daty produkcji, zgodnie z wymaganiami ubezpieczenia.  Szkolenia  Istotnym elementem działalności firmy Kisan są szkolenia dla instalatorów, projektantów instalacji, którym zapewniamy nowoczesne oprogramowanie do projektowania instalacji (Instalsoft oraz Audytor) oraz handlowców. Również w fabryce praktycznie co tydzień odbywają się spotkania, organizowane wspólnie z naszymi dystrybutorami, na których nasi klienci mogą sami wyrobić sobie zdanie o możliwościach produkcyjnych i kontroli jakości systemu Kisan. Posiadamy wymagane aprobaty techniczne i atesty higieniczne w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi. Dysponujemy również certyfikatem ISO.
Włodzimierz Mroczek

str. 16
str. 17

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij