Ring „MI”: ciosy skręcane, czyli rury z tworzyw sztucznych do ciepłej i zimnej wody. Invena

———————————————————————————————-——————-
zobacz artykuł w formacie pdf >>> str. 12 >>> str. 13

———————————————————————————————-——————-

Rury wielowarstwowe Zalety rur z polietylenu sieciowanego (Pe-X) z warstwą aluminium (Al) są już dobrze znane ogromnej liczbie instalatorów, a zwolenników tego tworzywa przybywa z roku na rok.  Są to rury, które nie przepuszczają gazów z powietrza do swojego wnętrza, dzięki czemu chronią instalację przed zapowietrzaniem. Ochronę antydyfuzyjną stanowi warstwa aluminium umieszczona pomiędzy dwiema warstwami tworzywa.
Ochrona przed przenikaniem gazów jest szczególnie istotna dla instalacji grzewczych obiegu zamkniętego.
Warstwa aluminium spełnia jeszcze inne istotne funkcje:  zwiększa odporność rury na uszkodzenia mechaniczne i działanie substancji żrących, ułatwia zginanie i układanie rury, gdyż rura Pe-X/Al/Pe-X ma cechy plastycznego metalu: zachowuje nadany jej kształt i nie wymaga podgrzewania dla zgięcia, zmniejsza liniową rozszerzalność
termiczną rury, tak więc pod wpływem płynącej wewnątrz ciepłej wody rura ta wydłuży się tylko nieznacznie, podczas gdy rury wykonane z samych tworzyw wydłużają się znacznie bardziej, co powoduje konieczność stosowania kompensatorów na dłuższych odcinkach rur. Rury wielowarstwowe łączą więc w sobie zalety rur metalowych i plastikowych:mają zabezpieczenie przed dyfuzją gazów do wody, nie „zarastają” kamieniem (co występuje w wypadku rur metalowych), jakość wody jest zawsze  doskonała, są całkowicie odporne na korozję, dzięki swej elastyczności tłumią wibracje i hałasy w instalacji, można je łączyć w jednej instalacji z dowolnym rodzajem grzejników i innych rur (grzejniki stalowe i aluminiowe, rury miedziane i stalowe), nie występuje skraplanie pary wodnej na rurach, nie powstaje więc ryzyko zagrzybienia ścian, są lekkie, znacznie łatwiej dostarczyć je na plac budowy niż np. rury metalowe, mają niski współczynnik liniowych wydłużeƒ termicznych, są plastyczne, można zginać je ręcznie, nie trzeba stosować złączek (kolan) ani giętarki, trwałość instalacji wynosi 50 lat przy
prawidłowej eksploatacji. W ramach systemu Invena można wybrać spośród dwóch rodzajów rur:
rury Pe-X/Al/Pe-X (dwie warstwy polietylenu sieciowanego z warstwą aluminium pośrodku), rury Pe-X/Al/Pe (polietylen sieciowany stanowi wewnętrzną warstwę,
środkowa warstwa to aluminium, a zewnętrzna to polietylen wysokiej gęstości Pe-HD). Różnica Jedyną różnicę między rurami Pe-X/Al/Pe-X i Pe-X/Al/Pe stanowi materiał, z którego wykonana jest zewnętrzna warstwa rury.Polietylen sieciowany jest bardziej odporny na długotrwałe działanie wysokiej temperatury niż polietylen wysokiej gęstości, dlatego rury Pe-X/Al/Pe-X lepiej stosować w instalacjach o wyższych temperaturach pracy. Jeśli jednak temperatury pracy instalacji mieszczą się w granicach 80°C przy ciśnieniu 10 barów, warto wybrać rury z zewnętrzną powłoką Pe-HD, gdyż jest to materiał taƒszy, dzięki czemu można obniżyć koszty wykonania in

Co jest najważniejsze dla instalatora wykonującego instalację centralnego ogrzewania lub wody użytkowej? ˚eby rury układało się łatwo, złączki montowało szybko i żeby system był szczelny na wiele lat. Prosty montaż i pewność w okresie eksploatacji. To właśnie zapewnia system Invena. stalacji. Zarówno Pe-X, jak i Pe-HD doskonale spełniają funkcję ochronną
dla wewnętrznej warstwy aluminium,
chronią ją przed ścieraniem i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi. Tak
więc można teraz wybrać taką rurę In-
vena, która lepiej spełnia oczekiwania
instalatora – i jego klienta.
Ważnym czynnikiem
wpływającym na jakość rur z two-
rzyw sztucznych jest gatunek surow-
ca zastosowanego do produkcji. W
produkcji rur Invena stosowane są
tylko surowce sprawdzonej jakości.
Każda partia gotowego wyrobu pod-
dawana jest szczegółowej kontroli ja-
kości zgodnie z procedurami odpo-
wiadającymi normie ISO 9001:2000.
Parametry techniczne:
minimalny promieƒ gięcia: 5 x śred-
nica rury,
ciśnienie robocze w instalacjach
c.w.u. (do 80°C): 1,0 MPa,
ciśnienie robocze w instalacjach c.o.
(do 90°C): 0,6 MPa,
dostępne średnice: 16 x 2,0, 20 x 2,0
i 26 x 2,0 mm,
zwijane w kręgi o długości 200 m
(średnice 16 i 20 mm) oraz 100 m
(średnica 26 mm).
Złączki skręcane
Do połączeƒ obu rodzajów rur w
systemie Invena służą skręcane
złączki z pierścieniem zaciskowym
przeciętym. Są one wykonane z mo-
siądzu, pokryte ochronną powłoką
niklową. Przy wyborze złączy do rur
wielowarstwowych należy zwracać
szczególną uwagę na dwa elementy:
Czy złączka posiada podkładkę do-
czołową, która zabezpiecza kraniec
rury przed bezpośrednim kontak-
tem z materiałem złączki?
Jest to istotne ze względu na ry-
zyko korozji elektrochemicznej,
która może się pojawić, gdy alumi-
nium znajdujące się wewnątrz rury
będzie stykało się z mosiądzem, z
którego wykonana jest złączka. Jeśli
aluminium wewnątrz rury skorodu-
je, zostanie ona pozbawiona ochro-
ny antydyfuzyjnej.
Czy złączka posiada dwa o-ringi?
Ten element jest ważny dla odpo-
wiedniej szczelności połączenia. Ru-
ra wielowarstwowa jest nieco sztyw-
niejsza od zwykłej rury Pe-X i jeden
o-ring nie gwarantuje odpowiedniego
zabezpieczenia przed przeciekami.
Złączki Invena wyposażone są w
obydwa te istotne elementy: posia-
dają zarówno podkładkę doczołową,
jak i dwa o-ringi na trzpieniu.
Do wykonania połączenia przy
użyciu tych złączek nie są potrzebne
żadne specjalistyczne narzędzia,
montaż instalacji jest więc bardzo
prosty i wygodny. Aby wykonać połą-
czenie, wystarczy:
uciąć rurę odpowiednimi nożycami,
skalibrować koƒcówkę rury przy uży-
ciu kalibratora (oznacza to przywró-
cenie rurze okrągłego przekroju, któ-
ry mógł ulec spłaszczeniu w czasie
cięcia oraz lekkie ścięcie ostrej kra-
wędzi rury, aby nie uszkodzić o-rin-
gów na złączce),
nałożyć złączkę na rurę (najpierw
nakrętka, potem pierścieƒ przecięty,
a na koƒcu korpus złączki wsunięty
trzpieniem do wnętrza rury),
skręcić złączkę przy użyciu dwóch
zwykłych płaskich kluczy o wielkości
odpowiadającej średnicy kształtki.
Brak konieczności używania dro-
gich narzędzi (zaciskarki, ekspande-
ry itp.) sprawia, iż jest to najtaƒszy z możliwych sposobów wykonania połączeƒ w instalacjach z polietylenu sieciowanego. To rozwiązanie jest również niezależne od dostawy energii elektrycznej na teren budowy. Nagły brak prądu nie spowoduje więc przestoju robót. Dodatkową zaletą połączeƒ skręcanych jest ich rozbieralność: złączkę można rozkręcić i, po wymianie pierścienia zaciskowego, wykorzystać jeszcze raz.
Złączy skręcanych nie należy betonować w podłodze ze względu na możliwość wystąpienia dużych naprężeƒ osłabiających połączenie. Mogą być one chowane w ścianie po uprzednim osłonięciu ich materiałem izolacyjnym (folia, otulina), który ochroni złączkę przed bezpośrednim kontaktem ze żrącą zaprawą murarską. Jeśli zajdzie konieczność umieszczenia połączenia w podłodze, warto zastosować złączkę zaprasowywaną GERPe-X dostępną również w ofercie. Asortyment złączek skręcanych Invena obejmuje łączniki proste, trójniki i kolana do rur o średnicach 16 x 2,0, 20 x 2,0 i 26 x 2,0 mm. W ofercie dostępne są również narzędzia do montażu instalacji z rur wielowarstwowych. Koszt montażu instalacji w systemie Invena jest wyjątkowo niski, gdyż zużywa się mało złączek, nie są potrzebne dodatkowe materiały (lut, topniki, klej itp.) ani specjalne narzędzia. Dzięki prostocie montażu czas wykonania instalacji jest bardzo krótki.
Emilia Suszka
str. 12
str. 13

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij