Nastawa mocy palnika retortowego. Wydajne spalanie.

Poprawna regulacja kotła powinna obejmować odpowiednie wartości dawki/czasu podawania paliwa oraz postoju między podaniem dawki paliwa, a dopiero później odpowiednią ilość powietrza do spalania. Wartości dawek paliwa oraz przerw pomiędzy
podaniem dawki paliwa są podawane przeważnie przez producenta kotła/palnika w dokumentacji techniczno-ruchowej. Wartości te są, oczywiście, wyznaczone w warunkach kotłowni wzorcowej, w ośrodku badawczym producenta kotła i jako takie najczęściej wymagają dostosowania do paliwa zastosowanego w danym palniku, ciągu w kominie, z którym współpracuje palnik oraz warunków wentylacji w danej kotłowni (dostępu powietrza do spalania). Należy przy tym pamiętać, że ww. wartości dawkowania paliwa są wyznaczone dla paliwa o wilgotności nie większej od 20%, ponieważ spalanie paliwa o większej wilgotności powoduje zbyt dużą stratę energii na wstępne podsuszenie paliwa przed jego spaleniem, podwyższa emisję żużla i jako takie jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ilość doprowadzanego powietrza jest w
większości palników retortowych regulowana poprzez przymykanie przysłony na wentylatorze i/lub modulację wydajności wentylatora za pomocą regulatora elektronicznego. Poprawna ilość doprowadzanego powietrza do spalania objawia się dobrym spalaniem, tzn. całkowicie dopalonym paliwem w popielniku, brakiem spieków/żużla oraz czystością powierzchni wymiany ciepła i osłon wewnętrznych kotła. Zbyt mała ilość doprowadzonego powietrza może powodować nadmierne dymienie podczas spalania oraz niedopalenie paliwa. Zbyt duża ilość doprowadzonego powietrza może powodować podwyższenie straty kominowej, nadmierny unos drobnych
frakcji paliwa, spiekanie paliwa oraz iskrzenie. Nadmierne dymienie czy unos drobnych frakcji paliwa przyspiesza zanieczyszczenie wymiennika
ciepła i kanałów spalinowych, co skutkuje obniżeniem sprawności wymiany ciepła w kotle oraz wprowadza ryzyko zapłonu sadzy/pożaru w kominie.  Oprócz czasowych nastaw podawania i postoju między dawkami paliwa należy brać pod uwagę wysokość stosu paliwa na palniku retortowym, która nie powinna być zmienna podczas
eksploatacji kotła (nagrzewania) za wyjątkiem pracy w trybie podtrzymania. Poziom paliwa na retorcie powinien być określony w dokumentacji techniczno-ruchowej palnika. Przy gromadzeniu się paliwa w większej ilości niż zalecana zwiększa się ryzyko niepoprawnego spalania paliwa na skutek pogorszonego dopływu powietrza do spalania. W żadnym przypadku węgiel nie powinien znajdować się poniżej górnej krawędzi retorty, ponieważ wprowadza to zagrożenie cofnięcia żaru do zasobnika paliwa i
zapłonu paliwa w zasobniku. Ważne jest również, w celu uzyskania właściwego spalania na retorcie, aby przy każdej zmianie paliwa, czasu podawania paliwa czy czasu postoju między podawaniem ustawić odpowiednią ilość powietrza doprowadzanego do spalania. W przypadku zbyt dużego ciągu kominowego, również powodującego podwyższenie straty kominowej, zalecane jest stosowanie odpowiednich
regulatorów ciągu z możliwością nastawy otwarcia i zamknięcia klapy regulującej wartość ciągu. Pamiętać należy również o tym, iż zakupione przez użytkowników paliwa mają różne własności. Niektóre z paliw potrzebują dłuższego czasu spalania, co również należy uwzględnić podczas nastaw mocy palnika. W takich przypadkach zwiększona ilość powietrza nadmuchowego może powodować, że paliwo zamiast się szybciej spalać zacznie się spiekać. Prawidłową reakcją
jest więc wydłużenie czasu postoju między podaniem dawki paliwa. Jak widać z powyższych informacji, nastawa parametrów pracy palnika retortowego tylko według zasady, aby paliwo się dobrze na nim spalało, nie jest właściwym podejściem, ważna jest kolejność wykonywanych czynności, a niezmiernie ważna, o ile nie najważniejsza, jest nastawa wydajności wentylatora podającego powietrze do spalania. Zaniedbanie nastawy tego parametru prowadzi najczęściej do uzyskiwania z palnika niewłaściwej mocy i w krótkim czasie do zanieczyszczenia kotła lub zablokowania paleniska żużlem. W obu przypadkach podwyższone będzie zużycie paliwa, obniżony komfort użytkowania kotła
Tomasz Krakowczyk
| str. 27 |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij