Odnawialne źródła energii (2) Przetworniki promieniowania.

Energia słoneczna
Energia słoneczna dociera do Ziemi w sposób ciągły. Zawiera w sobie promieniowanie widzialne i niewidzialne, użyteczne i szkodliwe. Ludzie nauczyli się wykorzystywać tę
część, która jest przydatna i nieszkodliwa. Jest to światło widzialne i promieniowanie cieplne. Te dwa składniki to kwintesencja życia na Ziemi i podstawa odnawiania się śródeł
energii. Bez energii słoƒca nie byłoby biomasy, węgla kamiennego, gazu.Ale ludzie nauczyli się również wykorzystywać w inny sposób promieniowanie słoneczne. Kolektory słoneczne pełnią funkcję przetwornika promieniowania słonecznego na energię elektryczną kolektory fotowoltaiczne i cieplną  kolektory termiczne. W procesie tym wykorzystywane jest promieniowanie bezpośrednie, tj. promieniowanie padające bezpośrednio na kolektor słoneczny, promieniowanie rozproszone, tj. promieniowanie bezpośrednie, które uległo rozproszeniu o przeszkodę, np. chmury i promieniowanie odbite, tj. promieniowanie bezpośrednie i rozproszone, które dociera do kolektora na skutek odbić od przedmiotów lub atmosfery.  Kolektor fotowoltaiczny zbudowany jest z dwóch rodzajów półprzewodnika: typu n i typu p. To zestawienie półprzewodników występuje powszechnie w elementach półprzewodnikowych, jak: diody, tranzystory, tyrystory itp. W półprzewodnikowych elementach, na granicy dwóch warstw typu n i p, powstaje bariera, która w normalnych warunkach sprawia, że półprzewodnik nie przewodzi prądu. Przyłożenie do elementu napięcia z zewnętrznego śródła przełamuje tę barierę i prąd zaczyna przez półprzewodnik płynąć. W kolektorze fotowoltaicznym do pobudzenia przepływu prądu wykorzystuje się energię fotonów po
chodzącą z promieniowania słonecznego. Te, padając na warstwę półprzewodnika typu n, wybijają elektrony. Uwolnione elektrony przemieszczają się do półprzewodnika typu n, polaryzując go ujemnie, a tzw. dziury, „przemieszczają się“ w kierunku półprzewodnika typu p, polaryzując go dodatnio. W ten sposób
spolaryzowany kolektor jest przygotowany do pracy jako śródło energii elektrycznej. Są to, oczywiście, systemy powierzchniowo rozbudowane. Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, niekończy się jednak na jego zainstalowaniu i podłączeniu do odbiornika. W ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku zmienia się natężenie promieniowania padającego na ogniwa. Zmienia się zatem poziom wytwarzanej energii elektrycznej. By zmienność tego parametru uśrednić, stosuje się
zestawy do akumulacji wytwarzanej energii elektrycznej. Elementem akumulacyjnym jest w tym przypadku akumulator elektryczny. Wszelkie powstające zmiany energii dostarczanej przez panel fotowoltaiczny są przez niego uśredniane, a w przypadku niedoboru energii wytwarzanej przez kolektor są uzupełniane przez naładowany akumulator. Kolektory termiczne. Najbardziej rozpowszechnione są kolektory słoneczne cieczowe. W obudowie…

Krzysztof Wysokiński
| str. 19 | str. 20 | str. 21 |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij