Dziś na ringu „MI”: kolektory słoneczne. Vaillant

W celu ułatwienia doboru oraz instalacji urzàdzeƒ proponujemy kompletne zestawy zawierajàce elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu.
Budowa, rozmiary oraz wydajność poszczególnych urządzeń i pakietów uwzględniają dzisiejsze uwarunkowania architektoniczne budynków, takie jak: dachy wielopołaciowe,  ograniczonà przestrzeń kotłowni czy z drugiej strony wymaganą znaczną wydajność. W prawie każdym przypadku jesteśmy w stanie zasugerowaç odpowiednie rozwiàzanie z naszej oferty. Rozpatrzmy kilka najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykajà się klienci i instalatorzy. Mało miejsca?

Gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenià zabudowy, wówczas proponujemy system auroCompact kondensacyjno-solarna centrala grzewcza. Urządzenie VSC S

auroCompact – stanowi połączenie kotła kondensacyjnego oraz wbudowanego zasobnika ładowanego warstwowo, który jest jednocześnie solarnym zbiornikiem
c.w.u. o poj. 150 l. Oprócz zasobnika z wężownicą ogrzewaną solarnie, w urzàdzeniu auroCompact znajdujà si´ również pompa solarna, zawór do nastawy przepływu czynnika solarnego, mieszacz termostatyczny c.w.u. Sterowanie instalacją solarną oraz rejestracja ilości pozyskanej energii s∏onecznej realizowana jest bez potrzeby zakupu dodatkowego, zewn´trznego regulatora solarnego – tę funkcję przejęła elektronika kotła. Przy czym zasada działania urzadzenia pozwala na wyposażenie go w kolektory s∏oneczne już podczas monta˝u kot∏a lub w dowolnym, późniejszym terminie. Do tego czasu bez przeszkód możemy korzystać z ciepłej wody przygotowanej w sposób konwencjonalny. Dzi´ki kompaktowej budowie (1,67 m wysokoÊci) urzàdzenia oszczędza się miejsce i znaczàco skraca czas montażu instalacji solarnej. 
uroCompact przeznaczony jest do centralnego ogrzewania i komfortowego podgrzewania ciep∏ej wody dla rodziny 2-4- osobowej. W okresie nocnym lub przy braku promieniowania słonecznego czeÊç zasobnika o obj´toÊci oko∏o 75 l wykorzystywana jest do warstwowego podgrzewania wody u˝ytkowej. Wydatek c.w.u. jest wtedy porównywalny z klasycznym zasobnikiem 125 l z wężownicą. Co jednak zrobiç, gdy dysponujemy ju˝ kot∏em, chcemy go rozszerzyć o funkcj´ solarnà, a jednoczeÊnie nie mamy wystarczajàcej iloÊci miejsca do zainstalowania zasobnika, naczynia wzbiorczego, zestawu pompowego i pozostałego osprzętu?
Systemowe połączenie
Rozwiązaniem takiego problemu jest system auroStep. Jest to połączenie wszystkich elementów niezbędnych do rozbudowy istniejàcej
kotłowni o układ solarny…
Stefan Żuchowski

str. 24  str. 25

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij