Ogrzewanie podłogowe – systemy sterowania (2). Komfort cyfrowy.

System ogrzewania podłogowego jest bardzo wymagajàcy, jeśli chodzi o dokładność zaprojektowania i wykonania. Bardzo ważne jest, aby już w fazie projektu przewidzieć system zarzàdzania tym ogrzewaniem. Aby to ogrzewanie było oszczędne  zapewniało wysoki komfort użytkowania, trzeba zniwelować takie czynniki jak:
duża bezwładność grzejnika podłogowego,
niedokładności w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło oraz w obliczeniach hydraulicznych.

Jeśli projekt jest wykonany poprawnie, to odpowiedni system sterowania ogrzewaniem podłogowym bez trudu sobie z tym poradzi. Dziś chcę podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi jednego z najnowszych na rynku systemów sterowania o tajemniczej nazwie WLM2. Jest to w pe∏ni cyfrowy system sterowania systemem grzewczym, który może zarzàdzaç nawet 1890 strefami grzewczymi bez potrzeby u˝ycia do tego komputera. Ogrzewanie biur Na rysunku 1 pokazany jest schemat ogrzewania pod∏ogowego w jednym z budynków. W budynku tym ogrzewanie realizowane jest tylko i wy∏àcznie poprzez ogrzewanie pod∏ogowe i w oparciu o zmieszanie stałowartościowe na rozdzielaczach z mieszaczem pompowym. Powierzchnia tego ogrzewania wynosi oko∏o 1100 m2 i są to pomieszczenia biurowe. Na początku przed zainstalowaniem systemu sterowania cyfrowego występowały problemy z bezwładnością uk∏adu oraz z przegrzewami pomieszczeƒ. Nie można było też wyeliminować wady zmieszania sta∏owartoÊciowego polegajàcej na dostarczaniu wody o sta∏ej temperaturze bez wzgl´du na temperatur´ zewnętrzną. Wprawdzie kotłownia
posiada sterowanie pogodowe i dostarcza wodę o temperaturze zgodnej z krzywą grzania, jednak zmieszanie docelowe nast´puje na rozdzielaczu. Próby zastosowania bardzo prostego sterowania analogowego, o którym pisa∏em poprzednio, nie da∏y zadowalajàcych rezultatów. Nadal występowały przegrzewy oraz trudno było ustaliç wyprzedzenie w działaniu tego sterowania, pomimo że grubość grzejnika podłogowego we wszystkich pomieszczeniach…

Andrzej Durda

str. 38
str. 39
str. 40

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij