Wykorzystanie energii z kolektorów stacjonarnych. Azymut na słońce.

Na wstępie pozwolę sobie na ogólną uwagę i konstatację. Jestem uważnym czytelnikiem wszystkich artykułów zamieszczonych w literaturze technicznej, a w szczególności poświęconych technologiom energii ekologicznej, energii odpadowej i technologiom umożliwiającym wprowadzanie technik oszczędzania energii pierwotnej. Z dużą satysfakcją odnotowuję fakt, że na przestrzeni drugiej dekady wprowadzania systemów solarnych w Polsce zagadnienia te asymptotycznie zmierzają do poziomu re-
aliów technicznych i realizacyjnych.
Obecnie widać niezbicie w treści tych artykułów, jak to jest naprawdę? To, że instalacja solarna kolektorów bazujących na nośniku cieczowym nie może być pełnym zamiennikiem technicznym dotychczas stosowanych instalacji służących do przygotowania c.w. u. w gospodarstwach domowych czy instalacjach basenowych, jest już
dla wszystkich wdrażających rzeczą oczywistą i naturalną. Zastosowanie jej jako instalacji do celów grzewczych c. o. możemy zachować wyłącznie do mniej lub bardziej zgrabnie formułowanych opisów technicznych.Wtematyce wykorzystania promieniowania słonecznego do ogrzewania możemy mówić jedynie w odniesieniu do „elewacji solarnych” lub „solarnym ukształtowaniu bryły obiektu”. Wówczas gdy najbardziej potrzebujemy energii cieplnej do ogrzewania budynku, to z naturalnych przyczyn wykorzystać jej nie możemy, bo energii tej w tym czasie jest znikoma ilość, z powodu znacznego częstego zachmurzenia, grubej warstwy atmosfery, małego kąta wzniosu słońca nad horyzontem itd. Instalacja solarna pełni doskonale funkcję instalacji uzupełniającej z uwagi na same warunki jej pracy związane i uzależnione od operacji
słonecznej i jej występowania, czy też jej braku w miejscu ustawienia kolektora. Nawet najbardziej rozbudowane, poprawnie ukształtowane systemy solarne nie są w stanie pokryć pełnego średniodobowego zapotrzebowania na energię w okresie całego roku. Wtym miejscu muszę stwierdzić z całą stanowczością i pewnością, że insta-
lacja solarna zmienia pozytywnie świadomość ekoenergetyczną i bioenergetyczną w otoczeniu, a w długim czasokresie (co najmniej w ciągu roku) bezspornie przyczynia się do obniżenia zużycia energii pierwotnej wysokopotencjałowej do poziomu ca 60% zapotrzebowania na c. w. u. a wprowadzenie jej do obiektu budowlanego
korzystnie zmienia w sposób znaczący standardy użytkowania wszystkich pozostałych instalacji sanitarnych.
W konsekwencji poprzez wzajemne zależności podnosi standard użytkowania obiektu budowlanego. Dużym błędem inwestorów jest powszechne pomijanie w nowo wznoszonych obiektach możliwości wykonania tej instalacji lub ostatecznie stworzenie warunków przyszłościowych do jej zabudowy, którzy kierują się wyłącznie obawami wynikającymi z mankamentów wyszczególnionych na wstępie.
Ważne z punktu widzenia podniesienia skutecznego wykorzystania energii promieniowania słońca przy użyciu płaszczyznowych kolektorów cieczowych jest ustalenie odpo-
miesięcznik informacyjno-techniczny nr 5 (117), maj 2008 W tekście odniosę się do jednego z najistotniejszych wniosków wynikających z mojego artykułu zamieszczonego w „MI” 10/06, a mianowicie do zagadnienia właściwego ustawienia stacjonarnych kolektorów słonecznych w odniesieniu do drogi poruszania się słońca po nieboskłonie w okresie całego roku kalendarzowego w naszej szerokości geograficznej…

Jan Chochla
str. 34
str. 35
str. 36
str. 37

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij