Modna pasywność. Quo vadis… techniko grzewcza? (4)

W instalacjach grzewczych wykorzystujących energię odnawialną konieczne jest stosowanie zbiorników (buforów) magazynowania energii. Zbiornik buforowy pozwala gromadzić wytwarzane ciepło, na które nie ma w danej chwili zapotrzebowania. W przypadku pompy ciepła zbiornik buforowy zabezpiecza dłuższe okresy nieprzerwanej pracy urządzenia, co przyczynia się do bezawaryjnej pracy całego systemu. Wymagana pojemność bufora jest uzależniona od mocy pompy ciepła i powinna wynosić 40 dm3 na 1 kW mocy pompy. Zbiornik ten spełnia również funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając wymagany przepływ wody grzewczej przez kondensator pompy
ciepła.Wprzypadku instalacji wyposażonej dodatkowo w cieczowe kolektory słoneczne zbiornik buforowy zapewnia magazynowanie energii promieniowania słonecznego, która okresowo może minimalizować udział innych źródeł energii. Podczas niedoboru energii słonecznej oraz niesprzyjających warunkach dla pracy pompy ciepła (np. zbyt niska temperatura powietrza) zbiornik buforowy może być ogrzewany przez wbudowaną grzałkę elektryczną w okresach drugiej taryfy energetycznej. W instalacjach domów jednorodzinnych stosuje się coraz częściej bufory wielofunkcyjne posiadające wbudowany w dolnej strefie wymiennik umożliwiający podłączenie glikolowego obiegu słonecznego oraz w górnej strefie wymiennik c. w. u. (zbiornik lub spiralna wężownica). Do odnawialnych źródeł energii zalicza się biomasę. Powstająca w procesie fotosyntezy tkanka roślinna pochłania asymilowany dwutlenek węgla, którego powtórne uwolnienie w reakcji spalania traktowane jest jako zerowy bilans emisji gazów cieplarnianych. Spalanie biomasy w nowoczesnych kotłach grzewczych jest coraz bardziej udoskonalane i zautomatyzowane, choć ciągle pozostaje problem bezwładności tego procesu (niemożności szybkiego przerwania dopływu ciepła). Jednym z rozwiązań tego problemu jest właśnie stosowanie zbiorników buforowych w instalacji, które umożliwiają przejęcie nadwyżek energii, umożliwiając całkowite spalenie biomasy załadowanej do komory paleniskowej…

dr inż. Maciej Wesołowski
| str. 40 | str. 41 |

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij