Regulacja efektywna. Postulaty do ministerstwa…

Szanowny Panie Ministrze! W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
postulujemy wprowadzenie następujących zmian:
W§ 134 a) ust. 5 przyjmuje brzmienie:
„5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe, energię odnawialną lub energię
elektryczną, regulatory temperatury powinny znajdować się w każdym pomieszczeniu i działać automatycznie w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej”.
b) ust. 10 przyjmuje brzmienie: „10. Poszczególne części instalacji grzewczej i chłodzącej powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą regulację i odcięcie przepływu oraz opróżnienie z czynnika grzejnego lub chłodzącego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji”. Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie technologii stosowanych obecnie przy ogrzewaniu i/lub chłodzeniu budynków takich jak:
ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie lub chłodzenie płaszczyznowe, klimakonwektory, belki chłodzące itp.
Odwołują również wyłączenie budownictwa jednorodzinnego oraz mieszkań i lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje z wymagania regulacji temperatury wewnętrznej. Pragniemy podkreślić, że proponowane zmiany przyczynią się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju 3 x 20% przyjętego przez Radę Europy w dn. 09.03.2007 w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2.
Indywidualna regulacja temperatury w pomieszczeniach pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii na ogrzewanie. Ogrzanie 70 m2 mieszkania powoduje emisję 2,8 tony CO2 rocznie, którą przy zastosowaniu automatycznej regulacji możemy zredukować do 2,24 tony CO2.
Głęboko wierzymy, że zmiany, które mają na celu dobro końcowych użytkowników mieszkań i budynków, wspomagają zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie oraz zmniejszają emisję dwutlenku węgla, zostaną przychylnie rozpatrzone.
Z poważaniem
Leszek Maćkowiak dyrektor generalny Comap
Dorota Jezierska dyrektor sprzedaży Danfoss
Andrzej Latosiński wiceprezes zarządu Herz
Kazimierz Mróz dyrektor generalny Oventrop
List został przesłany do wiadomości: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Polskiej Korporacji Termorenowacji, Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, a także do wybranych tytułów pracy codziennej i branżowej.

str. 47

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij