Wewnętrzne instalacje wodociągowe (44). Ocynk w kontakcie.

Różne składniki wody determinują jej agresywność korozyjną w stosunku do poszczególnych materiałów użytych do budowy instalacji. Składnikiem zwiększającym korozyjność wody są jony: chlorkowe, Cl -, siarczanowe, azotanowe, amonowe. Natomiast jony obniżające agresywność wody to jony: wapnia Ca+², kwaśne węglany HCO3- określane mianem zasadowości ogólnej Zo. Wskaźniki jakości wody związane z oceną agresywności korozyjnej to:

 • odczyn pH, określany po dokonaniu analizy wody,
 • indeks nasycenia IL, obliczamy na podstawie PN – 72/C– 04609,
 • wskaźniki aprobowane w Polsce przyjęte z normy niemieckiej DIN 50930: 1993 do określania agresywności korozyjnej wody:
  S1 = (C [Cl-] + 2C [SO4 -2])/Zo S3 = Zo/C [SO4 -2 ]

gdzie:

C[Cl – ] – stężenie jonów chlorkowych wyrażone w mol/m3 (1mg Cl-/l = 0,028 mol/m3),

 C[SO4 -2 ] stężenie jonów siarczanowych wyrażone w mol/m3 (1 mg SO4 -2/l = 0,01mol/m3),

 Zo – zasadowość ogólna wyrażona w mol/m3 (1 mval/l = 1 mol/m3).

Kryterium oceny korozyjności wody, poza normą PN – 72/C – 04609, była niemiecka norma DIN 50930 Korozja metali. Korozja materiałów metalicznych przewodów i urządzeń pod wpływem wody. Zgodnie z ta normą rury ocynkowane są szczególnie narażone na korozje, gdy woda m.in.

 • zawiera powyżej 30,8 mg/l wolnego CO2, a stężenie jonów miedzi przekracza 65 mg/l,
 • wskaźnik S1 (obliczony zgodnie z normą DIN 50930) jest większy od 1.

Korozyjność wody  Większość wód dostarczanych do odbiorców posiada skład fizyko-chemiczny zapewniający obniżoną korozyjność w stosunku do materiałów metalowych stosowanych do budowy instalacji wodociągowych. Przeciętna żywotność instalacji mających kontakt z taką wodą to kilkanaście lat. Ze zmniejszoną trwałością instalacji wykonanej z elementów stalowych ocynkowanych należy liczyć się w przypadku, jeśli:

 • indeks nasycenia wody IL jest niższy od (-0,5),
 • stężenie jonów miedzi w wodzie przekracza 100 µg/l,
 • stężenie jonów chlorkowych Cl- jest wyższe niż 150 mg/l.

  Są jednak miasta, w których woda wodociągowa pobierana jest z rzek o wysokim stopniu zasolenia. Są to m. in.: Warszawa, Płock, Wrocław oraz Szczecin. Instalacje wodociągowe wykonane w tych miastach z rur stalowych ocynkowanych zagrożone są przedwczesnym zniszczeniem. Skróconym czasem eksploatacji spowodowanym zbyt niskim indeksem IL mogą być również zagrożone instalacje wykonane w takich miastach jak: Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Katowice, Przemyśl.

Rur stalowych ocynkowanych nie należy stosować do budowy instalacji wodociągowych w następujących miastach: Biała Podlaska, Białystok, Bydgoszcz (ujęcie Brda), Częstochowa, Gorzów Wlkp. – (zw. Siedlice oraz zw. Kłodawa), Kalisz, Kielce, Koszalin – ujęcie głębinowe Koszalin, Kraków – (ujęcia Sanoka i Raba), Krosno, Legnica, Leszno, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn – (ujęcie głębinowe Zachód), Opole, Ostrołęka, Oświęcim, Piła – (ujęcie głębinowe st. art. nr 1), Piotrków…

Andrzej Świerszcz

| str. 48 | str. 49 |

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij