350 000 egzemplarzy „Podręcznika dla instalatorów” od firmy Grundfos. Pompuj z głową!

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> | str. 62 |
———————————————————————————————-——————-—————————————————————

Ogrzewanie

W sekcji tej omówione są pompy obiegowe i instalacje pompowe oraz ich zastosowanie w różnych typach instalacji: jednorurowej, dwururowej, ogrzewaniu podłogowym, w instalacjach kotłowych (w tym na paliwo alternatywne), z wymiennikami ciepła, a także zastosowanie w domowych instalacjach c.w. (w tym z cyrkulacją c.w.u.) oraz instalacjami z kolektorami słonecznymi, chłodzącymi i klimatyzacyjnymi i pompami ciepła. Autorzy w przystępny sposób przedstawili zasady doboru pomp, projekt energetyczny oraz oznakowanie zużycia energii. W szczególności rozdział dotyczy  pomp obiegowych Grundfos: Alpha2, UPS, Magna, Comfort, UP, Solar, UPS-K, TP, TPE, Conlift. Omówiono także osprzęt: zbiornik Grundfos GT do c.w. oraz dobór zbiorników do instalacji grzewczych. W dziale „Teoria” omówiono: podstawowe zasady, straty ciepła, obliczanie przepływu, zmiany przepływu, profil obciążenia instalacji grzewczej, zależności ciśnienia w instalacji grzewczej, ciśnienie systemowe, układy otwarte, ciśnieniowe układy zamknięte, wysokość podnoszenia, straty ciśnienia, charakterystyki pompy/instalacji, straty ciśnienia, równoważenie instalacji grzewczej, ciśnienie statyczne, ciśnienie wstępne. Ostatni rozdział poświęcono praktycznym i użytecznym wskazówkom.

Zaopatrzenie w wodę

Omówiono tu różne warianty zastosowań tych urządzeń, mianowicie: pompy i instalacje zaopatrzenia w wodę w budynkach mieszkalnych, pompy głębinowe/naziemne, zaopatrzenie w wodę ze studni (do 8 i powyżej 8 m), podnoszenie ciśnienia z wodociągu, pompowanie wody ze zbiornika pośredniego, gromadzenie wody deszczowej, pompowanie wody do/ze zbiornika dachowego. W rozdziale „Dobór pompy” skoncentrowano się na konkretnych modelach pomp firmy Grundfos: SQE, MQ, CH/CHN, hydrofor CH, JP, hydrofor JP, JPBasic, UPA 15-90, SQ, SP, CHV, GP, RMQ oraz układach podwyższania ciśnienia HD-CHV, HPS-CHV, HD-CH, CHV, CR/CRI, SPO, Grundfos hydro Solo-S. Nie zapomniano też o akcesoriach takich jak: Grundfos PM, PM 1, PM 2, PM 3 oraz zbiornikach GT do w.z. Teoretyczne podstawy obejmują omówienie takich zagadnień jak długość przewodu, studnie z zapiaszczoną wodą, nastawy ciśnienia, uderzenie hydrauliczne, dobór pompy, rurociągi, dodatkowe wiadomości o rurociągach, zbiornik ciśnieniowy, dostosowanie wydajności pompy do zużycia wody. Sekcję tę zamykają „Porady praktyczne” dotyczące: pomp głębinowych, naziemnych, samozasysających, opuszczania pompy głębinowej do studni, samozasysania, pomp zanurzeniowych.

Woda brudna i ścieki

W trzeciej sekcji zaprezentowano różne rodzaje zastosowania urządzeń do wody brudnej i ścieków w budynkach mieszkalnych, definicje w terminologii stosowanej przez firmę Grundfos, opróżnianie zbiorników, basenów, sadzawek, odwadnianie, zastosowanie do wody powierzchniowej, pompy awaryjne, zastosowanie do wody brudnej poniżej poziomu kanału odpływowego oraz ścieków z pojedynczych toalet, z lokali mieszkalnych i pracę w układach instalacji pompowej.

Dobór omówiono na konkretnych przykładach urządzeń: KPBasic, Unilift CC, Unilift KP, Unilift AP12, Unilift AP35, Unilift AP50, Unilift AP35b, Unilift AP50b, DW, DP, EF, SE1, SEV, SEG, Sololift+ WC/WC-1/WC-3/CWC-3, Sololift+ C-3/D-3, Liftaway B, Liftaway C, Multilift MSS/M, Multilift MD i MLD, Unolift/duolift, a także pompowni ścieków Grundfos.

Omówiono też osprzęt do: Unilift CC, KP lub AP, Multilift oraz osprzęt do stacji pompujących, sterowniki poziomu i osprzęt. Rozdział „Teoria” omawia zaś takie pojęcia jak: określanie dopływu, woda drenażowa (Qd), woda deszczowa (Qr), napływ wody brudnej i ścieków (Qi), wydajność i liczba pomp, planowanie układu przewodów, zabezpieczenie przed przepływem wstecznym, materiał rurociągów, określanie całkowitej wysokości podnoszenia, geometryczna wysokość podnoszenia, straty spowodowane oporem miejscowym, straty liniowe w rurach., określenie całkowitej wysokości podnoszenia Htot. Na końcu znajdują się praktyczne porady i rozwiązywanie problemów.

www.grundfos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij