Praktyka budowy rurociągów preizolowanych (1). Przejście przez przegrodę


Reklama

Pompa ciepla Stiebel Eltron

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> | str. 40 | str. 41 |
———————————————————————————————-——————-—————————————————————

Idea budowy rurociągów preizolowanych w ciepłownictwie polega na doprowadzeniu czynnika grzewczego (względnie c.w.u.) ze źródła ciepła do odbiorcy, czyli poprowadzenia ciepłociągu między obiektami. Najczęściej odbywa się to pod powierzchnią gruntu. Na granicy obiekt – grunt pojawia się techniczny problem wykonania przejścia przez przegrodę pionową bądź poziomą w zależności od przyjętego rozwiązania.

Na rys. 1 przedstawiono najczęściej spotykany przypadek, występujący w obiektach podpiwniczonych, gdy podłoga położona jest poniżej poziomu przyległego gruntu. Użyte na rysunku skróty: ZT dla zakończenia termokurczliwego i PU dla pierścienia uszczelniającego, odnoszą się do wszystkich pozostałych rysunków.

W starszych obiektach zdarzają się nieprzyzwoicie grube ściany, np. 80-120 cm. W trakcie realizacji okazuje się, że z różnych powodów „brakuje długości” elementu preizolowanego i tak się składa, że zakończenie termokurczliwe wychodzi w całości lub częściowo w ścianie. Pozostawienie takiej sytuacji jest niedopuszczalne. Taka sytuacja występuje najczęściej w dwóch przypadkach, pominąwszy błędne rozeznanie, gdy wejście do obiektu jest pełną 12- lub 6-metrową sztangą, względnie bezpośrednio kolanem preizolowanym. W takich przypadkach nie ma innej rady, jak skrócić sztangę tak, aby mufa była położona przed obiektem i dołożyć wstawkę o odpowiedniej długości, względnie wymienić kolano na takie, które ma odpowiednio dłuższe ramię. Pamiętać należy, że nie dopuszcza się montażu mufy na przejściu przez ścianę. Drugim sposobem jest podkucie zbyt grubej ściany na taką głębokość, aby uzyskać wymagane 100 mm od jej lica. Jest to rzecz niby oczywista, jednak nazbyt często spotyka się przypadki zamurowanych zakończeń termokurczliwych. Problemu nie ma do czasu, gdy trzeba dostać się do drutów alarmowych. W przypadku gdy grubość muru przekracza 40 cm, zaleca się stosowanie dwóch pierścieni uszczelniających ułożonych skrajnie po obu stronach. W zależności od dostawcy spotkać można pierścienie walcowe (jak na rys. 1) lub stożkowe. W przypadku montażu pojedynczego pierścienia stożkowego, należy go umieścić w połowie grubości muru, a mniejszą średnicą skierować w stronę ściany wewnętrznej.

Jeżeli obiekt nie posiada podpiwniczenia, względnie poziom piwnic jest zbliżony do poziomu gruntu, stosuje się odmienną technikę. Wejście do takiego obiektu odbywa się kolanem pionowym, nazywanym też kolanem wejściowym, przez otwór wywiercony w podłodze. Zadaniem projektanta jest opisanie takiego kolana, którego długość ramion jest uzależniona od głębokości posadowienia rurociągu i położenia podłogi oraz grubości ściany fundamentowej. Jeżeli w specyfikacji jest powiedziane wyraźnie, że chodzi o kolano wejściowe, to w trakcie produkcji druty alarmowe zostaną ułożone w odpowiedni, inny niż w zwykłych kolanach, sposób. Ponieważ podpiwniczeń nie buduje się z reguły na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych, to przez otwór w podłodze może dostać się do pomieszczenia woda. Nieodzowne jest, aby zawsze miejsce przejścia zabezpieczyć pierścieniem uszczelniającym. W zależności od konfiguracji rurociągu na kolanie wejściowym mogą pojawić się przemieszczenia wynikające z wydłużenia termicznego rurociągu, w takim przypadku,  aby zabezpieczyć kolano przed zniszczeniem, należy zastosować matę kompensacyjną, a w obszarze przejścia przez podłogę wełnę mineralną. Powstałą pomiędzy otworem w podłodze a płaszczem rury szczelinę zakrywa się osłonką z blachy lub plastyku. W zależności od głębokości fundamentów i rzędnej posadowienia rurociągów, w trakcie realizacji powstaje konieczność wykonania w ścianie fundamentowej otworu, którego nie należy uszczelniać pierścieniem uszczelniającym, względnie, jak to pokazano na rysunku, prowadzi się kolano pod ławą fundamentową.

Przy tego typu rozwiązaniach, szczególnie przy większych średnicach rur istnieje techniczny problem z wprowadzeniem kolana przez stosunkowo małe otwory leżące w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych. Dlatego jeszcze przed wierceniem otworów i montażem należy przeanalizować zagadnienie, uwzględniając: średnicę zewnętrzną i długość ramion obydwu kolan, głębokość, na jakiej kładzione są rurociągi, średnice otworów w podłodze i fundamencie, i ich wzajemne położenie.

Szczelne przejście

Można się spotkać z poglądem, że typowe gumowe pierścienie uszczelniające nie zapobiegają penetracji gazu do obiektu wzdłuż rury preizolowanej, dlatego niektórzy inwestorzy wymagają, ze względów bezpieczeństwa, stosowania tzw. szczelnego przejścia przez ścianę. Ten typ uszczelnienia powinien być bezwarunkowo stosowany, gdy poziom wód gruntowych leży powyżej wejścia rurociągu do obiektu, wymóg dotyczy też komór ciepłowniczych. Na rys. 2 przedstawiono ideę takiego uszczelnienia. Wskutek skręcania kilku śrub rozłożonych równomiernie na obwodzie tarcz następuje docisk elastycznego pierścienia zarówno do rury preizolowanej, jak i ceramicznej tulei ściennej. Jeżeli otwór przejścia został wykonany w betonie i jego przekrój jest kołowy, a powierzchnia gładka, można zrezygnować z zabudowania tulei ściennej. W praktyce uszczelnienia tego typu są nieco bardziej rozbudowane. Zamiennie, jeśli nie występują wody gruntowe, można stosować przejście szczelne dla gazu i wód opadowych. W ramach montażu zestawu należy wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe w rozstawie odpowiadającym położeniu otworów w pierścieniu zaciskowym. Poprzez dokręcanie śrub przeprowadzonych przez stalowy kołnierz następuje docisk kołnierza gumowej manszety do specjalnie przygotowanego lica ściany. Mniejsza średnica manszety jest uszczelniana przez zacisk opaską ze stali nierdzewnej. W przypadku rur preizolowanych nie ma konieczności montażu wewnątrz ściany gumowego pierścienia uszczelniającego.

Czasami można się spotkać z rozwiązaniem przedstawionym na rys. 3. Nie jest to wariant polecany przede wszystkim ze względu na możliwość zawilgocenia izolacji w dolnej strefie studzienki i, z reguły, brak miejsca na jakiekolwiek prace w studzience. W przypadku takiego rozwiązania należy bezwarunkowo wyprowadzić druty alarmowe spod zakończeń termokurczliwych i poprowadzić kablem miedzianym 3 x 1,5 mm2 do puszki przyłączeniowej, przy czym trzeci drut przewidziany jest dla podłączenia masy rury stalowej.

Także niezbyt częstym przypadkiem jest przejście na zewnętrzną ścianę budynku. Newralgicznym momentem jest tu połączenie kolana preizolowanego z częścią tradycyjną rurociągu. Na kolanie, po wyprowadzeniu z gruntu, należy obkurczyć zakończenie termokurczliwe. Płaszcz izolacji tradycyjnej powinien nachodzić zakładką na wykonane zakończenie. Odrębną sprawą jest sygnalizacja alarmowa. Jeżeli z konfiguracji systemu alarmowego wynika, że na końcówce sieci preizolowanej powinien być dostęp do drutów alarmowych, należy je wyprowadzić spod zakończenia termokurczliwego i doprowadzić do skrzynki zabudowanej np. na ścianie obiektu.

Brak norm

Na wykonanie przejść przez przegrody nie ma jakichś szczególnych norm. Jedynie wyczucie techniczne wykonawcy sprawia, że zdaje ono egzamin lub nie. Otwory, przez które będzie przeprowadzana rura, można wiercić lub wykuwać. Uzupełnienie wyrw, odtwarzanie tynków i izolacji ścian ma wpływ na funkcjonowanie przejścia. Poprawność i staranność wykonania przejścia przez ścianę lub podłogę obiektu ma wpływ na ogólną ocenę firmy wykonawczej, bowiem nawet gdy montaż elementów preizolowanych wykonany jest jak najlepiej, do firmy przylgnie opinia nieudacznej, gdy po pewnym czasie od realizacji do piwnicy zacznie naciekać woda przez źle wykonane przejście rurociągów.

Adam Dwojak

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij