Źródła energii. Kolej na olej

 

———————————————————————————————-——————-—————————————————————

zobacz artykuł w formacie pdf >>> | str. 44 | str. 45 |
———————————————————————————————-——————-—————————————————————

Zbiorniki można ustawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł, gdy ich łączna pojemność nie przekracza 1000 l i są spełnione następujące wymagania:

* odległość pomiędzy zbiornikiem a kotłem wynosi minimum 1 m;

* zbiornik jest oddzielony od kotła murowaną ścianką o grubości przynajmniej 12 cm. Ponadto ścianka to powinna być szersza od zbiornika o 60 cm i wyższą od niego o 30 cm;

* zbiornik jednopłaszczowy jest umieszczony w wannie wychwytującej, która pomieści jego zawartość zapobiega ewentualnemu wyciekowi z niego na zewnątrz. Wykonanie takiej wanny nie będzie konieczne, gdy zostanie zastosowany zbiornik dwupłaszczowy. Jeśli pojemność zbiornika na olej przekracza 1000 l należy go postawić w pomieszczeniu odrębnym.

Magazynowanie oleju na zewnątrz

Zbiorniki na olej można zamontować na zewnątrz domu – ustawić na ziemi lub zakopać. Jest to jednak mało popularne rozwiązanie, gdyż trzeba wtedy spełnić szereg warunków. Instalacja naziemnego zbiornika oleju wymaga zachowania minimalnych odległości (określonych w przepisach) od innych obiektów na działce, na przykład:

* 10 m od budynku o konstrukcji niepalnej,

* 20 m od budynku o konstrukcji palnej,

* 10 m od wjazdu do garażu podziemnego.

Ponadto podłoże pod zbiornik i fundament muszą być izolowane od gruntu, aby chronić go przed skażeniem w razie wycieku oleju. Trzeba też zapewnić ogrzewanie oleju w zbiorniku i przewodach doprowadzających go do domu. przeciwnym razie w okresie zimowym, na skutek wytrącania się parafiny z oleju, doszłoby do zablokowania przepływu w przewodach olejowych. A jeśli zbiornik chcemy zakopać pod ziemią, najlepiej umieścić go w zaizolowanym wykopie lub wybrać stalowy dwupłaszczowy (zbiornik z tworzywa wstawiony w drugi, większy ze stali). Ponadto należy sprawdzić poziom wód gruntowych – gdy jest wysoki, nie zaleca się tego sposobu montażu, ponieważ ciśnienie hydrostatyczne wody będzie wypierać zbiornik z ziemi (szczególnie gdy jest pusty). Odległość podziemnego zbiornika od innych zabudowań nie powinna być mniejsza niż 3 m.

Miejsce na kocioł

Kotły olejowe to najczęściej urządzenia stojące, więc montuje się je zwykle w piwnicy lub na parterze domu. Kubatura pomieszczenia, w którym będzie pracował taki kocioł, nie powinna być mniejsza niż 8 m3, a jego wysokość nie mniejsza niż 2,2 m. Ponadto kotłownia musi mieć wentylację grawitacyjną składającą się z: nawiewu zapewniającego stały dopływ powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku (zakończonego kratką na wysokości około 30 cm od podłogi) oraz wywiewu przez kratkę wywiewną (około 15 cm od sufitu) na osobnym kanale wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach.

Dostawcy oleju

Do ogrzewania domów używany jest lekki olej opałowy, którym w odróżnieniu od oleju napędowego (droższy od opałowego) barwi się na czerwono. Wybierając dostawcę, należy brać pod uwagę przede wszystkim jakość przywożonego przez niego paliwa. Istotne dla użytkownika cechy to:

* wartość opałowa oleju, która nie powinna być mniejsza niż 43 MJ/kg,

* gęstość właściwa w granicach 820-860 kg/m3,

* zawartość siarki nie większa niż 0,2%.

Nie warto decydować się na dostawcę tylko dlatego, że ma tanie paliwo. Niska cena może być konsekwencją tego, że olej jest złej jakości, czyli na przykład ma mniejszą wartość opałową, a więc dla wytworzenia takiej samej ilości ciepła trzeba go zużyć więcej niż oleju droższego.

Ponadto oleje opałowe złej jakości nie zawierają specjalnych dodatków poprawiających proces spalania, więc zwykle kocioł i palnik szybko zostają zanieczyszczone sadzą, co prowadzi do spadku sprawności kotła, a w końcu – uszkodzenia samego palnika. Te same problemy pojawią się też zazwyczaj wtedy, gdy zamówimy olej u innego dostawcy. Wiąże się to ze zmianą cech paliwa, dlatego najlepiej po zatankowaniu oleju u nowego dostawcy wyregulować palnik. U większości dostawców lekki olej opałowy można zamówi telefonicznie lub przez internet.

Wojciech Kulicz

Fot. z archiwum Orlen.

Literatura:

* PN-C-96024

* Przepisy dotyczące kotłowni olejowych; Dz. U. 75/02, poz.690

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij