Dobór systemów odprowadzania spalin według firmy Dinak. Obliczenia bez bólów głowy

Udoskonalony program
Główną nowością Dinakalc CE III, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, jest możliwość dokonania zarówno obliczeń średnicy komina, jak i realizacja wyceny przewodu kominowego zbiorczego oraz wydruk raportu wraz z obliczeniami i oszacowaną ofertą produktu.

Dinakalc CE III pozwala realizować obliczenia na dwa sposoby:

* W wersji zredukowanej.

Opcja ta jest zaprojektowana w taki sposób, aby szybko wprowadzić wszystkie potrzebne dane. Użytkownik musi wpisać tylko najważniejsze dane. Pozostałe informacje są pobierane automatycznie z normy lub w razie braku normy przypuszcza się wartości konwencjonalne.

* W wersji szczegółowej.

Opcja ta jest przeznaczona do obliczeń bardziej złożonych.

Przykład obliczeń
Zobaczmy praktyczny przykład użycia programu w wersji zredukowanej, obliczając i wyceniając komin zbiorczy odprowadzający spaliny z kotłów indywidualnych ściennych z zamkniętą komorą spalania.

Weźmiemy pod uwagę przypadek instalacji wielowejściowej z pięcioma kotłami. Dokładniej, prześledźmy przykład z kominem Dinagas dwuścienny turbo, który składa się z dwóch przewodów koncentrycznych.

W okienku wprowadzenia danych umieszczamy dane wyjściowe obliczeń odnoszące się do instalacji, kotła, otoczenia, przewodów łączących i komina.

Dane odnoszące się do instalacji są następujące: ilość kondygnacji i ilość kotłów na kondygnację, co w tym przykładzie byłoby odpowiednio 5 i 1.

W polu typ kotła wybieramy z listy rodzaj spalanego paliwa, warunki pracy (w tym wypadku warunki pracy są zmienne) oraz zaznaczamy, czy kocioł jest kondensacyjny, czy też nie.

Jest niezbędne także wprowadzanie danych kotła (moc, wydajność, temperatura spalin, nadciśnienie, natężenie przepływu spalin oraz zawartości CO2 w spalinach). Dla wybranego rodzaju kotła program proponuje nam wartości konwencjonalne (czcionka czarna) i także niektóre wartości otrzymane wg normy (czcionka niebieska). Reszta wartości powinna być wprowadzona przez użytkownika. W tym przypadku wpisujemy tylko moc nominalną kotłów 23 kW.

Dane otoczenia odnoszą się do miejsca geograficznego, w którym będzie umieszczona instalacja. Powinniśmy wprowadzić wartości odnoszące się do wysokości nad poziomem morza i średniej temperatury maksymalnej i minimalnej otoczenia.

Powinien być także zaznaczony typ montażu: wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

W tym wypadku wybraliśmy wysokość 700 m n.p.m. i temperaturę otoczenia maksymalną i minimalną w granicach 25 i -25ºC oraz montaż wewnątrz budynku.

Dinakalc CE III proponuje automatycznie serię wartości dla przewodów łączących oraz dla samego komina, biorąc jako podstawę typowe charakterystyki każdego typu instalacji. Należy jednak pamiętać, że te wartości w każdej chwili mogą być zmienione.

W tym przypadku zostały wzięte pod uwagę przewody łączące w gamie Diflux Aluminium o długości 1 metra, średnicy 60/100 mm i z kolankiem 87º. Dla komina rozpatrujemy odległości: 3 metry pomiędzy kondygnacjami oraz 3 metry od ostatniego łączenia do zakończenia komina.

Po kompletnym określeniu instalacji i klikając na „oblicz”, program otworzy nam okienko z rezultatami (rys. 2), w którym jest określone zwymiarowanie komina. Dinakalc CE III wylicza optymalne średnice dla instalacji, które w tym przypadku wynosiłyby 200/360 mm odpowiednio dla ściany wewnętrznej i zewnętrznej komina Dingas dwuścienny turbo.

W okienku z rezultatami pokazują się także wartości nominalne i minimalne: prędkość i temperatura spalin na wyjściu z komina, temperatura ściany zewnętrznej na wyjściu oraz opór ciśnienia. Wszystkie te wartości są określone w przypadku, w którym działają jednocześnie wszystkie kotły.

W tym samym okienku ukazuje się także weryfikacja określonych w normach wymogów ciśnienia, natężenie przepływu spalin oraz temperatura.

Wszystkie te weryfikacje są realizowane w następujących przypadkach:

* działają wszystkie kotły,

* działa jeden kocioł, a reszta jest zgaszona, we wszystkich możliwych przypadkach (w tym przypadku 5)

i są obliczane, biorąc pod uwagę moc nominalną i minimalną oraz temperaturę maksymalną i minimalną otoczenia (latem i zimą).

Dokładny przegląd danych jest opisany w sekcji „szczegóły”.

W tym okienku (rys. 2) istnieje również możliwość wydrukowania raportu technicznego skróconego lub szczegółowego.

Ostatecznie, klikając na „oblicz”, otrzymujemy ofertę cenową komina, która pozwala nam wybrać pomiędzy różnymi wariantami materiałów i wykończeń dostępnych w danej gamie produktu. Istnieje także możliwość wydrukowania wycenionej oferty wraz z podsumowaniem charakterystyk produktu końcowego wybranego przez użytkownika.

www.dinak.com
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij