Proces inwestycyjny wykorzystujący centralę grzewczą z pompą ciepła zaczyna się od pomysłu poprzez koncepcję, projekt i kończy się na jego realizacji. Rozwinięciem pomysłu jest:

* Koncepcja

Najważniejszą fazą inwestycyjną jest dobrze przemyślana koncepcja. Niewłaściwie przyjęta koncepcja jest często trudna do zmiany w fazie projektu, a tym bardziej wykonawstwa. Zmiany te mogą powodować poważny wzrost kosztów inwestycyjnych. Koncepcja budowlana opracowywana jest przez architekta i w przypadku alternatywy zastosowania pompy ciepła należy sporządzić koncepcję centrali grzewczej z pompą ciepła z rachunkiem opłacalności, zestawieniem kosztów inwestycyjnych i zaleceniami dotyczącymi instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji możliwych do zasilania pompą ciepła. Koncepcja taka powinna być sporządzona w kilku wariantach dających inwestorowi możliwość wyboru w zależności od stawianych wymagań komfortu cieplnego, spodziewanych oszczędności w kosztach ogrzewania i kosztów inwestycyjnych. Opracowanie takie leży w gestii wykonawcy ubiegającego się o montaż centrali grzewczej przy wsparciu i pomocy specjalistycznej dostawcy pompy ciepła. Dobrze opracowana koncepcja jest podstawą do wyboru optymalnego rozwiązania.

* Projekt

W problematyce zastosowania pompy ciepła istnieją różne rodzaje podejścia do projektowania w zależności od momentu podjęcia decyzji o jej wykorzystaniu jako źródła ciepła na cele grzewcze budynku.

* Projekt budowlany

Projekt budowlany jest przygotowywany przez biuro architektoniczne lub architekta. Jedną z części tego projektu jest projekt instalacji sanitarnych, którego częścią jest projekt instalacji grzewczych rozbity na część instalacji wewnętrznych i centralę grzewczą. Zakres tego opracowania ujęty jest w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414.). Najczęstszym przypadkiem jest podjęcie decyzji o zastosowaniu centrali grzewczej z pompą ciepła już po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie projektu z uwzględnieniem ogrzewania kotłem gazowym, olejowym czy podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt taki wymaga często nie tylko adaptacji wewnętrznych instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji do możliwości zasilania pompą ciepła, lecz także przegród budowlanych. Adaptację instalacji grzewczych należy pozostawić projektantowi sporządzającemu projekt budowlany. W wyjątkowych przypadkach może go sporządzić wykonawca centrali grzewczej na zlecenie architekta lub inwestora, lub zlecić zewnętrznemu partnerowi projektowemu.

* Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy sporządzany jest po otrzymaniu zlecenia na wykonawstwo przez firmę wykonawczą na podstawie projektu budowlanego po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności uzyskania aktualizacji pozwolenia ze względu na zmianę rodzaju centrali grzewczej stosuje się zasady jak dla projektu budowlanego. Wykonywany jest na zlecenie inwestora lub wykonawcy w ramach zlecenia na montaż centrali.

Zaleca się sporządzenie nowego projektu instalacji wewnętrznych c.o., a przynajmniej obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku dla danych temperaturowych uzgodnionych z inwestorem. Dane dotyczące zapotrzebowania ciepła budynku podawane w projektach budowlanych są najczęściej przesadzone, gdyż koszty inwestycyjne kotłowni gazowej czy olejowej wzrastają niewiele ze wzrostem zapotrzebowania ciepła. Przy pompie ciepła wzrastają prawie proporcjonalnie.

Projekt wykonawczy centrali powinien zawierać:

– schemat hydrauliczny ze schematem automatycznej regulacji, umiejscowieniem czujników, połączeń elektrycznych, średnicami i rodzajem podstawowych połączeń hydraulicznych (rur),

z podaniem łącznej mocy grzewczej i ciśnień dyspozycyjnych centrali i poszczególnych obiegów grzewczych;

– specyfikację wszystkich urządzeń i zbiorników, pomp obiegowych, naczyń wzbiorczych oraz regulatorów automatycznej regulacji;

– usytuowanie podstawowych urządzeń, pomp, czujników regulatorów, a w przypadku konieczności rozprowadzenie rur na rzucie centrali;

– w przypadkach trudnych do jednoznacznego odczytania połączeń hydraulicznych i usytuowania pomp obiegowych należy sporządzić rysunki widoków.

Opis techniczny musi zawierać ogólny opis centrali z doborem pomp ciepła oraz specyfikację urządzeń, pomp obiegowych. Do uzgodnienia ze służbą techniczną wykonawcy jest konieczność specyfikacji rur, kształtek, śrubunków, izolacji, zawieszeń. Z praktyki wiadomo, że najlepszą specyfikacją jest zamówienie montera, a nie specyfikacja projektanta. Chyba że projektant ma długoletnią praktykę monterską, co jest absolutną rzadkością. Nie wymaga opisu doboru i obliczeń naczyń wzbiorczych, zaworów bezpieczeństwa, pomp obiegowych i obliczeń hydraulicznych. Za ich prawidłowy dobór odpowiedzialny jest projektant. Natomiast opis techniczny musi zawierać wyczerpujące informacje na temat automatycznej regulacji i podstawowe założenia dla ustawienia parametrów pracy systemu grzewczego. Parametry te powinny być uzgodnione ze służbą serwisową dostawcy pompy ciepła. Opis techniczny powinien zawierać niezbędne informacje, a nie dużą objętość tekstową niepotrzebnych informacji w projekcie wykonawczym. Po zakończeniu prac projektowych należy uzyskać akceptację służby technicznej wykonawcy pod względem doboru produktu i dostawcy urządzeń, rodzaju rur i technologii montażu.

* Projekt montażowy lub instalacyjny

Projekt montażowy służy wykonawcy jako pomoc w montażu centrali grzewczej. Jego zakres należy uzgodnić z wykonawcą. Najczęściej ogranicza się do sporządzenia schematu hydraulicznego i planu usytuowania urządzeń. Dobór urządzeń, materiałów i technologii montażu jest najczęściej dokonany przez wykonawcę. Projekt taki spełnia rolę doradczą przy montażu. Dotyczy to szczególnie małych inwestycji w domkach jednorodzinnych z prostymi instalacjami grzewczymi. W wielu przypadkach wykonawca nie widzi potrzeby wykonania takiego projektu. Jednak zalecałbym jego wykonanie chociażby ze względu na doradztwo techniczne. Prawie każdy przypadek ogrzewania pompą ciepła jest inny.

W kolejnym odcinku przedstawię uwagi i zalecenia projektowe

Mirosław Kozłow
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij