Ring „Magazynu Instalatora”: magnetyczne zawory mieszające – precyzyjne ciosy. Siemens

Prawidłowa praca zaworu regulacyjnego jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

* zawór posiada odpowiedni autorytet, w zależności od układu hydraulicznego, w którym został zastosowany,

* nieprzekraczane jest maksymalne ciśnienie różnicowe Δpmaks, przy którym zawór może pracować z dopuszczalną głośnością i bez nadmiernego zużycia,

* zawór posiada odpowiednią szczelność wewnętrzną,

* szybkość siłownika odpowiada dynamice układu regulacji.

Z wyjątkiem autorytetu, którego omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu, każdy pozostały parametr techniczny jest inherentną cechą techniczną zaworu regulacyjnego, decydującą o jego jakości, trwałości i niezawodności, czyli klasie urządzenia. Magnetyczne zawory mieszające MXG461B firmy Siemens są urządzeniami najwyższej klasy.

Unikatowa konstrukcja
Podstawowe parametry techniczne tego typoszeregu zaworów są następujące:

* czas przebiegu siłownika jest krótszy niż dwie sekundy,

* przeciek poniżej 0,05% kVS,

* rozdzielczość skoku 1:1000,

* temperatura czynnika od -20ºC do 120ºC,

* ciśnienie nominalne 1600 kPa,

* Δpmaks od 600 do 1000 kPa w zależności od średnicy,

* charakterystyka stałoprocentowa.

Tak znakomite parametry wynikają z unikatowej konstrukcji zaworów MXG461B. Dzięki zintegrowaniu zaworu z siłownikiem magnetycznym, którego cewka przesuwa wrzeciono zaworu w czasie poniżej dwóch sekund z rozdzielczością skoku mierzoną w mikronach, osiągnięto konstrukcję zapewniającą niezwykłą dokładność regulacji i jednocześnie trwałość urządzenia.

Podniesiona poprzeczka
Aby niewielkie siły pola magnetycznego indukowane w cewce siłownika 1 mogły przesunąć wrzeciono zaworu 3, ściskając jednocześnie sprężynę powrotną 2, zawór musi być hydraulicznie odciążony. W tym celu ciśnienie występujące pod grzybkiem 6 przenoszone jest do wnętrza mieszka odciążającego 4 przez kanalik impulsowy 5 znajdujący się wewnątrz wrzeciona. W pierwszej fazie otwierania zaworu, grzybek o specjalnej konstrukcji płaskiego dysku jest wypłaszczany z pozycji pierwotnego ugięcia, a następnie odsuwa się stopniowo od powierzchni gniazda. Wynika z tego niezwykle wysoka tzw. regulacyjność (iloraz szerokości zakresów wg PN88/M-42000), czyli stosunek nominalnego współczynnika przepływu zaworu do minimalnego współczynnika przepływu, kiedy jeszcze zawór utrzymuje swoją charakterystykę. Typowa regulacyjność spotykana na rynku wynosi 1:50, w przypadku zaworów wysokiej klasy jest to 1:200, natomiast zawory magnetyczne podnoszą poprzeczkę jeszcze o rząd wyżej do wartości 1:2000.

Dzięki tym cechom konstrukcyjnym zaworów magnetycznych przepływ czynnika może być regulowany z rzeczywiście wyjątkową precyzją, umożliwiającą utrzymanie temperatury z dokładnością 0,01K. W połączeniu z niespotykaną prędkością siłownika (czas przebiegu poniżej dwóch sekund) pozwala to skutecznie sterować nawet najbardziej wymagającymi aplikacjami technologicznymi, również przemysłowymi. Typowym zastosowaniem MXG461B są układy przygotowania ciepłej wody użytkowej z podmieszaniem zimnej wody wodociągowej i inne podobne zastosowania, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą dynamiką układu regulacji. W szczególności jeden zawór magnetyczny może zastąpić dwa zawory tradycyjne, pracujące kaskadowo.

Chociaż konstrukcja zaworów magnetycznych jest wciąż nowatorska, nie jest to konstrukcja nowa. Po 40 latach jej ciągłego rozwoju, obecny typoszereg zaworów magnetycznych jest już piątą generacją tego urządzenia. Spośród 4 000 000 wyprodukowanych zaworów wiele milionów wciąż pracuje, często w skrajnie trudnych warunkach na okrętach wojennych, w laboratoriach, sterując niezliczoną liczbą instalacji grzewczo-wentylacyjnych na wszystkich kontynentach świata.

Jerzy Kiedrowski

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij