Certyfikaty energetyczne. Obowiązkowe, niewymagane

Najwięcej problemów w interpretacji sprawia zapis mówiący o konieczności przedstawienia świadectwa podczas zawierania umowy zbycia nieruchomości. W przypadku budów oddawanych do użytkowania po 1 stycznia 2009, nie ma wątpliwości, że świadectwo jest obowiązkowe i dołączane do dokumentacji wniosku o pozwolenia na użytkowanie. Jednak, jeśli sytuacja dotyczy rynku wtórnego, tj. przedmiotem transakcji jest nieruchomość oddana do użytku przed końcem 2008, zdania ekspertów na temat konieczności przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej są już podzielone.

Prawo budowlane nie określa żadnych kar ani dla notariuszy, ani dla stron umowy podpisanej bez przedstawienia ważnego świadectwa energetycznego budynku. Jak podaje Gazeta Prawna, Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko, że brak świadectwa nie stanowi przeszkody do sporządzania aktów notarialnych obejmujących zbycie budynków i lokali.

Należy się jednak zastanowić, czy taka interpretacja jest zgodna z prawem europejskim. Artykuł 7 pkt. 1. Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku mówi wyraźnie, że: „Państwa Członkowskie zapewniają, aby przy wznoszeniu, sprzedaży lub wynajmie budynków świadectwo charakterystyki energetycznej, było udostępniane właścicielowi lub przez właściciela przyszłemu kupującemu lub najemcy, niezależnie od sytuacji, jaka mogłaby mieć miejsce”.

Według Dyrektywy poszczególne państwa mogą ustalić szczegółową formę i zakres obowiązywania świadectwa energetycznego, jednak w przyjętym krajowym prawie powinny być spełnione ogólne wytyczne zawarte w Dyrektywie. Zapis ten powinien być respektowany, a jego realizacja zapewniona poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów na krajowy grunt. W Polsce jednak nie określono tego jednoznacznie, przez co występuje dyskusja i różnica interpretacji prawa.

Szczególnie teraz w początkowej fazie występowania w kraju certyfikatów energetycznych należy zwrócić uwagę na promocję efektywności energetycznej. Wprowadzenie w życie europejskiej Dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej ma bowiem skłaniać do oszczędność energii. Inne cele to uniezależnienie się od ograniczonych nieodnawialnych zasobów ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego czy uranu, poprawa stanu środowiska naturalnego, oczyszczenie się powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Rolą certyfikatów jest też uświadomienie właścicielom, że mogą kontrolować wydatki związane z eksploatacją budynków. Powinni oni sami wymagać przedstawienia świadectwa energetycznego przy zakupie mieszkania lub domu. Tak dzieje się już w krajach, w których wprowadzenie w życie Dyrektywy EPBD już nastąpiło. Wskaźnik zużycia energii stał się kolejnym po cenie i lokalizacji czynnikiem branym pod uwagę przy kupnie czy wynajmie budynków czy lokali, a energochłonność lokalu jest ściśle powiązana z jego ceną.

Pojęcie energooszczędności budynku staje się zrozumiałe dla szerszej grupy użytkowników budynków, również tych niezwiązanych zawodowo z budownictwem, a to już pierwszy krok do popularyzacji ekologicznego życia i dbania o środowisko naturalne na co dzień. Stosowanie energooszczędnych rozwiązań coraz częściej powinno być rozumiane nie jako koszt, ale jako inwestycja, która zaowocuje w przyszłości niższymi rachunkami za prąd czy ogrzewanie. Informowanie społeczeństwa o możliwości sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i zapoznawanie społeczeństwa z tematem energochłonności, powinno być więc w najbliższym czasie priorytetowym zadaniem specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. Jeśli bowiem interpretacja przepisów nie ulegnie zmianie, istnieje niebezpieczeństwo, że świadectwa staną się jedynie martwym zapisem prawnym.

Piotr Pawlak
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Literatura: materiały BuildDesk Polska.

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij