Czyste ręce, czyli wykończenie instalacji na „sucho”. Okładanie ściany

Rozwój technologii suchej zabudowy wnętrz pozwala na coraz to szersze zastosowanie okładzin ściennych w budownictwie przy jednoczesnym spełnieniu coraz surowszych wymagań Prawa budowlanego.

Rodzaje płyt
* Płyta gipsowo-kartonowa – produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe właściwości. Poniżej najczęściej spotykane typy płyt:

– typ A (GKB) – płyta standardowa,

– typ H2 (GKBI) – płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody,

– typ DF (GKF) – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur,

– typ DFH2 (GKFI) – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur i o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody.

* Płyty gipsowo-włóknowe – wykonane są z gipsu budowlanego, włókien celulozowych uzyskanych z papieru, dodatków modyfikujących i wody. Surowce te są mieszane ze sobą oraz prasowane pod wysokim ciśnieniem. Otrzymany w ten sposób materiał jest suszony, impregnowany środkiem hydrofobowym i przecinany na potrzebne formaty. Płyty mają kształt prostokątny, zwarte, twarde powierzchnie, przy czym strona licowa jest gładka. Są barwy szarokremowej. Boki wzdłużne i poprzeczne są proste i równo obcięte. Płyty są produkowane również z obniżoną krawędzią na podłużnych bokach.

* Płyty gipsowe – produkt składający się z rdzenia gipsowego zbrojonego włóknem szklanym i celulozowym, laminowany obustronnie  matą z włókna szklanego. Najczęściej stosuje się do okładzin o deklarowanej odporności ogniowej.

* Płyty cementowo-włóknowe – warstwowe z lekkimi dodatkami zbrojonymi włóknem szklanym. Dzięki lekkim dodatkom, które stanowią granulat lekkiego kruszywa, płyty odznaczają się stosunkowo niewielkim ciężarem korzystnym przy montażu, a jednocześnie wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz na rozciąganie przy zginaniu.

Rodzaje okładzin ściennych z płyt g-k
* Okładziny ścienne na klej

Okładziny na klej gipsowy stosuje się, gdy chcemy zrezygnować z „mokrych” robót, tj. wykonywania tynków np. cementowych, cementowo-wapiennych. Zaleca się stosowanie na podłoża stabilne, czyste, niezbyt chłonne, o niewielkich nierównościach (dopuszczalne nierówności podłoża do 2 cm).

Wykonanie:

1. Przygotowanie podłoża.

Wszelkie instalacje na ścianie należy wykonać przed rozpoczęciem układania płyt. Puszki elektryczne należy zamontować tak, by wystawały ze ściany na przewidywaną grubość okładziny, należy przy tym uwzględnić nierówności ściany.

2. Układanie płyt.

Płyty należy przyciąć na wymiar o 15 mm krótszy niż wysokość pomieszczenia. Rozrobiony klej nanosi się na tylną stronę płyty w plackach o objętości ok. 0,3 l, minimum w trzech rzędach i rozstawach 300-350 mm. Przy nierównej ścianie objętość placków należy odpowiednio zwiększyć. W narożach pomieszczenia, w pobliżu otworów okiennych, umywalek itp. klej nanosi się ciągłym pasem. Pod płytę przed jej ułożeniem podkłada się kawałki płyt, dzięki czemu uzyskuje się szczelinę dolną (ok. 10 mm) i szczelinę górną (ok. 5 mm). Ułatwiają one znacznie wietrzenie i skracają czas schnięcia zaprawy. Płyty z naniesionym klejem gipsowym przykłada się do ściany, po czym, lekko uderzając przez łatę gumowym młotkiem, wyrównuje się je w kierunku pionowym i poziomym. Po wyschnięciu kleju można przystąpić do szpachlowania połączeń płyt.

Parametry techniczne:

– przyrost izolacyjności akustycznej [dB] – nie uwzględnia się,

– klasa odporności ogniowej [min]: nie uwzględnia się,

– maksymalna wysokość [mm]: 3000.

* Okładziny ścienne na konstrukcji nośnej z profili stalowych.

Okładziny te stosuje się najczęściej przy renowacjach starych budynków. Przeznaczone są do wszystkich rodzajów podłoży. Dzięki zastosowaniu tego typu zabudowy nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie podłoża, tj. usuwanie starego tynku czy farby.

Okładziny stosuje się bardzo często jako wyciszenie ścian istniejących. Duży przyrost  izolacyjności akustycznej uzyskuje się dzięki okładzinom wykonanym z wypełnieniem wełną mineralną.

Okładziny wykonuje się, gdy chcemy schować instalację hydrauliczną (rury, stelaże do w.c., umywalek i innych wyrobów sanitarnych) w istniejącej ścianie.

Wykonanie:

1. Konstrukcja nośna.

Montaż okładziny rozpoczyna się od wyznaczenia płaszczyzny zabudowy. Na podłodze i suficie za pomocą sznura znacznikowego odznacza się linie wyznaczające płaszczyznę pionową. Wzdłuż narysowanych linii za pomocą kołków szybkiego montażu mocuje się profile UD30. Na ścianie wyznacza się miejsca mocowania uchwytów do mocowania profili słupkowych do ściany, rozstawiając je co 600 mm w poziomie i maksymalnie co 1300 mm w pionie. Profil słupkowy CD 60 przycina się na długość mniejszą o ok. 10 mm od wysokości pomieszczenia i wkłada się w zamocowane profile UD30 i uchwyt. Za pomocą wkrętów „pchełek” przykręca się profile do uchwytów. Po każdej stronie profilu powinny być po dwa wkręty. Wystające końce uchwytów odgina się pod kątem 90 lub obcina, tak by nie wystawały ponad lico profilu.

2. Montaż płyt.

Przed przystąpieniem do przykręcania płyt należy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. W razie konieczności zwiększenia izolacyjności termicznej lub akustycznej, pod profile wkłada się warstwę wełny mineralnej o grubości nie większej niż odległość czoła profilu od ściany. Płyt nie należy stawiać bezpośrednio na podłożu. Trzeba pozostawić szczelinę ok. 10 mm. Płyty przykręca się tylko do profili słupkowych CD60, nie należy przykręcać płyt do profili poziomych UD30.

Po zapłytowaniu można przystąpić do szpachlowania połączeń płyt.

Uwaga: W przypadku okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, do których będą przyklejane płytki ceramiczne, należy stosować systemy o podwójnym płytowaniu.

Parametry techniczne:

– przyrost izolacyjności akustycznej ∆RA1 [dB]: 7* (maksymalnie do 31**),

– klasa odporności ogniowej [min]: do EI120,

– maksymalna wysokość [mm]: 12 000 (w przypadku braku wymagań ogniowych – nie ma ograniczenia wysokości).

* Ściany szybów windowych i instalacyjnych.

Ściany szybów przeznaczone są do wykonywania wewnątrz budynków obudów szybów windowych i pionów instalacyjnych. Najczęściej od takiej zabudowy wymagana jest odporność ogniowa. Wymagana jest również izolacyjność akustyczn, ponieważ przegroda powinna stanowić barierę dla dźwięków przenoszonych szybem.

Wykonanie:

Ze względu na specjalistyczne zastosowanie ściany szybów w zależności od ich rodzaju należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobatach Technicznych ITB, zapisami dokumentacji technicznej budynku oraz zaleceniami producenta.

Parametry techniczne:

– izolacyjność akustyczna RA1 [dB]: do 50,

– klasa odporności ogniowej [min]: do EI120 (REI120),

– maksymalna wysokość [mm]: 6500 – dla EI60, 6000 – dla EI120.

Zastosowanie okładzin ściennych pozwala na znaczne skrócenie czasu remontu starych budynków, dowolnej aranżacji pomieszczenia przy jednoczesnym dostosowaniu budynków do coraz bardziej rygorystycznych wymogów Prawa budowlanego (podniesienie odporności ogniowej czy komfortu akustycznego).

Tomasz Jaroszuk                                                                 Ilustracje z archiwum firmy Rigips.
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

* przykładowa poprawa izolacyjności akustycznej dla ścian z betonu komórkowego (gęstość objętościowa bloczków 560 kg/m3), grubość 240 mm, obustronnie tynkowana. Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna grubości min 50 mm.

** poprawa izolacyjności akustycznej dla ścian z betonu komórkowego (gęstość objętościowa bloczków 560 kg/m3), grubość 240 mm, bez tynkowania oraz bez wypełnienia spoin pionowych. Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna grubości min 50 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij