Ring „MI”: ogrzewanie płaszczyznowe, czyli ciosy bezrozdzielaczowe. Oventrop

Regulatory „Unibox” firmy Oventrop – w zależności od wybranej wersji produktu – umożliwiają regulację temperatury pomieszczenia, ograniczanie do bezpiecznego poziomu temperatury wody w rurach grzewczych lub kombinację obu tych funkcji. „Uniboxy” sprawdzają się doskonale i upraszczają wykonanie instalacji, w których pracują jednocześnie grzejniki i pętle ogrzewań płaszczyznowych. Są często w stanie w wystarczającym stopniu zastąpić kosztowne układy zmieszania wyposażone w dodatkowe pompy obiegów. Różnorodność wzornictwa pozwala na dopasowanie wybranego wariantu niemal do każdego pomieszczenia. Oventrop oferuje cztery podstawowe wykonania produktu:

* regulator „Unibox T”/„Unibox E T” – regulacja temperatury pomieszczenia z użyciem zaworu termostatycznego (regulacja temperatury wewnętrznej),

* regulator „Unibox RTL”/„Unibox E RTL” – regulacja temperatury posadzki poprzez ograniczanie temperatury wody w pętli,

* regulator „Unibox plus”/„Unibox E plus” – regulacja temperatury pomieszczenia z użyciem zaworu termostatycznego i temperatury wody w rurze przy użyciu ogranicznika temperatury,

* regulator „Unibox vario”/„Unibox E vario” – regulacja temperatury posadzki poprzez ograniczenie.

temperatury powrotu. Po dozbrojeniu możliwość regulacji temperatury pomieszczenia za pomocą elektrycznego termostatu pokojowego z napędem nastawczym lub termostatu ze zdalnym nastawnikiem.

Najnowsze trendy w projektowaniu i urządzaniu wnętrz mieszkalnych ograniczają przestrzeń konieczną do montażu typowych grzejników. Idealnym rozwiązaniem jest w takich przypadkach bezrozdzielaczowe ogrzewanie podłogowe. Firma Oventrop wprowadziła ostatnio do oferty regulator „Unibox EBV” z bocznikiem (rozwiązanie opatentowane), który znajduje zastosowanie w takich instalacjach (zgodnie z normą DIN EN 1264 temperatura zasilania nie może przekroczyć 55°C). „Unibox EBV” należy montować na zasilaniu ogrzewania podłogowego. Do podstawowych zalet takiego rozwiązania należą:

* komfortowa, niewymagająca zewnętrznego zasilania regulacja temperatury pomieszczenia (brak smogu elektrycznego),

* możliwość wykonania instalacji bez użycia rozdzielacza i zaoszczędzenia tym samym na przestrzeni koniecznej w przypadku montażu szafki,

* uniknięcie konieczności kablowania, niezbędnego w przypadku użycia termostatów i napędów elektrycznych,

* łatwa obsługa regulatora z nastawialnym bocznikiem, zapewniającym stały, minimalny przepływ w pętli ogrzewania podłogowego. Rozwiązanie to ogranicza ujemny wpływ bezwładności termicznej posadzki grzejnej na komfort pomieszczenia i utrzymuje temperaturę powierzchni podłogi na minimalnym, pożądanym poziomie,

* nowoczesne wzornictwo zapewniające dopasowanie do współczesnych wnętrz mieszkalnych.

Pod pojęciem „regulacyjności” sytemu grzewczego rozumie się jego zdolność do reagowania na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Bezwładność (czas reakcji) systemu można opisać czasem, jakiego system potrzebuje od momentu zmiany temperatury pomieszczenia do chwili „odtworzenia” temperatury pożądanej (nastawionej, regulowanej). Wśród wymagań technicznych, jakie prawo stawia budynkom nowo wznoszonym lub remontowanym, znajdują się również następujące:

* montaż urządzeń umożliwiających automatyczną regulację temperatury zasilania instalacji grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej,

* montaż urządzeń umożliwiających automatyczną regulację wydajności odbiorników ciepła (grzejników, pętli grzejnych) w pomieszczeniach.

W praktyce oznacza to zdolność systemu do samoczynnego ograniczania ilości dostarczanego do pomieszczenia ciepła w przypadku wzrostu jego temperatury ponad wartość regulowaną.

Sytuacja taka ma z reguły miejsce w efekcie dopływu ciepła ze źródeł zewnętrznych. Ta sama automatyka sterująca musi również zareagować wzrostem dopływu ciepła w sytuacji odwrotnej, tzn. spadku temperatury poniżej wartości regulowanej.

Opatentowany bocznik
W celu minimalizacji niekorzystnego zjawiska bezwładności ogrzewania płaszczyznowego „Unibox EBV” jest wyposażony w opatentowany bocznik (by-pass). Przez bocznik płynie stale określona część strumienia czynnika grzewczego, zapewniająca stały dopływ energii cieplnej na podtrzymanie minimalnej temperatury powierzchni grzejnej. Rozwiązanie to zapobiega całkowitemu wychłodzeniu ogrzewania płaszczyznowego w chwili odcięcia przez termostat głównej części strumienia przepływu. Stały dopływ ciepła wspiera efekt tzw. samoregulacji instalacji grzewczej i ogranicza jej bezwładność.

Instalacje ogrzewania płaszczyznowego należą do tzw. systemów niskotemperaturowych, w których temperatura zasilania instalacji jest znacząco niższa od właściwej dla instalacji grzejnikowych. Instalacje takie dysponują jednocześnie znacznie większą zdolnością akumulacji ciepła i oddają je w drodze przyjemnie odczuwanego promieniowania. Ponieważ subiektywnie odczuwana temperatura pomieszczenia jest wyższa niż w przypadku instalacji grzejnikowej – rośnie komfort użytkowania i zadowolenie mieszkańców. Mniejsza różnica temperatur pomiędzy powietrzem a powierzchnią grzejną pozwala na powstanie efektu tzw. samoregulacji, bazującego na zależności między wielkością strumienia ciepła przekazywanego pomieszczeniu przez powierzchnię grzejną a ilością zewnętrznej (obcej) energii napływającej do tegoż pomieszczenia (promieniowania słonecznego, oświetlenia, działającego kominka itp.).

Całkowite odcięcie
Jedno z wymagań technicznych stawianych instalacjom grzewczym nakazuje zaopatrzenie obiegu grzewczego w armaturę umożliwiającą jego całkowite odcięcie oraz zrównoważenie hydrauliczne z resztą instalacji. Funkcje odcięcia i równoważenia powinny być od siebie niezależne. Do spełnienia tego wymagania w instalacji ogrzewania płaszczyznowego można użyć produkowanej przez firmę Oventrop – pod nazwą „Unibox RLA” – kasety ściennej z zaworem odcinającym. Kaseta wyposażona jest w estetyczną maskownicę i zawór odpowietrzający. Funkcje odcięcia i nastawy wstępnej pozwalają na odcięcie przepływu i równoważenie hydrauliczne pętli grzejnej. Kaseta może być całkowicie ukryta pod tynkiem.

Bez centralnych rozdzielaczy mieszkaniowych
Przez wzgląd na estetykę, funkcjonalność i konieczność redukcji kosztów w instalacjach grzewczych nowo wznoszonych budynków (szczególnie wielorodzinnych) pożądana jest niekiedy instalacja grzewcza bez centralnych rozdzielaczy mieszkaniowych. Do wykonania takiej instalacji firma Oventrop oferuje m.in. moduły „Floorbox”, regulatory „Unibox EBV i armaturę odcinającą „Unibox RLA”. Wewnątrz obudowy „Floorbox” znajdują się kulowe zawory odcinające (na zasilaniu z tuleją na czujnik temperatury), zawór równoważący i przestrzeń pod zabudowę ciepłomierza. System „Floorbox” nie wymaga zasilania zewnętrznego i związanego z tym uciążliwego montażu kabli, niezbędnego w przypadku instalacji z napędami i termostatami elektrycznymi. „Floorbox” mogą współpracować ze wszystkimi regulatorami z serii „Unibox”. W przypadku zastosowania regulatora „Unibox RTL” należy przestrzegać wymogu montażu na końcowym odcinku (powrocie) pętli grzejnej. W centralnie zasilanej instalacji ogrzewania płaszczyznowego moduły „Floorbox” służą do łączenia pionów z instalacją etażową. „Floorboxy” mogą być podłączane z boku lub od dołu obudowy. Po zamocowaniu i podłączeniu „Floorboxa” można przystąpić do rozkładania – poprzez kolejne pomieszczenia – rury zasilającej. Za pomocą trójników wykonuje się odgałęzienia do montażu regulatorów „Unibox EBV” i pętli grzejnych.

Kazimierz Mróz

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij