Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Czad w mieszkaniu

Tlenek węgla jest ubocznym produktem procesu spalania, a jego zwiększona emisja jest wynikiem niepełnego spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, z powodu braku dopływu właściwej ilości powietrza (tlenu) do urządzenia grzewczego. Jego szczególnie podstępne oddziaływanie jest wynikiem tego, że jest on gazem bezwonnym, bezbarwnym, i pozbawionym smaku, nieco lżejszym od powietrza. W związku z powyższymi cechami jest potocznie nazwany „cichym zabójcą.”

Trujące działanie CO polega na łączeniu się z hemoglobiną i innymi metaloproteinami zawierającymi żelazo (oksydaza cytochromowa). Połączenie hemoglobiny z CO nazywane karboksyhemoglobiną (hemoglobina tlenkowęglowa) tworzy się 300 razy łatwiej i charakteryzuje się znacznie większą trwałością niż połączenie z tlenem, co powoduje że transport tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony. Dochodzi do niedotlenienia tkanek – hypoksji. Poza tym CO zwiększa stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem, przez co utrudnia oddawania tlenu tkankom, co jeszcze bardziej pogłębia efekt niedotlenienia.

Wystąpienie charakterystycznych objawów uzależnione jest od stężenia CO2 w otoczeniu, ciśnienia atmosferycznego, objętości krwi, zdolności do dyfuzji w płucach, rodzaju wykonywanej pracy i jej obciążenia fizycznego (współczynnik wentylacji płuc), a także cech indywidualnych każdego organizmu.

Przyczyny wypadków Najczęściej do zatrucia dochodzi w okresie jesienno-zimowym, przy wzmożonej eksploatacji urządzeń grzewczych niewłaściwie przygotowanych do sezonu grzewczego. Brak świadomości użytkowników urządzeń grzewczych w zakresie dokonywania obowiązkowych przeglądów i konserwacji samego paleniska, jak również przewodów kominowych-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – prowadzi do eksploatacji tych urządzeń w sposób tworzący zagrożenie ich bezpieczeństwa.

Niewłaściwa kultura użytkowania palenisk grzewczych, wynikająca ze źle pojętej „oszczędności” cieplnej i nadmiernej hermetyzacji lokali mieszkalnych, prowadzi ponadto do odcięcia dopływu powietrza zewnętrznego i, w konsekwencji, do zakłóceń ciągu kominowego oraz niekontrolowanej emisji spalin do pomieszczeń mieszkalnych. Najczęstszymi wadami przewodów kominowych są: brak drożności przewodów, zaleganie sadzy w przewodach, brak szczelności przewodów i łączników, nieprawidłowe podłączenia kominowe, nieprawidłowe wyprowadzenie przewodów ponad dachem oraz brak właściwej wentylacji pomieszczeń – wywiewnej i nawiewnej.

Obowiązkowe przeglądy Warto przypomnieć, że obowiązujące przepisy wymagają, aby wszelkie zmiany w podłączeniach kominowych, w tym wymiana i instalacja nowych urządzeń grzewczych, były poprzedzone wydaniem stosownej opinii kominiarskiej. Do zakresu obowiązkowych czynności profilaktycznych właściciela-zarządcy obiektu należą:

* wykonywanie okresowych kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych raz w roku przez uprawnioną osobę – mistrza kominiarskiego, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane Art. 62.

* wykonywanie okresowych czyszczeń przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych z dnia 21.04.2006r  (Dz.U. nr 80 poz. 563):

a) dymowych – co najmniej 4 razy w roku

b) spalinowych – dwa razy w roku

c) wentylacyjnych – raz w roku

* wykonywanie okresowej kontroli instalacji gazowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane Art. 62.

* wykonywanie okresowej obsługi konserwacyjnej urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych powinna poprzedzać czynności kontrolno-konserwacyjne urządzeń grzewczych, co umożliwi dokonanie prawidłowych regulacji urządzenia i w konsekwencji jego właściwą eksploatacje.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania palenisk grzewczych coraz częściej instalowane są detektory tlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych jego emisją. Zjawisko to należy uznać za pozytywne, z uwagi na to, że jest to dodatkowe urządzenie zwiększające poziom naszego bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że czujniki te nie mogą zastępować wyżej wymienionych czynności kontrolno-konserwacyjnych.

Reasumując, przede wszystkim trzeba zapobiegać niekontrolowanej emisji tlenku węgla w pomieszczeniu, a w drugiej kolejności bronić się przed jej skutkami. Od stosowania się do powyższych porad może zależeć zdrowie, a nawet życie wielu osób.

Czego nie wolno robić? Główne skutki niewłaściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych to pożar domu, zaczadzenie mieszkańców, oparzenia. Jak możemy się przed nimi uchronić?

Co jest ważne?

Co możesz zrobić?

Do życia każdego z nas niezbędne jest powietrze

Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego mieszkania.

Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym mieszkanie wietrzyć jak najczęściej.

Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie gdy posiadasz uszczelnione okna.

Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania w Twoim urządzeniu grzewczym.

W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania Twoje urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad.

Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, nie oklejaj kratek wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych

Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe muszą mieć zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina.

Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując certyfikowane elementy systemów kominowych.

Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym przeglądom i kontroli.

Zapewnij przeglądy i kontrole swoich urządzeń grzewczych, co najmniej raz do roku, przez kompetentnego serwisanta.

Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów.

Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza.

Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.

Przy rozpalaniu należy przestrzegać instrukcji producenta i używać zaleconych paliw.

Przy rozpalaniu nie używaj materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna czy rozpuszczalniki.

Każde urządzenie grzewcze jest przystosowane do spalania odpowiednich paliw określonych przez producenta. Niewłaściwe paliwo może spowodować zatkanie przewodu kominowego.

Nie spalaj śmieci, plastikowych butelek, opon, szmat, odpadów, mokrego drewna, itp.

Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia, oparzenia.

Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim mieszkaniu.

Użytkowanie starych wyeksploatowanych, czy niesprawnych urządzeń grzewczych stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa. Wymieniając urządzenie grzewcze, nie zapomnij o dostosowaniu do niego komina.

Wymień stare urządzenie na nowoczesne i wysokosprawne, oznaczone znakiem CE lub B.

Stare urządzenie gazowe wymień na urządzenie z zamkniętą komorą spalania z nowoczesnym systemem kominowym powietrzno- spalinowym typu SPS, lub WSPS.

Mirosław Antos

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij