Termomodernizacja i remont z BOŚ. Trzy razy premia

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r. zapewniała premie tym, którzy posiłkując się kredytami bankowymi wykonali inwestycje przynoszące konkretne efekty (na poziomie wymaganym ustawą) w zakresie ograniczenia energochłonności budynków lub strat ciepła w źródle czy w czasie przesyłu. Premia wynosiła 25% kwoty kredytu i była wypłacana po zakończeniu realizacji zadania, w formie umorzenia części zadłużenia.

Jeden z pierwszych Bank Ochrony Środowiska S.A. był jednym z pierwszych spośród blisko 30 banków, które podpisały porozumienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarządzającym Funduszem Termomodernizacji. Długoletnia współpraca z BGK zaowocowała udzieleniem przez BOŚ S.A. blisko trzech tysięcy kredytów termomodernizacyjnych, co pozwoliło bankowi zdobyć bezcenne doświadczenie, tym bardziej, że naszymi klientami były zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala nam mieć nadzieję, że kredytowanie przedsięwzięć określonych w nowej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów będzie przebiegało w Banku Ochrony Środowiska S.A. równie sprawnie jak dotychczasowe finansowanie zadań termomodernizacyjnych.

Cechy charakterystyczne
To czym charakteryzuje się nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów to:

1. Utworzenie w BGK Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

2. Możliwość finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w formie:

* premii termomodernizacyjnej,

* premii remontowej,

* premii kompensacyjnej.

Premia zdefiniowana Premia termomodernizacyjna jest to spłata za inwestora części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu lecz nie więcej niż:

* 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

* dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego;

Premia remontowa jest to spłata za inwestora części kredytu zaciągniętego na remont budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu lecz nie więcej niż:

– 15% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego dla którego sporządzony został audyt remontowy;

Premia kompensacyjna jest to spłata za inwestora części kredytu zaciągniętego na remont budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. (przyznawana łącznie z premią remontową) lub na remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego. O premię kompensacyjną może się ubiegać tylko osoba fizyczna, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy.

Umowa podpisana Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał w dniu 12 marca umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, określającą zasady współpracy w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych uzyskaniem kredytu na termomodernizację lub remont do placówek Banku Ochrony Środowiska S.A. na terenie całego kraju w celu uzyskania bliższych informacji i skorzystania z oferty pozwalającej na preferencyjne finansowanie swoich inwestycji.

Anna Wujec         specjalista, Departament Projektów Ekologicznych BOŚ S.A.             www.bosbank.pl
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij