Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: kanalizacja zewnętrzna – betonowe ciosy. Alsybet

Prefabrykowane elementy z betonu, nowej generacji, na których nie ciąży odium bylejakości betonu znanej z lat 70. XX wieku, spełniają wszelkie oczekiwania konstrukcyjne i użytkowe, czego wyrazem jest ich zgodność z wymaganiami zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN-1917.

Ale klasa! Klasa wytrzymałości betonu C35/45, stosowanie dodatków chemicznych zwiększających szczelność betonu oraz wysoka dokładność wykonania o tolerancji wymiarowej kilkumilimetrowej, umożliwiająca efektywne stosowanie uszczelek gumowych w połączeniach pomiędzy elementami powoduje, że studnia zmontowana z prefabrykatów z betonu nie wykazuje żadnych przecieków przy ciśnieniu 50 kPa przez ścianki elementu, jak też w miejscu ich połączeń. Dzięki temu studnie z prefabrykatów z betonu nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli są stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego występującego w normalnych warunkach dla ścieków domowych i odczyszczonych ścieków przemysłowych.

Świetne dociążenie Ciężar elementu z betonu, jak też ich łatwe dociążenie w procesie ich produkcji pozwala zastosować studnie z prefabrykatów z betonu w każdym rodzaju gruntu, w obszarach ruchu kołowego i pieszego; w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach oraz na zewnątrz budynków, z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe o szerokości do 4,0 m od osi toru. Studnie z prefabrykatów z betonu mogą być stosowane do 7-10 mm poniżej poziomu gruntu, na terenie całego kraju z wyjątkiem obszarów objętych szkodami górniczymi.

Dokładne umiejscowienie Urządzenia, jakimi dysponują producenci kręgów z betonu, pozwalają na wykonywanie bardzo dokładnych otworów co do ich średnicy i umiejscowienia dla podłączenia poprzez różnego rodzaju uszczelnienia i złączki rur przesyłowych, wykonanych z dowolnego materiału zgodnie z wymaganiami projektanta i inwestora inwestycji. Pozwalają one także na wyprofilowanie w dennym elemencie studni kinety o dowolnym przekroju i rzucie oraz wykończeniu według indywidualnego zapotrzebowania dla danej sytuacji w budowie sieci kanalizacyjnej.

Producentem, którego wyroby dla montażu studni z prefabrykatów z betonu spełniają wyżej wymienione zalety i wymogi, co zostało potwierdzone przeprowadzonym w roku ubiegłym badaniem typu na zgodność z postanowieniami normy PN-EN- 1917:2004 przez niezależne laboratorium badawcze, jest firma Alsybet. Spółka produkuje pełny zestaw elementów potrzebnych do montażu studni o średnicy wewnętrznej 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 i 3000 mm. Dokumentem odniesienia dla elementów studzienek o wymiarach nominalnych do DN 1200 jest norma zharmonizowana PN-EN 1917:2004. „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”. Dokumentem odniesienia dla elementów o średnicy nominalnej od DN 1500 do DN 3000 jest Aprobata Techniczna nr AT/2000-02-1020-01 „Studzienki kanalizacyjne: DN 1500, DN 1800, DN 2000, DN 2500 i DN 3000 z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych”, która została opracowana i wydana po zatwierdzeniu normy PN-EN 1917:2004 w oparciu o zestaw wymagań określonych w tej normie. Stosowanie elementów prefabrykowanych na obszarach objętych szkodami górniczymi musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumencie „Opinia Głównego Instytutu Górnictwa nr 58221074-132 z dn. 08.11.2004 r. w sprawie możliwości stosowania na terenach górniczych prefabrykowanych betonowych studni kanalizacyjnych produkowanych przez PPU Alsybet”.

Wszystko w zestawie Zestaw elementów do budowy studni betonowej obejmuje:

* kręgi podstawy o wysokości użytecznej 500 i 1000 mm dla studni o średnicy od 1000 do 1500 mm produkowane są w jednym procesie produkcyjnym, przez co zapewniona jest pełna szczelność pomiędzy ścianą kręgu a jego dnem. Kinety, elementy szczelnych podłączeń rur kanalizacyjnych i innych wykonywane są na indywidualne zamówienie inwestora. Zgodnie z zamówieniem odbiorcy, element może być wyposażony w elementy stalowe dla montażu dodatkowych urządzeń. W przypadku zastosowania studzienek kanalizacyjnych dla ścieków agresywnych chemicznie istnieje możliwość wykonania powierzchni wewnętrznych z materiałów o zwiększonej odporności chemicznej zgodnie z indywidualnym zamówieniem odbiorcy,

* kręgi pośrednie komory i trzonu studni,

* elementy redukcyjne – służące do zmiany średnicy studni,

* płyty pokrywowe pełne i z otworami włazowymi, które w zakładzie, na życzenie klienta, wyposażane są w dodatkowy osprzęt lub pokrywy żeliwne lub stalowe,

* pierścienie wyrównujące, pozwalające dopasować wysokość studni do poziomu gruntu lub nawierzchni jezdni,

* pierścienie odciążające, wykorzystywane do przeniesienia obciążeń zewnętrznych poza konstrukcję studni.

Wszystkie kręgi dostarczane są ze stopniami złazowymi zamontowanymi w trakcie ich produkcji. Produkcja wyżej wymienionych elementów została uruchomiona w spółce w maju 1993 r. na agregatach firmy Pedershaab – wiodącego producenta tego typu urządzeń w Europie. Były to jedne z pierwszych stanowisk produkcyjnych, które pozwalały na wyprodukowanie kręgów o parametrach jakościowych niespotykanych do tej pory w kraju. Kręgi wyprodukowane na tych agregatach spełniają wymogi jakościowe – tolerancje, szczelność połączenia dwóch elementów – które dopiero w 2004 r. zostały wprowadzone normą PN-EN 1917. Nowością na rynku w kraju było zastosowanie uchwytów do transportu zamocowanych w ściance kręgu. Usuwało to jedną z głównych wad produkowanych w czasach PRL-u kręgów, które posiadały haki montażowe w płaszczyźnie połączenia z następnym kręgiem, co eliminowało ich zmontowanie w sposób szczelny i trwały.

W pierwszym okresie w spółce Alsybet produkowano tylko kręgi z wyprofilowanym zamkiem o kształcie pokazanym na rys. 2c normy PN-EN–1917, stosowanym w krajach skandynawskich i w Wielkiej Brytanii. Szczelność połączenia uzyskuje się poprzez założenie we wpuście zamka uszczelki z niewulkanizowanej gumy o specjalnie wyprofilowanym przekroju. Nacisk nakładanego kręgu na krąg powoduje, że guma wypełnia szczelnie połączenie tych dwóch elementów. W miarę upływu lat bardziej powszechnym rozwiązaniem okazał się zamek o kształcie pokazanym na rys. 2a normy PN-EN-1917. Dlatego też także spółka Alsybet produkuje kręgi z tego typu zamkiem.

Produkowane przez spółkę Alsybet wyroby do montażu studzienek kanalizacyjnych i innych obiektów na sieciach kanalizacyjnych dostarczane są na budowy realizowane na terenie całego kraju przez firmy znane i mniej znane, ale zawsze zadowolone z jakości, terminowości dostaw oraz ze spełnienia indywidualnych życzeń co do dodatkowego wyposażenia i wykończenia dostarczonych wyrobów.

Jan Leopold
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij