Kotłownia na biomasę (6) Magazyn na pelet

Najkorzystniejszą formą magazynowania peletujest wyodrębniony magazyn, będący w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni na tej samej kondygnacji. Wówczas najczęściej stosuje się przenośniki ślimakowe, które bezpośrednio dostarczają paliwo do kotła. W przypadku kotłów o małych mocach, np. do 60 kW, stosuje się przenośniki elastyczne (rys. 1), których dobór, montaż i eksploatacja nie nastręczają żadnych trudności. Ograniczeniem jest odległość ściany magazynu od kotła, która nie powinna być większa niż 5 m oraz wewnętrzna rozpiętość magazynu nie większa niż 4 m. W przypadku, gdy magazyn jest bardziej oddalony od kotłowni lub znajduje się na innej kondygnacji, można zastosować pneumatyczny system doprowadzenia paliwa (rys. 2, 3). W skład systemu wchodzą dwa elastyczne przewody oraz zintegrowany z kotłem zasobnik peletu o pojemności 150 dm3. System doprowadzania paliwa do zasobnika pośredniczącego odbywa się automatycznie. Ograniczeniem tego systemu jest długość przewodów, która nie może być większa niż 25 m oraz różnica wysokości pomiędzy kotłem a magazynem paliwa, która nie może być większa niż 4 m. W przypadku zastosowania pneumatycznego systemu doprowadzenia paliwa magazyn peletu może być w postaci zagłębionego w ziemi silosa.

Gdy brak miejsca na magazyn w sąsiedztwie kotłowni, magazyn jest znacznie oddalony lub brak możliwości zabudowy magazynu zewnętrznego w postaci np. silosa zagłębionego w ziemi, można zastosować kocioł z zasobnikiem peletu o pojemności 300 dm3. Taka ilość paliwa wystarcza na okres od kilku dni do tygodnia eksploatacji kotła o mocy 22 kW podczas umiarkowanej zimy.

Uwaga na zabezpieczenie W przypadku zastosowania kotłów na pelet z pełną automatyką, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej jest analogiczna jak instalacje zasilane przez tradycyjne kotły gazowe lub olejowe. Występują różnice w sposobie zabezpieczenia instalacji kotłowej przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, kocioł musi być zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartym. Takie rozwiązanie pociąga za sobą konieczność zastosowania systemu otwartego także dla instalacji. Aby temu przeciwdziałać, obieg kotłowy separuje się pośrednim wymiennikiem ciepła od obiegu centralnego ogrzewania. Dodatkowe wymaganie to konieczność zastosowania zabezpieczenia temperatury czynnika powracającego do kotła. Minimalne zabezpieczenie to zawór termostatyczny bezpośredniego działania. Preferowanym rozwiązaniem jest zawór trójdrogowy z siłownikiem, sterowany z systemu automatyki kotła. Przy zastosowaniu kotła prostego na pelety koniecznym elementem systemu kotłowego jest bufor ciepła, który przejmuje nadwyżkę mocy kotła, a w przypadku opróżnienia zbiornika paliwa zasypywanego ręcznie pozwala na podtrzymanie pracy instalacji przez kilka godzin, do czasu ponownego uzupełnienia zbiornika paliwa i zapalenia kotła.

Sterowanie Każdy nowoczesny kocioł na pelety pozwala na sterowanie pracą:

* kilku obiegów grzewczych,

* obiegiem zasilania instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

* systemu solarnego,

* dodatkowego źródła ciepła,

* buforu ciepła.

Zastosowanie buforu ciepła przy nowoczesnych kotłach poprawia płynność pracy urządzenia.

Odprowadzanie spalin Kotły na biomasę w zakresie małych mocy wymagają komina o średnicy ok. 130 mm, co pozwala na umieszczenie wkładu kominowego w typowym szachcie kominowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego szacht kominowy nie powinien być mniejszy niż 140 x 140 mm dla przekroju prostokątnego i nie mniejszy niż 150 mm dla przekroju okrągłego. Wymiary wkładu kominowego każdorazowo wymagają obliczeń sprawdzających, ze względu na rzeczywiste uwarunkowanie odprowadzenia spalin. Zaprojektowany komin musi mieć ciąg kominowy, pozwalający na odprowadzenie spalin, liczony od czopucha kotła do wylotu spalin na zewnątrz. Prawie zawsze kotły na pelet wyposażone są w wentylatory nawiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne, które pokrywają opory przepływu spalin przez kocioł. W przypadku kotłów o większych mocach wymiary szachtu kominowego muszą być dopasowane do zaprojektowanego wkładu kominowego. Jako materiał na wkład kominowy zaleca się blachę stalową stopową, ze względu na korozyjne właściwości spalin. Dla umożliwienia poprawnej pracy instalacji odprowadzenia spalin zaleca się stosowanie regulatorów ciągu, pozwalających na utrzymanie w kominie stałego podciśnienia, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz rzeczywistej mocy kotła.

Pomieszczenie na magazyn Pomieszczenie przeznaczone na magazyn peletu musi być pomieszczeniem suchym, z wentylacją naturalną. W przypadku pneumatycznego załadunku do magazynu, np. z cysterny samochodowej, instalacja elektryczna w pomieszczeniu musi być wykonana w klasie jak do pomieszczeń z atmosferą wybuchową. Powietrze i zawieszony w nim pył drzewny tworzą mieszankę wybuchową, w takim przypadku zaleca się wykorzystanie pomieszczenia nieposiadającego instalacji elektrycznej. Ze względu na załadunek, magazyn peletu musi posiadać jedną ścianę zewnętrzną, w której będą zabudowane króćce załadunkowe, rampę wyładowczą lub zsyp peletu. Wysokość składowania może wynosić do 3 m. Pelet jest odporny na procesy gnilne, zaś jego gładka powierzchnia utrudnia pochłanianie wilgoci z powietrza, co korzystnie wpływa na trwałość oraz stabilność biologiczną. Okres magazynowania nie powinien być dłuższy niż rok. Pelet jest odporny na samozapłon, dlatego nie stwarza problemów przy magazynowaniu. Może być magazynowany w workach, w pomieszczeniach służących wyłącznie jako magazyn peletu lub w silosach podziemnych. Pelet może być konfekcjonowany w zależności od przeznaczenia w małych workach, zawierających paliwo o masie 10, 15, 16, 20, 25 kg lub dużych workach, tzw. Bagach lub Big Bagach o masie 700, 800 lub 1000 kg. W przypadku paliwa konfekcjonowanego transport odbywa się na typowych paletach. Pelet może być także dostarczany luzem bez konfekcjonowania. Wówczas transport odbywa się w cysternach samochodowych o ładowności do 24 000 kg. Załadunek do cystern może być pneumatyczny lub za pomocą odpowiednich ramp załadowczych. Wyładunek zawsze jest pneumatyczny w układzie jedno- lub dwururowym. W Polsce wyładunek odbywa się zazwyczaj w systemie jednorurowym, analogicznie jak przy wyładunku innych materiałów sypkich, takich jak zboże. Dzięki regularnej budowie i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pelet jest materiałem łatwym w magazynowaniu i transporcie, co powoduje, iż doskonale nadaje się do spalania w kotłach działających automatycznie, niewymagających stałej obsługi.

Grzegorz Ojczyk

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij