Ring „MI”: kanalizacja zewnętrzna, czyli boks w studni. Kessel

Kessel produkuje absolutnie szczelne studnie do systemów kanalizacyjnych, które wytwarzane są metodą formowania rotacyjnego bez jakiegokolwiek spawania elementów, co gwarantuje ich bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Brak połączeń na uszczelki wyklucza błędy montażowe i nieszczelność na łączeniach. Szczelność studni Kessel jest ich niekwestionowaną zaletą, ponieważ pozwala zapobiec eksfiltracji, mogącej powodować dodatkowe zanieczyszczenie środowiska oraz procesowi infiltracji wód gruntowych, co może prowadzić do przepełnienia kanalizacji. Studzienki kanalizacyjne Kessel Standard wykonane są z lekkiego, a zarazem trwałego materiału – polietylenu. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom mechanicznym i chemicznym, takim jak: wysoka odporność na ścieranie, ścieki agresywne, wysokie temperatury oraz uderzenia, polietylen jest idealnym tworzywem do wytwarzania urządzeń odprowadzających ścieki. Dodatkowo polietylen charakteryzuje niska tendencja do tworzenia i powiększania rys.

Do zabudowy studzienek Kessel nie jest konieczne stosowanie sprzętu ciężkiego, dzięki czemu następuje oszczędność kosztów związanych z rozładunkiem oraz posadowieniem studzienki. Z przeprowadzonych badań dotyczących porównania nakładów pracy przy montażu jednej studzienki betonowej i studzienki z tworzywa sztucznego Kessel wynika, iż oszczędności wynoszą odpowiednio: 80 minut pracy sprzętu ciężkiego oraz 40 minut pracy trzech pracowników.

Dzięki stosowaniu gładkich, woskopodobnych powierzchni unika się zarastania studni, co poprawia zdolność samooczyszczania i powoduje minimalizację nakładów konserwacyjnych. Studzienki firmy Kessel są dostarczane na plac budowy z pokrywą ochronną na czas zabudowy, chroniącą wnętrze studzienki przed zabrudzeniem podczas prac budowlanych. Pokrywa ta może być używana na terenach zielonych lub pokrytych żwirem.

Studzienki Kessel systemu Standard wykonuje się w dwóch średnicach: LW600 – studzienki inspekcyjne i LW1000 – studzienki włazowe z fabrycznie wyprofilowanymi stopniami złazowymi z zabezpieczeniem antypoślizgowym.

Nowością w ofercie firmy Kessel są studzienki Standard LW 1000 ze zintegrowanym monolitycznym przedłużonym kominem. Wysokość komina wynosi 500 mm, a możliwość docinania go na dowolnej wysokości pozwala na łatwe regulowanie wysokości studni na budowie. Konstrukcja studzienki wzmocniona jest pionowym i poziomym ożebrowaniem, które przeciwdziała wyporowi przez wodę gruntową.

Firma Kessel udziela 20-letniej gwarancji na materiał PE, z którego produkowane są studnie. Wieloletnie doświadczenie na rynku potwierdza, że w praktyce jego trwałość wynosi dziesiątki lat. Projektant ma do wyboru różne wysokości studzienek, od 1 m do 3,5 m (w standardzie), a nawet do 5 m – w wykonaniu specjalnym. Kinety studzienek wykonane są jako przelotowe, zbiorcze lub z jednym dopływem (średnice króćców kinet DN100/125, DN150/200, DN250/315 – do przycięcia oraz DN400, DN500 i nowość DN600). W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów firma Kessel produkuje również studzienki wyposażone w jeden dopływ boczny lewy lub prawy pod kątem 45º lub 90º stopni, a także studzienki ze zmianą kierunku przepływu (90º) w prawo lub lewo. Króćce kinet można łączyć z każdym typem rur, z którego wykonana jest kanalizacja – na kielich lub za pomocą odpowiednich kształtek przejściowych. Dużą zaletą studni Kessel są uniwersalne dla dwóch dymensji rur kanalizacyjnych średnice dopływów i odpływu, co pozwala na uniknięcie stosowania redukcji na wlocie do studni.

Ostateczną regulację wysokości studzienki (w zakresie od 50 do 550 mm) uzyskuje się za pomocą teleskopowej nasady, dzięki czemu można idealnie dopasować zwieńczenie do poziomu powierzchni, a także w przyszłości w razie zmian poziomu (np. przy podnoszeniu nawierzchni) można teleskop wysunąć i dopasować do wymaganej wysokości. Zakres regulacji występuje w dwóch granicach: 50-280 mm i 50-550 mm. Teleskopowy adapter do studni jest odpowiedni dla zwieńczeń studni w zakresie obciążeń do klasy D400.

Studzienki Kessel mogą być wykonane jako studzienki kaskadowe (kaskada wewnętrzna lub zewnętrzna), rozprężne lub do wytracania energii na terenach o dużych spadkach, a także jako studzienki wodomierzowe lub przeciwzalewowe. W przypadku tego ostatniego typu w studzience umieszczony jest zawór zwrotny do ścieków zawierających fekalia lub bez fekaliów. Studzienki posiadają aprobaty IBDiM, Instal COBRTI i opinię GIG dopuszczającą stosowanie studni Kessel w terenach górniczych do III kategorii.

Przepompownie Na bazie systemu studzienek z tworzywa sztucznego zbudowane są przepompownie ścieków Kessel Aqualift® F do zabudowy w ziemi, produkowane jako kompaktowe tłocznie ścieków lub jako przepompownie z pompami zatapialnymi, w układzie jedno- lub dwupompowym.

Kolejnym elementem systemu kanalizacyjnego Kessel są wykonane jako konstrukcja monolityczna wpusty uliczne z tworzywa sztucznego do zabudowy w ziemi. Wpusty uliczne Kessel LW 400 dostępne są w dwóch rodzajach: z osadnikiem (głębokość zabudowy od 1085 do 1296 mm) lub bez osadnika (głębokość zabudowy 573 do 785 mm) oraz dwoma rodzajami nasad 300 x 500 mm i 500 x 500 mm. Własności polietylenu gwarantują odporność na mróz, ścieki agresywne oraz sól. Jako osprzęt dodatkowy do tego produktu firma Kessel oferuje klapę zwrotną ze stali nierdzewnej chroniącą przed gryzoniami.

Walka na pierścienie Nowością w ofercie firmy Kessel są pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego. Stanowią one alternatywę dla pierścieni betonowych, które często już połamane lub nadtłuczone docierają na plac budowy i z tego powodu wiele z nich nie nadaje się do zabudowy. Koszty, które ponieść musi firma dokonująca zabudowy, stają się jeszcze większe, jeśli połamane pierścienie zostaną zareklamowane na gotowym odcinku lub na drodze w momencie odbioru. Pierścienie takie muszą zostać wymienione. W większości przypadków wymaga to zdjęcia warstwy asfaltowej wokół studzienki, wyciągnięcia włazu i wymiany pierścienia oraz ponownego asfaltowania. Wysoka odporność na uderzenia, siły rozciągające oraz uginające chroni pierścień wyrównawczy z tworzywa sztucznego przed połamaniem i powstawaniem rys naprężeniowych podczas zabudowy i po zabudowie. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu pierścienie zabezpieczone są przed przesuwaniem. Niewielki ciężar pozwala na dużo łatwiejszą zabudowę. Pierścienie wyrównawcze dostępne są w wymiarach: 10, 20, 50, 80, 100 mm, dlatego możliwe jest osiągnięcie optymalnej wysokości studni.

Unikatowym produktem na polskim rynku są zasuwy burzowe i klapy końcowe Kessel o dużych średnicach. Zasuwy Kessel z rewizją produkowane są w średnicach od DN100 do DN500 (typ Staufix® lub Multitube). Dla mniejszych średnic jest także wersja z napędem elektrycznym (typ Staufix® FKA lub Pumpfix® F) zalecana do ścieków zawierających fekalia. Klapy końcowe z tworzywa sztucznego produkowane są do średnicy DN1500.

Paweł Górny
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij