Systemy suchej zabudowy wnętrz. Bezpiecznie z płytami

Złe planowanie, lekceważenie zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac instalacyjno-montażowych, pośpiech zwiększają ryzyko wypadków. O czym warto pamiętać:

* zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest chronione przez prawo,

* o odpowiednim planowaniu i organizacji prac budowlanych,

* należy być świadomym zagrożeń (wszyscy pracownicy budowlani powinni przejść szkolenie bhp),

* wszelkie problemy należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi budowy lub pracownikowi służb bhp.

Obowiązki
* Inwestor

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu sporządzany jest na każdej budowie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem BIOZ. Plan taki zawiera między innymi informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia przy realizacji robót budowlanych, środkach zaradczych, osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na budowie, o sposobie instruktażu pracowników. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

* Projektant

Odpowiedzialny jest za sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

* Kierownik budowy i osoby funkcyjne

Odpowiadają za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Odpowiedzialny jest  kierownik budowy i osoby funkcyjne, zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

* Pracodawca

Na każdym pracodawcy spoczywa główna odpowiedzialność za środowisko pracy swoich pracowników.

* Robotnicy

Robotnicy muszą współpracować z innymi w kwestii bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i nie utrudniać prawidłowego działania lub nie używać w nieprawidłowy sposób jakiegokolwiek wyposażenia i sprzętu, który ma służyć zdrowiu i bezpieczeństwu. Obowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się odzież, obuwie ochronne i środki ochrony głowy (kaski ochronne) i inne w zależności od rodzaju prac i przewidywanego zagrożenia.

* Producenci, importerzy, firmy wynajmujące urządzenia techniczne
Ponoszą odpowiedzialność za to, by ich produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa i była dołączona do nich informacja o produkcie.

Przestrzeganie zasad W SSZ możemy wyróżnić następujące etapy prac:

* Transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów.

* Montaż konstrukcji z profili systemowych.

* Izolacja przestrzeni wełną mineralną.

* Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji stelaża.

* Szpachlowanie połączeń miedzy płytami i ewentualnie całych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

* Prace wykończeniowe (np. malowanie, tapetowanie).

Czynności te mogą stanowić zagrożenia zdrowia pracowników. Do takich zagrożeń mogą należeć:

* praca na rusztowaniach przy budowie ścian wysokich i podwieszaniu sufitów (np. upadek z wysokości),

* praca przy transporcie ręcznym i mechanicznym (np. przygniecenie),

* wykonywanie prac z użyciem elektronarzędzi i narzędzi ręcznych (np. porażenie prądem lub uraz spowodowany ostrym narzędziem),

* malowanie (np. zapłon rozpuszczalników, zagrożenia dla oczu, zatrucia oparami).

Decydując się na inwestycję, bez względu, czy jest ona duża, czy mała, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i życia pracowników jest nadrzędną wartością w jakiejkolwiek działalności.

Tomasz Jaroszuk
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij