Wentylacja i ogrzewanie powietrzne. Garaż nietrujący

Tlenek węgla (CO) jest gazem bez zapachu i w zależności od czasu oddziaływania zagraża życiu, nawet przy małych stężeniach, i tak:

* wg źródeł niemieckich:

– stężenie powodujące natychmiastową śmierć – 6 do 12 mg/l,

– stężenie niebezpieczne dla życia przy 0,5-godzinnym wdychaniu – 2 do 3 mg/l,

– przy długotrwałym wdychaniu – 0,2 mg/l.

* wg Malickiego (czas działania 60 minut):

– NDS – 58 mg/m3,

– koncentracja powodująca poważne zaburzenia – 464 mg/m3,

– doprowadzająca po dłuższym okresie do choroby – 116 mg/m3.

Wybór danych wyjściowych do obliczeń wentylacji garaży należy do projektanta. Zawsze jednak należy wybrać mniej korzystne dane, które stworzą barierę bezpieczeństwa. Przy ustalaniu danych wyjściowych do projektowania wentylacji garażu należy brać również pod uwagę:

*Wielkość

Garaże można sklasyfikować wg powierzchni następująco:

– powierzchnia do 25 m2 (są to garaże budowane w ciągach przy blokowiskach). W tych garażach wystarczy wykonać wentylację naturalną. W przeciwległych ścianach garażu, pod sufitem i nad podłogą, wykonuje się otwory o polu powierzchni 150 cm2. Umożliwią one poprzeczny przepływ świeżego powietrza.

– małe do F = 100 m2. Usytuowanie otworów jw., lecz pole powierzchni otworów powinno wynosić 0,2 m2/(1 stanowisko garażowe);

– średnie do F = 1000 m2, jw., lecz pole powierzchni otworów powinno wynosić 0,06 m2/(1 stanowisko garażowe). Jeżeli, ze względów konstrukcyjnych, nie możemy zapewnić wielkości otworów wentylacyjnych dla wentylacji poprzecznej, należy zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

– duże o F>1000 m2. Wentylacja wyłącznie mechaniczna nawiewno-wywiewna. Uwaga! Zapotrzebowanie pola powierzchni na stanowisko garażowe dla samochodu osobowego wynosi 25 m2. Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej na 1 m2 garażu należy przyjmować 12 m3 odciąganego powietrza, czyli na 1 stanowisko garażowe: 12 x 25 = 300 m3/h x 1 pojazd. W garażach średnich i dużych, zamykanych, w zależności od dokonanych obliczeń może być konieczna wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Może też, jeśli jest to garaż wielopoziomowy, podziemny, konieczne będzie wykonanie instalacji wentylacji awaryjnej, która zapewni bezpieczeństwo ludziom tam przebywającym i zapobiegnie nadmiernemu stężeniu niebezpiecznych związków chemicznych, szczególnie CO. Stosuje się włączniki alarmowe, które po przekroczeniu zadanego poziomu stężenia CO włączają wentylator wyciągowy. Pamiętać należy, w tym przypadku, aby zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego.

* Rodzaj garażu

Dane ww. dotyczą garaży zamykanych naziemnych i podziemnych. Ostatnio jest tendencja do budowania garaży naziemnych, wielopoziomowych o otwartych boksach i wówczas te reguły ich nie dotyczą.

* Liczbę garażowanych samochodów

Zależy ona od wielkości garażu.

* Typy samochodów

W zależności od rodzaju samochodu i silnika, w który jest zaopatrzony, ilość powstających spalin, która jest podstawą do obliczeń ilości powietrza wentylacyjnego, jest następująca:

– samochody średnie z silnikiem benzynowym:

a) na biegu jałowym 5 do 10 m3/h z zawartością CO ~10%,

b) w czasie jazdy od 40 do 60 m3/h ~5%.

– samochody ciężarowe z silnikiem benzynowym:

a) na biegu jałowym 10 do 30 m3/h z zawartością CO ~20 do 30%,

b) w czasie jazdy 80 do 180 m3/h ~10 do 15%.

– w spalinach samochodów z silnikami wysokoprężnymi zawartość CO wynosi 0,1 do 0,2% objętości spalin.

* Odległość od bramy wjazdowej do miejsca postojowego

Czas dojazdu samochodu na miejsce garażowania wynosi przeciętnie od 1 do 2 min i taki czas pracy na biegu jałowym należy przyjąć do obliczeń.

* Przewidywany współczynnik równoczesności (ilość w czasie największego natężenia uruchamiania samochodów)

W niektórych garażach, np. przy teatrach, multikinach, w pewnych godzinach występuje szczyt ruchu i w takich garażach wystarczy mniej intensywna wentylacja niż w garażach o równomiernym nasileniu ruchu, ponieważ CO wydzielany przy uruchamianiu silników jest stopniowo pochłaniany przez powietrze wypełniające garaż. Można też zastosować dwubiegowe silniki w wentylatorach wywiewnych, które w czasie uruchamiania silników spowodują zwiększoną wymianę powietrza. Współczynnik równoczesności włączania silników w innych typach garaży należy ustalić indywidualnie. W garażach, które mają wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną należy zapewnić 5-krotną wymianę powietrza, bez recyrkulacji, lecz z możliwością odzysku ciepła. W garażach, w których urządzenie wentylacyjne spełnia rolę grzewczego, należy zapewnić 2- do 3-krotną wymianę powietrza z możliwością odzysku ciepła. Ze względu na zalegające nad podłogą garażu ciężkie pary benzyny i gromadzące się pod sufitem lżejsze gazy należy odprowadzać zużyte powietrze w następujący sposób: 70% z punktów najniżej położonych, 30% z przestrzeni pod sufitem i wyrzucać ponad dach lub w przypadku braku takiej możliwości należy zastosować urządzenie do oczyszczania spalin. Kratki nawiewne powinny być usytuowane w ten sposób, aby powietrze przepływało przez całe pomieszczenie, szczególnie zaś przez strefę przebywania ludzi. Kwestia całodobowej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub grzewczo- nawiewno-wywiewnej oraz ewentualne ich czasowe wyłączenia ustala projektant  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dorota Węgrzyn
Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij