Wykorzystanie energii słonecznej. Mleczarnia na solarach

W wielu przypadkach energia pochodząca z odnawialnych zasobów może być dodatkowo wykorzystywana w procesach produkcyjnych – najczęściej wspierając konwencjonalne źródło energii, a dzięki niskiej cenie produkowanej energii korzystnie wpływać na ekonomikę procesu produkcyjnego. Dobrym przykładem jest tu energia słoneczna, która może znaleźć szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu.

Globalna moc Moc instalacji wykorzystujących energię słoneczną w skali globalnej, zainstalowana na koniec roku 2006, wynosiła 127,8 GWt, (182,5 mln m2)1, z czego 1,2 GWt (ok. 1,6 mln m2) zostało wytworzone w kolektorach powietrznych. Do niekwestionowanych liderów użytkowników kolektorów słonecznych należą Chiny oraz Stany Zjednoczone. W Europie najwięcej instalacji słonecznych powstało w Niemczech.

Pożądane temperatury Energia słoneczna jest najczęściej wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, podczas gdy w znacznie większym stopniu niż to ma miejsce obecnie mogłaby być wykorzystywana przez przemysł, którego udział w bilansie energii pierwotnej wynosi w krajach Unii aż 28% (prawie tyle samo co sektor transportu). Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem właśnie energii słonecznej przez ten sektor jest fakt, że przynajmniej 1/3 zapotrzebowania na energię w przemyśle wymaga ciepła o temperaturze poniżej 100oC, a w przypadku takich gałęzi przemysłu jak przemysł spożywczy, browarniczy, transport technologiczny, przemysł maszynowy, tekstylny czy papierniczy udział ciepła nisko- i średniotemperaturowego (poniżej 250oC) sięga nawet 60%2. Stąd też tak ważne jest, aby w analizie opłacalności wykorzystania energii słonecznej uwzględnione zostały temperatury na wszystkich etapach produkcji i procesów jej towarzyszących.

Browary, mleczarnie, winnice… Najbardziej obiecująco, pod kątem możliwości wykorzystania energii słonecznej, przedstawia się przemysł spożywczy i produkcji napojów, w tym browarniczy, z uwagi na szereg procesów niewymagających wysokich temperatur, takich jak: mycie, suszenie, odparowywanie, destylacja, pasteryzacja, sterylizacja, gotowanie.

Przykładowe zakresy temperatur oraz zapotrzebowanie na energię w przemyśle mleczarskim przedstawia tabela3.

Niezależnie od procesów produkcyjnych, analizie należy poddać każdorazowo opłacalność wykorzystania energii słonecznej na cele ogrzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej, aby nakłady inwestycyjne były wykorzystane najefektywniej.

Plany Na koniec 2007 roku w Europie pracowało 120 dużych instalacji o mocy powyżej 350 kWt i powierzchni ponad 500 m2.

Polityka energetyczna Unii wspiera dążenia krajów członkowskich do lepszego wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Szacuje się więc, że wykorzystanie zaledwie 10% potencjału instalacji słonecznych w przemyśle do roku 2020, o wartości pomiędzy 10 a 12 GWt, mogłoby wnieść wkład w wysokości ok. 4% udziału w celu, jakim jest osiągnięcie 320 GWt, dać zatrudnienie ok. 15 000 osobom, a w całym sektorze produkującym urządzenia do instalacji kolektorów słonecznych stworzyć 224 tysiące stanowisk pracy do roku 2020. Nie bez znaczenia jest również fakt ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Niniejszy artykuł powstał we współpracy z Riccardo Battisti (Ambiente Italia, Włochy) w ramach projektu ENGINE Inteligentnej Energii dla Europy.

Katarzyna Grecka

Literatura:

1. Solar Heat Worldwide 2006, edycja 2008.

2. Ecoheatcool (IEE Altener Project), www.ecoheatcool.org

3. Riccardo Battisti – Solar thermal for dairies. A contribution from IEE “Engine” project, Gdańsk, 23.03.09.

Fot.1, 2. Przykład instalacji słonecznej o mocy 46 kW (60 m2) wykorzystanej w produkcji wina we Włoszech (źródło: Riccardo Battisti, Ambiente Italia).

Fot. 3. Przykład instalacji słonecznej o mocy 706 kW w zakładzie mleczarskim w Grecji (źródło: CRES – Centrum Energii Odnawialnych, Solenergy Hellas S.A.).

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij