Ring „Magazynu Instalatora”: kolektory słoneczne. Hewalex

Bogata i różnorodna oferta kolektorów słonecznych sprawia, że wybór najlepszego i najbardziej odpowiedniego urządzenia staje się trudny. Ze strony niemal wszystkich oferujących jesteśmy bombardowani informacjami o niespotykanych parametrach technicznych i rozwiązaniach gwarantujących najwyższe korzyści dla użytkownika. Brak odpowiedniej wiedzy teoretycznej i doświadczenia potencjalnego nabywcy powoduje, że podawana często nieprawda lub pomijanie milczeniem istotnych faktów stanowi o dokonywaniu niekoniecznie najkorzystniejszego wyboru. Niemałą rolę w tworzeniu takiej sytuacji mają media i publikowane nieprawdziwe naszym zdaniem wypowiedzi ludzi często z naukowymi tytułami. Koronnym przykładem takiej sytuacji może być fakt, że Polska należy do przodującego w Europie kraju pod względem procentowego udziału próżniowych kolektorów słonecznych w stosunku do całkowitej liczby montowanych kolektorów słonecznych. Kolektory próżniowe przedstawiane są jako najbardziej nowoczesne i najbardziej wydajne urządzenia do odbioru energii słonecznej. Opina ta, trafiając do klientów, którzy nie mają możliwości rzetelnej jej oceny staje się podstawą przekonania, że tylko tego typu urządzenie jest w stanie zadowalająco działać w polskich warunkach klimatycznych. Spostrzeżenie nasze oparte jest o doświadczenie i częste kontakty z wieloma klientami przekonanymi o niezwykłych właściwościach kolektorów próżniowych. Podobna sytuacja dotyczy również kolektorów płaskich. Często dostawcy podają parametry zastosowanych w kolektorze materiałów np. pokrycia absorbera (absorpcja 95%, emisja 5%), które mają świadczyć o najwyższej wydajności energetycznej danego produktu. Są to oczywiście czynniki, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na wysoką wydajność kolektora słonecznego, ale wcale jej nie gwarantują. Aby można było porównać między sobą różne kolektory słoneczne i zapewnić ich wysoką jakość, opracowana została ogólnoeuropejska norma. W sposób ścisły norma ta określa konkretne parametry kolektora, sposób ich wyznaczania i warunki przeprowadzania badań zarówno energetycznych jak i jakościowych. Takie parametry jak powierzchnia czynna (apertury) kolektora oraz odniesione do niej sprawność optyczna i współczynniki strat a1 i a2 stanowią podstawową informację niezbędną do określenia rzeczywistej wydajności kolektorów zarówno płaskich jak i próżniowych. Zgodne z normą badania przeprowadzane są w wielu akredytowanych instytutach europejskich. Również w Polsce funkcjonuje jedno z akredytowanych laboratoriów wykonujących badania energetyczne, jednak znane nam z certyfikatów wyniki uzyskiwane w tych badaniach stanowią ewenement na skalę światową. Brak wiarygodności i rzetelności tych certyfikatów kompromituje poziom przeprowadzanych badań i firmujących je swoim nazwiskiem osób. Jak się przekonaliśmy na własnej skórze, daje to możliwość naruszania zasad uczciwej konkurencji, jak również w wielu przypadkach może przyczyniać się do podnoszenia kosztów inwestycji finansowanych ze środków publicznych.

Najwyższa wydajność W świetle przytoczonych informacji nie będziemy wymieniać szeregu cech mających potwierdzać wyższość naszych produktów nad pozostałymi. Produkowane przez naszą firmę płaskie kolektory słoneczne KS2000 zostały przebadane przez Instytut w Szwajcarii i posiadają europejski znak jakości Solarkeymark, który potwierdza ich pełną zgodność z wymaganiami normy. Aby przekonać się o bardzo dobrych parametrach wydajności energetycznej naszego kolektora, zachęcamy do odwiedzenia niezależnej publikacji wyników testów na stronie internetowej www.solarenergy.ch. Przedstawiona tam wydajność z 1 m2 powierzchni kolektora KS2000TP należy do najwyższych spośród badanych w tym instytucie kolektorów płaskich, a nawet w wielu przypadkach jest wyższa od wydajności kolektorów próżniowych, również tych oferowanych w Polsce. Obecnie produkujemy kolektory płaskie z absorberem pokrytym czarnym chromem oraz absorberem pokrytym warstwą tlenków tytanu Tinox. Niezaprzeczalną zaletą czarnego chromu jest jego trwałość. Wbrew twierdzeniom konkurencyjnych firm o degradacji tego pokrycia, charakteryzuje go wysoka stabilność parametrów absorbcji i emisji w ciągu wielu lat eksploatacji. Biorąc pod uwagę koszty zakupu i możliwą do uzyskania w ciągu całego roku energię, kolektory z absorberem pokrytym czarnym chromem stanowią bardzo dobry wybór do ogrzewania wody użytkowej. Stanowią także najbardziej uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie do ogrzewania basenów kąpielowych. Nieco droższe kolektory słoneczne z pokryciem absorbera warstwą Tinox, ze względu na mniejszą o około 5% emisję w stosunku do czarnego chromu, pozwalają na odbiór energii słonecznej z nieco większą sprawnością. Z punktu widzenia nakładów i rocznego uzysku energetycznego będą stanowiły lepszą alternatywę do wspomagania ogrzewania budynku. Kolejnym ważnym elementem z punktu widzenia klienta jest jakość oferowanego produktu. Nie wdając się w wyliczanie szeregu zalet zastosowanych materiałów, jakość może być oceniona na podstawie udzielonej przez dostawcę gwarancji. Dotyczy to zarówno długości okresu gwarancyjnego, jak również zastrzeżeń i przypadków powodujących jej utratę. O wysokiej jakości kolektorów płaskich naszej produkcji świadczy 10-letni okres gwarancji. Gwarancja udzielana jest niemal bez żadnych ograniczeń związanych z ich eksploatacją. Do niezaprzeczalnych zalet kolektorów KS2000 należy ich prosty i wygodny montaż w uchwytach dachowych na konstrukcji wolnostojącej czy też zabudowanie ich jako porycie dachowe.

Kolektory próżniowe też… Szeroka kampania marketingowa związana z importem tanich kolektorów próżniowych i częste pytania klientów o ten typ kolektorów spowodowały, że wprowadziliśmy do produkcji kolektor próżniowy KSR10. Chcąc odróżnić się od przytłaczającej większości dostawców, których produkty oparte są o rury termosowe o podwójnych ściankach, wprowadziliśmy kolektor o konstrukcji gwarantującej najwyższe uzyski energii z 1 m2 powierzchni czynnej. Można to osiągnąć, redukując do minimum ilość stopni przekazywania ciepła przez kolejne przegrody, bądź eliminując czynnik pośredni przekazujący ciepło, tak jak w przypadku tak zwanej „rurki cieplnej”. Rozwiązanie to wbrew oczywistym zasadom fizyki przedstawione zostało jako rozwiązanie gwarantujące najwyższą sprawności na łamach „Magazynu Instalatora”. Sprawność optyczna kolektora próżniowego naszej produkcji odniesiona do powierzchni czynnej jest niemal identyczna jak w przypadku kolektora płaskiego (dla wielu kolektorów próżniowych jest znacznie niższa, nawet o 30%). Kolektor próżniowy w porównaniu z płaskim wykazuje znacznie mniejsze straty wynikające z zastosowania próżni jako izolacji, która wbrew powszechnemu mniemaniu nie zwiększa absorbcji promieniowania słonecznego. Przekłada się to na roczny uzysk, który w przypadku zastosowania do ogrzewania wody użytkowej kolektora próżniowego KSR10 może byś większy o około 25%, a w przypadku wspomagania ogrzewania domu o nawet o około 50% niż z identycznej powierzchni czynnej kolektora płaskiego KS2000TLP. Szczególną uwagę należy zwrócić, na to, że wyższa nawet o 50% wydajność kolektora KSR10 w stosunku do kolektora KS2000TLP nie idzie w parze z relacją cenową. Kwota jaką musimy zapłacić za 1 m2 powierzchni czynnej kolektora KSR10 jest wyższa o 180% w porównaniu z kolektorem płaskim KS2000TLP, chociaż biorąc pod uwagę wydajność, powierzchnię i cenę kolektora KSR10 można zaliczyć ją do jednej z korzystniejszych ofert. Przedstawione liczby i fakty wyjaśniają, dlaczego dbając o bezproblemowe użytkowanie i kieszeń klienta, staramy się zawsze polecać i proponować kolektory płaskie.

Leszek Skiba
pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij