Urządzenia grzewcze do kontroli. Nie(d)ocenione bezpieczeństwo

Chociaż 76% użytkowników gazowych urządzeń grzewczych wykazuje się właściwą wiedzą na temat konieczności ich regularnej konserwacji, jednak ponad 20% z tych osób spytanych o to, kiedy ostatnio dokonały przeglądu kotła lub termy przyznaje, że nie zrobiły tego w ciągu ostatniego roku.

Regularnych przeglądów nie dokonuje także 30% ogółu badanych, a aż 13% przyznaje, że nigdy nie przeprowadziło przeglądu posiadanego urządzenia grzewczego. Badanie wykazało także, że blisko 1/4 respondentów (24%) nie zdaje sobie w ogóle sprawy z potrzeby corocznego przeprowadzania przeglądu kotła lub termy.

Przeglądów gazowych urządzeń grzewczych częściej dokonują mieszkający miast, niż wsi. Co czwarte (25%) wiejskie gospodarstwo korzystające z takiego urządzenia, jak dotąd nigdy nie wykonało jego okresowej kontroli. W miastach ten odsetek jest niemal trzykrotnie niższy (odpowiednio: 8% w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców oraz 9% w miastach do 50 tys.). Badania pokazały również, że regularne przeglądy urządzeń grzewczych są częściej wykonywane przez użytkowników jedno- i dwufunkcyjnych kotłów niż term (odpowiednio dla użytkowników kotłów 76%), dla użytkowników term 63%).

Prawie połowa (46%) respondentów, którzy zadeklarowali wykonywanie konserwacji posiadanych urządzeń grzewczych, podczas ostatniego przeglądu technicznego korzystała z usług autoryzowanego serwisu producenta.

Blisko trzy osoby na dziesięć (28%) korzystały z usług innego fachowca. Niestety, prawie co dziesiąty badany przeprowadził kontrolę samodzielnie albo z pomocą kogoś z rodziny lub znajomego.

Wśród powodów przeprowadzania przeglądów urządzeń grzewczych, respondenci wymieniali bardzo różne przyczyny. Co piąty ankietowany jako motyw wykonania kontroli wskazał na: przepisy prawa, niewłaściwe działanie urządzenia, decyzję administracji o przeprowadzeniu przeglądu (po 21%). 10 % osób podjęło taką inicjatywę po otrzymaniu oferty od serwisanta lub konserwatora urządzeń grzewczych. Częściej niż co dziesiąta osoba przeprowadziła przegląd urządzenia jako działanie profilaktyczne (14%), a tylko 10% zrobiło to dla zachowania bezpieczeństwa. Świadczy to o tym, że użytkownicy kotłów i term nie kojarzą niestety ich regularnych przeglądów z bezpieczeństwem. To ciekawe, bo odpowiadając na pytanie o najważniejsze cechy urządzeń grzewczych, 1/3 respondentów wskazuje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, a 2/3 respondentów na jednym z trzech pierwszych miejsc, przy czym w obu wypadkach jest ono ważniejsze niż np. cena.

Respondentów, którzy nie zlecili przeglądu urządzenia grzewczego w ciągu ostatniego roku, zapytano także o powody ich nieprzeprowadzania. Brak prowadzenia częstszych, niż ma to miejsce obecnie, przeglądów urządzeń grzewczych na gaz badani argumentują najczęściej tym, że urządzenie jest nowe lub działa sprawnie (44%). Dla przeszło co trzeciego (37%) ankietowanego częstsze przeglądy wiązałyby się ze zbyt wysokimi kosztami. Co dziesiątej (10%) osobie brakuje czasu na wykonywanie częstszych konserwacji, tyle samo (10%) zgłasza problem niedostępności fachowców, którzy mogliby taki przegląd wykonać, a analogiczny odsetek (10%) preferuje konserwować urządzenie samodzielnie.

Niepokojący wydaje się fakt, że większość (72%) użytkowników urządzeń grzewczych starszych niż rok, którzy nie przeprowadzili przeglądu w ostatnim roku, nie widzi potrzeby częstszego wykonywania takich kontroli. Tylko co piąty (22%) badany uznał, że częstsze prowadzenie konserwacji posiadanego urządzenia byłoby potrzebne.

Użytkowane urządzenia Wśród badanych osób przeszło połowa (58%) użytkuje termy, 36% posiada kocioł dwufunkcyjny, a 6% jest użytkownikami kotła jednofunkcyjnego. Termy częściej montowane są w blokach, kamienicach, natomiast piece jednofunkcyjne oraz dwufunkcyjne częściej montowane są w domach. Prawie co piąte urządzenie grzewcze używane w polskim domu ma przynajmniej 10 lat, prawie co trzecie – 5 lat, a tylko co drugie jest nowsze.

Urządzenia grzewcze są montowane w różnych miejscach domów lub mieszkań, co wynika z realizowanej przez nie funkcji. Termy najczęściej montowane są w łazienkach – tak deklaruje 74% respondentów, rzadziej w kuchni (16%). Kotły jednofunkcyjne najczęściej znajdują się w kuchni (28%), rzadziej natomiast umieszcza się je w kotłowni (24%), piwnicy (20%) czy w łazience (12%). Miejscem instalowania kotłów dwufunkcyjnych jest przede wszystkim: łazienka (32%), nieco rzadziej kotłownia (28%), piwnica (18%) lub kuchnia (14%). Prawie wszystkie (97%) pomieszczenia, w których zamontowane jest urządzenie grzewcze, wyposażone są w kratkę wentylacyjną, niezależnie od rodzaju zainstalowanego tam urządzenia. Zdecydowana większość (76%) posiada również drzwi z otworami wentylacyjnymi. Żadnego z wymienionych powyżej zabezpieczeń nie posiada tylko 1% użytkowników urządzeń.

Informacje o badaniu Głównym celem przeprowadzonego badania było poznanie wiedzy i zachowań użytkowników gazowych urządzeń grzewczych dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym zagadnienia związane z serwisowaniem, konserwacją i przeglądami term i kotłów. Badanie przeprowadzono w grudniu 2008 i styczniu 2009 roku na ogólnopolskiej próbie losowej 401 gospodarstw domowych posiadających w domu lub mieszkaniu urządzenie grzewcze. W badaniu zastosowano warstwy ze względu na region oraz klasę wielkości miejscowości. Liczebność poszczególnych warstw była proporcjonalna do liczebności populacji w danej warstwie. Zastosowana metoda to wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo (Computer Aided Telephone Interview – CATI).

Tomasz Płachecki                                 Fot. z archiwum firmy Junkers.

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij