Koszty konserwacji (napraw i serwisu) małych pomp w okresie ich żywotności szacunkowo równają się kosztom zużycia energii, tj. ok. 40% kosztów ogólnych. W przypadku dużych pomp ten udział zmniejsza się do 10% kosztów ogólnych, natomiast koszty zużycia energii zbliżają się do ok. 85%.Zużycie energii na transport dużych ilości wody rurami może tu być wytłumaczeniem, ale znaczna część tej różnicy wynika ze szczególnej uwagi, jaką poświęca się monitorowaniu dużych pomp.

Poziom konserwacji małych pomp ściekowych Użytkownik traktuje małe pompy zainstalowane w pompowniach ściekowych jako produkty „zużywalne”. Ich niezawodność powinna być na tyle wysoka, aby konserwacja profilaktyczna ograniczała się do regularnego monitorowania zawartości kraty wlotowej, stanu regulatora i ewentualnie prądu pobieranego przez pompę. Te kontrole wymagają rutynowych wizyt w pompowniach, które wiążą się z kosztami i emisją CO2 w czasie przejazdów pojazdami. W czasie pracy w terenie często zauważamy niewykonywanie zaleceń pokontrolnych dotyczących ręcznego czyszczenia krat wlotowych, a nawet zwyczajne ich eliminowanie zwiększające ryzyko zatykania pomp. Instalacje ściekowe o wystarczających rozmiarach umożliwiają instalację kraty automatycznej lub złożonego systemu usuwania ciał stałych w rurach wylotowych.

Monitorowanie małych pomp często polega na nadzorowaniu prawidłowości działania, czasami obejmującym porównawczy odczyt natężeń prądu z amperomierza zainstalowanego na drzwiach szafy sterowniczej. Inspekcje można – małym kosztem – zastąpić komunikatami alarmowymi przesyłanymi w postaci krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Zatkanie wirnika jest najczęstszą przyczyną interwencji przy pompie. Charakter ścieków uniemożliwia całkowite wyeliminowanie zatykania i dlatego konieczne jest zminimalizowanie występowania tego zjawiska. W tym celu należy uwzględnić dwa czynniki:

* Szybki demontaż i ponowny montaż korpusu pompy oraz łatwy dostęp do wirnika skracają standardowy czas interwencji z 2 godzin do 30 minut.

* Możliwość odłączenia pompy od jej przewodu zasilającego i umieszczenia pompy na odpowiednim stanowisku do czyszczenia (mycia) oraz ograniczenie ryzyka skażenia środowiska.

Naprawiać czy wymieniać? To pytanie pojawia się, kiedy problem dotyczy silnika. Wielkość silnika jest jednym z rozstrzygających czynników. Jak jednak należałoby zdefiniować pompę małą i pompę dużą, pompę jednorazową i pompę naprawialną? Oceny są różne i zależą między innymi od osoby podejmującej decyzję. Wiążą się one z kosztami pracy, cenami energii elektrycznej lub obecnością warsztatu przezwajającego w sąsiedztwie.

Jeżeli koszt przezwojenia równa się 50-60% ceny nowego silnika, to zaleca się wymianę silnika. W praktyce przezwojenie może spowodować spadek sprawności rzędu 1 – 2%, natomiast nowy silnik ma wyższą moc. Silnik zakupiony 15 lat temu miał wyższe prądy rozruchowe niż obecnie dostępne silniki.

Monitorowanie dużych pomp Duże pompy zawsze podlegały uważnemu monitoringowi. Czujniki wysyłają sygnały alarmowe zanim dojdzie do awarii. Kontrola temperatury łożysk silników elektrycznych przy pomocy termistorów PTC lub PT100 działa szybciej niż pomiary natężenia prądu przez wyłączniki magnetyczno-termiczne, które analizują termiczny obraz silnika. Czujniki zawartości wody w komorze olejowej sygnalizują nieszczelność uszczelnienia wału i możliwość dotarcia wody do łożysk silnika. Czujnik drgań wskazuje niewyważenie wirnika, co pozwala uniknąć przedwczesnego zużycia łożysk lub awarii instalacji. Może on także wskazywać działanie poza krzywą charakterystyki pompy lub zablokowany przewód rurowy. Czujniki temperatury łożysk wskazują nagrzewanie się korpusów łożysk wskutek drgań.

Wszystkie te informacje są konieczne dla zapobiegania awariom i obniżania kosztów interwencji w skrajnie trudnych warunkach eksploatacji:

* obecność piasku = przedwczesne zużycie,

* obecność materiałów septycznych = korozja,

* obecność cząsteczek ciał stałych lub substancji włóknistych = blokada wirnika,

* obecność powietrza w pompie = kawitacja,

* brak chłodzenia silnika = wzrost temperatury silnika,

* wewnętrzne nieszczelności lub nieszczelności sprzęgła automatycznego = spadek mocy hydraulicznej,

* wiek pompy = obniżenie oporności izolacji silnika, ryzyko zwarcia,

* tysiące godzin eksploatacji = wewnętrzna nieszczelność i spadek mocy hydraulicznej.

Przed wykonaniem naprawy lub aktualizacją pompy zaleca się ustalenie przyczyny problemu. Jeżeli czujnik wilgoci wskazuje obecność wody w silniku, to konieczne może być otwarcie silnika w celu uzyskania dostępu do czujnika wilgoci. Ta raczej długa operacja służy ustaleniu przyczyny zakłócenia. Z drugiej strony operacje wymiany uszkodzonego uszczelnienia wału lub przywracanie pierwotnej wielkości szczeliny czołowej przebiegają szybko i można je wykonywać na miejscu.

Audyty instalacji Kompletny audyt instalacji jest jedyną drogą do optymalizacji jej działania.

* Testy termodynamiczne umożliwiają ocenę osiągów pompy w instalacji.

* Wyniki pomiarów natężenia przepływu/ciśnienia mówią nie tylko o stanie pompy, lecz także o stanie sieci (blokady, nieszczelności, występowanie powietrza itd.).

* Pomiary elektryczne dostarczają wielu pożytecznych informacji o trwałości pompy: zmienność napięcia, asymetria faz, moc pobierana.

Takie pomiary pozwalają nie tylko ograniczyć zużycie energii, ale także zmniejszyć liczbę interwencji serwisowych na miejscu instalacji lub – co jest jeszcze ważniejsze – liczbę poważnych zabiegów warsztatowych.

Monika Pamięta                                                   Fot. z archiwum firmy Grundfos

Fot. 1. Szybki demontaż i montaż pompy na miejscu.

Fot. 2. Kasetowe uszczelnienie wału do szybkiej wymiany w pompach.
pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij