Ring „Magazynu Instalatora”: pompy ciepła. Mitsubishi Electric

Wszystkie rozwiązania zastosowane przez Mitsubishi Electric do pomp ciepła bazują na płynnej regulacji wydajności grzewczej. Producent stosuje własne sprężarki inverterowe opracowywane pod kątem zastosowań w pompach ciepła i klimatyzacji. Sprężarki te pozwalają na praktyczne dopasowanie się wydajności urządzenia do chwilowego zapotrzebowania budynku. Wszystkie urządzenia napełniane są czynnikiem chłodniczym R410A, który w porównaniu do uprzednio stosowanego R407C potrafi przenieść więcej energii w tej samej masie czynnika i pozwala na pracę pompy ciepła przy niższych temperaturach powietrza zewnętrznego. W zależności od rozwiązania układu chłodniczego w gamie wyrobów Mitsubishi Electric możemy wyróżnić urządzenia:

Power Inverter  Urządzenia dla układów powietrze/woda osiągają wysokie współczynniki COP – powyżej 4. Sposób sterowania pracą układu chłodniczego zapewni wysoki współczynnik COP w zakresie wszystkich temperatur zewnętrznych. Kosztem utrzymywania wysokiego COP następuje stały spadek wydajności grzewczej wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej (do ok. 60% wydajności nominalnej). Urządzenia zapewniają niezawodne grzanie do temperatur -20oC. Maksymalne temperatury wody uzyskiwane w tym układzie to 55oC, przy czym przy -20oC możliwe jest osiągnięcie temperatury wody na wyjściu na poziomie 45oC.

Zubadan Urządzenia w tym typoszeregu to przede wszystkim gwarancja grzania do temperatur zewnętrznych -25oC. Co więcej, rozwiązania zastosowane wewnątrz powodują, że do temperatury zewnętrznej -15oC urządzenie utrzymuje stałą, nominalną wydajność. Przy -25oC uzyskujemy spadek jedynie do 80% wartości nominalnej – możliwy jest dobór mniejszych agregatów niż w przypadku Power Inverter. Proces odszraniania i następujące po nim ponowne dojście do parametrów grzewczych trwają w porównaniu do urządzeń Power Inverter o połowę krócej.

Dodatkowo technologia Zubadan zapewnia możliwość osiągnięcia maksymalnej temperatury wody 60oC (przy -5oC i powyżej na zewnątrz) lub 48oC (przy -25oC na zewnątrz). Parametry te uzyskuje się bez załączania dodatkowych grzałek elektrycznych, które są standardowym wyposażeniem podobnych układów pomp ciepła.

Dodatkowy podział pomp ciepła Mitsubishi Electric wynika z rozwiązania jednostki zewnętrznej:

* jednostki zewnętrzne bez wymiennika freon/woda,

* dostępna wydajność dla tych jednostek to zakres od 7 do 16 kW.

Na wyjściu z tych jednostek są króćce instalacji chłodniczej. Wymaga to montażu przez firmy posiadające odpowiedni osprzęt i wiedzę, jednak w rejonach, gdzie występują dłuższe czasowo zaniki prądu układ taki jest mniej czuły na niskie temperatury (nie ma w instalacji na zewnątrz budynku wody, która mogłaby zamarznąć niszcząc rury).

Jednostki zewnętrzne z wymiennikiem Dostępna wydajność dla tych jednostek to zakres od 5 do 14 kW. Na wyjściu z tych jednostek są tylko króćce do podłączenia instalacji wodnej. Upraszcza to montaż na tyle, że może być przeprowadzony przez firmy zajmujące się dotychczas jedynie instalacjami wodnymi. Jeśli budynek wymaga rozwiązania, dla którego typowy moduł hydrauliczny jest niewystarczający, można zastosować agregaty w połączeniu z instalacją hydrauliczną wg własnego projektu, tworząc np. układy kaskadowe.

Moduł hydrauliczny Aby dostarczyć kompletny system, Mitsubishi Electric opracowało dwa modele modułów hydraulicznych:

* STE EHST 20BYS9,

* STE EHST 20XYS9.

Pierwszy z nich przeznaczony jest do współpracy z agregatami bez wymiennika freon/woda (PUHZ-RP lub PUHZ-HRP). Wymiennik ten został umieszczony wewnątrz modułu hydraulicznego. Drugi podłączany jest w komplet z jednostkami zewnętrznymi z wbudowanym wymiennikiem (PUHZ-W lub PUHZ-HW). Obydwa moduły wyposażono w zasobnik ciepłej wody użytkowej o łącznej pojemności 200 l, co wystarcza dla większości zastosowań. Aby zapewnić okresowe przegrzanie w celu zabicia legionelli, zamontowane zostały dodatkowe grzałki elektryczne. Układ sterowania pozwala na ustawienie trybu dziennego/nocnego/wakacyjnego, jak również możliwość ustalenia krzywej grzewczej dopasowanej do budynku. Opcjonalne regulatory pokojowe pozwalają na niezależną obsługę dwóch obiegów grzewczych (jeden z nich z zaworem mieszającym).

Łukasz Trzciński
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij