Zapytano mnie – mogą zapytać i Ciebie. Można skorzystać! Odpowiadam, bo wypada…

Ta osoba pojawia się tylko raz, sprawdzi, wystawi kwit i jakby były kłopoty, to jest wołana. Natomiast przez cały okres grzewczy zarząd naszej wspólnoty (mieszkający na I piętrze), a głównie przewodniczący wspólnoty ma ciągły dostęp do kotłowni w budynku i on osobiście włącza ją, ustawia “krzywe temperatur”, robi doświadczenia i realizuje się w jak najoszczędniejszym użytkowaniu kotłowni. On codziennie chodzi do kotłowni i my już wiemy, że albo wyłączy albo obniży temperaturę. Wiem, że wspólnota rządzi się prawami “demokracji”, głosowania i większością głosów w naszym budynku jest zimno, na parterze i 4 piętrze – to jak na cmentarzu zimno – ustalono 22 stopnie,+/- 2 na błąd odczytu i wg zasady najoszczędniej. Zdrowie i komfort lokatora nic nie znaczy, trzeba się dogrzewać elektrycznie i się grzejemy na swój koszt, podnosząc temperaturę na pierwszym i drugim piętrze. Właśnie do tych 22oC. Mam pytania, bo nie mogę znaleźć informacji w internecie:
1. Czy osoba taka jak nasz przewodniczący wspólnoty lub inne osoby z zarządu w budynku mieszkalnym (a nie domku jednorodzinnym), musi mieć jakieś uprawnienia, licencje na sterowanie, ustawianie, włącznie w kotłowni na dwa spore piece gazowe?
2. Czy są przepisy nakazujące i egzekwujące posiadanie takich uprawnień (bo jeśli się coś wydarzy: wypadek, awaria, wybuch, zatrucie, pożar – to kto odpowiada za to odpowiada)?
Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź na pytania, linki do stron i przepisów.
Cyprian Klimkiewicz
___________________________________________________________________________________________
Szanowny Panie!
W dniu 28.04.2003 minister gospodarki, pracy i polityki społecznej (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) wydał rozporządzenie „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”. W rozporządzeniu tym określone są m.in.:
* rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;
* zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;
* tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.
W rozporządzeniu czytamy:
§3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
(…).
§5.1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
1. eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
2. dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
5.2. Prace, o których mowa w ust . 1, dotyczą wykonywania czynności:
1. mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi;
Załącznik nr 1
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
(…)
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
(…)
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
(…)
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
(…)
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
(…)
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Z zacytowanych przepisów wynika, że aby dokonać regulacji kotłów gazowych należy posiadać uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe elektryczne, cieplne i gazowe. Zasady uzyskiwania uprawnień opisane są również w cytowanym rozporządzeniu.
Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie sejmu (www.sejm.gov.pl).
Urzędami uprawnionymi do kontroli uprawnień są:
* Państwowa Inspekcja Pracy,
* Urząd Regulacji Energetyki,
* Urząd Nadzoru Budowlanego,
* Inspektorzy BHP,
* Prokuratura.
Dawid Pantera

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij