O wentylacji słów parę… Bilans w hotelu

Hotele to małe miasteczka, w których się pracuje, je, śpi, pierze, bawi i odpoczywa. Wymagania w zakresie ogrzewania i wentylacji mogą być różne i są uzależnione od tego, czy są to zwykłe gospody, hotele drugiej kategorii czy hotele luksusowe, hotele miejskie czy też pensjonaty w miejscowościach letniskowych, czy wreszcie hotele w zimowych miejscowościach wypoczynkowych o zróżnicowanym standardzie. Szczególny rodzaj hoteli stanowią tzw. apartamentowce, w których są wynajmowane pomieszczenia z pełną obsługą i w których znajdują się różnego rodzaju urządzenia na potrzeby wynajmujących. Są jeszcze hotele mieszczące się w budynkach wysokościowych, w których, poza właściwym hotelem, mają siedziby różnego rodzaju przedsiębiorstwa i często też, niektóre poziomy zajmują zwykłe mieszkania. Warunki, którym muszą odpowiadać pokoje gościnne, odpowiadają warunkom dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Pozostałe pomieszczenia w hotelach powinny odpowiadać warunkom, jakie są wymagane dla czynności, jakie się w nich odbywają. Szczególną uwagę należy zwrócić na podział pomieszczeń z nadciśnieniem i podciśnieniem. Powietrze nie powinno odpływać z pomieszczeń jadalni, palarni, pomieszczeń restauracyjnych, baru, kuchni, stołówki dla pracowników, łazienek, toalet i ustępów, z pomieszczeń gospodarczych oraz z pomieszczeń z uciążliwymi zapachami. W ww. pomieszczeniach należy utrzymywać podciśnienie, a w sąsiadujących z nimi nadciśnienie. Nadciśnienie powinno być utrzymywane także w holach i klatkach schodowych. Wszędzie tam, gdzie przebywają goście hotelowi muszą być utrzymywane warunki komfortu. 

Projekt wentylacji  Przy projektowaniu wentylacji w hotelu możemy posłużyć się orientacyjnymi wartościami krotności wymian. Jest to metoda uproszczona orientująca projektanta w przybliżonej ilości powietrza wentylacyjnego. Nie uwzględnia ona różnych obciążeń cieplnych pomieszczeń, liczby osób przebywających w hotelu, stężenia zanieczyszczeń. Orientacyjną krotność wymian w budynku hotelu pokazano w tabeli. Wartości te są orientacyjne i mogą być w efekcie nieprzydatne w procesie projektowania, ponieważ ustalenie ilości powietrza dla wentylacji lub klimatyzacji musi opierać się na bilansie zysków i strat ciepła. Ze względu na złożoność działalności w obrębie budynku hotelowego należy każdy jej rodzaj lub element rozpatrzyć indywidualnie. Złożoność ta powoduje, że musimy posłużyć się automatyką, która będzie czuwała nad prawidłowym działaniem wentylacji. Sterownie od małych, naściennych, bezobsługowych do bardzo rozbudowanych ze stałą kontrolą przez ludzi muszą działać przez całą dobę.

Podstawowymi danymi wyjściowymi do projektowania wentylacji lub klimatyzacji w hotelu są:

* standard hotelu,

* ilość miejsc hotelowych,

* ilość wydawanych ciepłych posiłków (ważne do obliczeń wentylacji restauracji, baru, kompleksu kuchennego z przygotowalnią i zmywalnią),

* rodzaj prowadzonej działalności,

* inne składniki mające wpływ na działalność hotelu.

 

Instalacje w hotelu  W zależności od standardu hotelu mamy do czynienia z następującymi instalacjami powietrznymi:

* klimatyzacja całkowita lub częściowa uzupełniona instalacjami wentylacyjnymi (stosowana w hotelach o wysokim standardzie i w pomieszczeniach szczególnie ważnych, np. w serwerowni, sterowni); zastosowanie klimatyzacji komfortu, czyli zapewnienie najkorzystniejszych parametrów mikroklimatu w okresach letnim i zimowym jest bardzo kosztowne i chociaż stawiane wymagania są bardzo wysokie, to w celu podniesienia standardu użytkowanych pomieszczeń inwestorzy decydują się na takie rozwiązania.

* wentylacja z dochładzaniem w okresie letnim (stosowana w pokojach hotelowych, miejscach przebywania ludzi, w hotelach o niższym standardzie),

* wentylacja ogólna i odciągi miejscowe (w pomieszczeniach należących do hotelu o różnym profilu działalności).

Hotele zalicza się do budynków wielopokojowych. Na ogół pokoje hotelowe, szczególnie w dużych hotelach, mają okna trwale oszklone, co jest przyczyną dużej zmienności cieplnej i chłodniczej, jak również różnic między tymi obciążeniami dla poszczególnych pomieszczeń (różne usytuowanie ścian i okien względem stron świata). W związku z powyższym urządzenie wentylacyjne lub zastosowany system wentylacji powinny mieć indywidualną regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Nie ustala się w takich przypadkach średniej temperatury dla wszystkich pomieszczeń. Od założeń i celów, jakie chcemy osiągnąć stosując wentylację, zależy wybór systemu. Mamy do wyboru następujące warianty:

Centralne urządzenie wentylacyjne lub klimatyzacyjne w systemach dwu-, trzy- lub czterorurowych, niskociśnieniowe lub wysokociśnieniowe:

* z zespołami indukcyjnymi montowanymi w każdym pomieszczeniu,

* z klimakonwektorami,

* strefowe,

* dwuprzewodowe z komorami mieszania,

* podstawowe lub uzupełniające klimatyzatory,

* inne, które łączą elementy z różnych wariantów.

 

Kryteria doboru  Wybór systemu zależy również od możliwości jego zastosowania. Istotnym kryterium jest ograniczona przestrzeń dla instalacji. Właśnie ograniczenie miejsca na instalacje wentylacyjne spowodowało dążenie do zmniejszenia wymiarów urządzeń, a przede wszystkim przewodów wentylacyjnych. Powstała idea systemów wysokociśnieniowych. Zasada działania urządzeń wysokociśnieniowych polega na przetłaczaniu części powietrza z prędkością ok. 15-20 m/s, tj. z prędkością znacznie większą niż w niskociśnieniowych (Vmax = 6-8 m/s). Zmniejszamy przez to przekroje kanałów o ~75%, lecz musimy stosować wentylatory o sprężu 100-200 kG/m2. Ponadto pojawiają się problemy z hałasem. Tak więc przede wszystkim standard hotelu będzie wymuszał zastosowanie stosownego rozwiązania zagadnienia wentylacji.

Dorota Węgrzyn

Zobacz artykuł w wersji pdf pdfpdf 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij