Praktyka budowy rurociągów preizolowanych (13). Odejście tylko z białego

Sposób łączenia drutów alarmowych w połączeniach mufowych rurociągów preizolowanych ma kluczowe znaczenie dla późniejszych działań związanych z ewentualną lokalizacją uszkodzeń. Stosowana w tej technice reflektometryczna metoda lokalizacji opiera się na interpretacji wykresu sygnału wprowadzonego w obwód w określonym miejscu i określeniu odległości jego odbicia od przeszkody (zawilgocenia bądź przerwy). W poprzednim artykule omówiono zasady realizacji rozwiązania „na lewo z czerwonego, na prawo z białego”. W tym numerze omówimy drugi, często spotykany sposób łączenia – „odejście tylko z białego”. Zamieszczony w dzisiejszym artykule rysunek tylko z pozoru nie różni się od tego z poprzedniego numeru. Dla uwidocznienia różnicy czerwonym kolorem oznaczono druty mające inny przebieg. Zauważyć należy, że na tym fragmencie drut wyrysowany linią kreskową nie bierze udziału w funkcji nadzoru. Funkcjonalnie te dwa układy (przedstawiony w poprzednim artykule i obecnie omawiany) działają w sposób podobny, jednakże zdecydowanie różniący się jeśli chodzi o stronę praktyczną. Prześledźmy przebieg sygnału wysłanego z tego samego miejsca co poprzednio. Otóż sygnał wysłany z segmentu nr 14 po drucie czerwonym pokona następującą drogę, „odwiedzając” segmenty w kolejności nr.: 12 – 66 – 70 – 2 – 4 – 6 – 10 – 8. W segmencie nr 8 sygnał zakończy swój bieg.

Na szczególe „A” przedstawiono sposób zakończenia drutów w pomieszczeniu. Na drutach białych zainstalowano puszki przyłączeniowe połączone z masą rury przewodowej. W puszki przyłączeniowe zostały wkręcone końcówki zerujące (oznaczone czarnym trójkątem). Druty czerwone zarówno w rurociągu zasilającym, jak i powrotnym pozostają wolne. Takie rozwiązanie jest stosowane najczęściej w układzie ze stacjonarnym detektorem awarii – umieszczonym poza granicą rysunku – podłączonym do układu przy pomocy kabla koncentrycznego. W przypadku, gdy nadzór jest prowadzony przy zastosowaniu przenośnych przyrządów pomiarowych, końcówki zerujące są zbędne, a nawet szkodliwe, bowiem odczyt rezystancji izolacji na tym elemencie daje wartość zero. Jak istotne znaczenie ma znajomość połączeń drutów na trójnikach może dać przykład ewentualnej lokalizacji awarii w odległości 265 m (ta sama wartość co w omawianym przypadku w poprzednim artykule). W tym przypadku należałoby szukać uszkodzenia na przyłączu do segmentu nr 10, czyli w całkiem innym miejscu niż w poprzednim przykładzie. Już wcześniej było wspomniane, że zasadę „odejścia tylko z białego” stosuje się tylko na rurociągu magistralnym, byłoby więc błędem projektanta, gdyby tę zasadę stosował także na innych trójnikach, np. odgałęzieniach do segmentów nr 2, 4, 6 czy 70. W trakcie realizacji sieci rozgałęźnych monter instalacji alarmowej musi być świadomy, jaki schemat alarmowy realizuje i jaki jest przebieg drutów alarmowych w trójniku, prostopadłym czy równoległym. Dopiero na podstawie tych informacji może zadecydować, jak połączyć druty w złączach mufowych, aby uzyskać zamierzony efekt. W trakcie realizacji może się zdarzyć, że dopiero po zamufowaniu zostaje odkryte, że druty zostały połączone nie tak jak należy. W tym przypadku obowiązkiem wykonawcy jest wrysowanie na schemacie alarmowym powykonawczym rzeczywistego przebiegu połączeń. Omawiana tutaj zasada „odejścia tylko z białego” jest z pewnością trudniejsza w realizacji dla wykonawcy sieci. Łączący druty musi w sposób świadomy wykonywać przeploty i unikać zwarcia pomiędzy drutami. Oprócz tego jej mankamentem jest to, że na części magistralnej (kolor czerwony na rysunku) nadzór jest prowadzony tylko z jednej strony rury – od strony drutu białego, co może prowadzić do opóźnionego wykrycia zawilgocenia izolacji, jeśli ma ono miejsce po stronie przeciwnej. W następnym artykule omówię rzadziej stosowany rezystancyjny system alarmowy, popularnie nazywany systemem Brandes.
Adam Dwojak
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij