Ring „Magazynu Instalatora”: trzymaj gardę – niespodziewane ciosy z kanalizacji zewnętrznej. Capricorn

Przed czym należy się bronić Zagrożenia ze strony instalacji kanalizacyjnej to przede wszystkim cofające się ścieki. Zalane mieszkania, piwnice, problemy z cofającymi się ściekami są często przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania kanalizacji odprowadzającej ścieki. Do cofania się ścieków w kanale ściekowym, tzw. cofki, dochodzi na skutek wystąpienia niedrożności kanału. Niedrożna instalacja kanalizacyjna nie odbiera na czas wymaganej ilości ścieków, co powoduje ich gromadzenie, spiętrzanie i wybicie przez otwory w przyborach kanalizacyjnych: ustępach, umywalkach, brodzikach prysznicowych, kratkach ściekowych, wpustach kanalizacyjnych, studzienkach rewizyjnych itp.
Najczęstszymi przyczynami niedrożności instalacji kanalizacyjnej i zalania mieszkania na skutek cofki są:
* zatkania przewodów kanalizacyjnych – spowodowane spłukiwaniem przez miskę ustępową artykułów nierozkładalnych typu: wata, podpaski, pieluchy czy też materiałów takich jak farby, beton czy kleje,
* uszkodzenie kanału ściekowego – spowodowane korozją, zniszczeniami komunikacyjnymi lub przerostem korzeni drzew, w wyniku których przez uszkodzoną ścianę kanału dostają się do niego ziemia, kamienie, korzenie roślin oraz woda opadowa, powodując zablokowanie kanału ściekowego,
* wadliwe wykonanie kanałów ściekowych – zbyt mały spadek kanałów ściekowych czy wręcz przeciwspadki, niestaranne wykonanie robót montażowych, niedostosowanie rozwiązań technicznych do lokalnych warunków i potrzeb eksploatatorów, na skutek których w kanale osadzają się przedmioty, zmniejszając przekrój kanału ściekowego i jego przepustowość,
* przepełnienie zbiorników bezodpływowych (szamb, zbiorników na deszczówkę, przydomowych przepompowni ścieków) – zbiorniki te, jeżeli nie są systematycznie opróżniane lub dojdzie do awarii zainstalowanych w nich pomp, zaczną się przepełniać, wypełniając kanał ściekowy, a następnie wypłyną w mieszkaniu.
* przepełnienie przewodów kanalizacyjnych spowodowane intensywnymi opadami atmosferycznymi. Dodatkowym zagrożeniem są gryzonie oraz owady, które poprzez sieci kanalizacyjne przedostają się do budynków.

Czym się bronić Cofka ścieków do instalacji wewnętrznych jest zjawiskiem dość typowym. Praktycznie bardzo trudno jest uniknąć występowania cofki. Jednak dzięki odpowiednim urządzeniom, takim jak zasuwa burzowa, możemy zabezpieczyć się przed jej skutkami. Generalnie zasuwy burzowe, czyli tzw. urządzenia przeciwzalewowe, dzielą się na kilka typów. Capricorn Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie zasuwy burzowe typ 1, typ 2 oraz typ 4. Wg normy PN-EN 13564 dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach urządzenia te definiuje się:
* Zasuwy burzowe typ 1 – są to urządzenia przeciwzalewowe przeznaczone do zabudowy w przewodach poziomych, wyposażone w mechanizm automatycznego zamknięcia oraz mechanizm awaryjnego zamknięcia.
* Zasuwy burzowe typ 2 – są to urządzenia przeciwzalewowe przeznaczone do zabudowy w przewodach poziomych, wyposażone w dwa mechanizmy automatycznego zamknięcia oraz mechanizm awaryjnego zamknięcia.
* Zasuwy burzowe typ 4 – są to urządzenia przeciwzalewowe wbudowane w korpusy kształtek kanalizacyjnych lub wpusty podłogowe, wyposażone w mechanizm automatycznego zamknięcia i mechanizm awaryjnego zamknięcia. Najważniejszymi elementami istotnymi przy wyborze zasuw burzowych są klapy zamykające oraz materiał korpusu.
Zasuwy burzowe Capricorn to najlepszy wybór dla instalatora i użytkownika. Klapy zasuw burzowych zostały zabezpieczone blachą ze stali nierdzewnej o grubościach od 0,6 do 1,2 mm w zależności od wielkości zasuwy. Korpusy oraz pokrywy wykonane są z ABS-u – tworzywa amorficznego wysokiej gęstości. Zasuwy burzowe działają na zasadzie zaworów zwrotnych. Przepuszczają one ścieki zgodnie ze spadkiem rur kanalizacyjnych, ale odcinają drogę powrotną w przypadku powstania przepływu zwrotnego, tzw. cofki. W normalnej pozycji (tj. bez swobodnego przepływu ścieków) klapy zasuwy burzowej pozostają w pozycji zamkniętej. Zapewnia to ochronę przed gryzoniami, przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów oraz co najważniejsze stanowi barierę dla cofających się ścieków. Podczas swobodnego przepływu ścieków (rys. 1) zgodnie ze spadkiem kanału ściekowego klapy zasuwy burzowej popychane przez wodę otwierają się, zapewniając swobodny przepływ. W momencie wystąpienia przepływu zwrotnego (rys. 2) ścieki blokowane są przez klapę zasuwy burzowej. Podczas przepływu zwrotnego nie należy korzystać z urządzeń sanitarnych, gdyż zamknięta zablokowana klapa nie przepuści ścieków, przez co może dojść do ich spiętrzenia i wybicia.

Gdzie się bronić Na zagrożenie cofającymi się ściekami narażone są przede wszystkim:
* pomieszczenia znajdujące się pod maksymalnym poziomem studzienek,
* budynki posiadające zbiorniki bezodpływowe połączone z instalacją wewnętrzną,
* pomieszczenia na niższych poziomach podłączone do sieci kanalizacyjnej w budownictwie wielopoziomowym w wyniku zatoru pionu kanalizacyjnego,
* budynki znajdujące się w strefie zalewania.
Dodatkowo obowiązek stosowania takich urządzeń określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690).Oto cytat: § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne. Zasuwa powinna być montowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Zasuwy burzowe montuje się na przewodach odpływowych przed wyjściem z budynku lub na przewodzie przykanalika przed podłączeniem do sieci zewnętrznej. Zasuwę można też stosować na przewodach wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku. Urządzenia przeciwzalewowe należy montować w rurociągach bądź studzienkach rewizyjnych, ponieważ mogą zastępować rewizję montowaną na wyjściu instalacji z budynku. Przy montażu należy zachować minimum 1,5% spadku w stosunku do poziomu, aby zapewnić swobodny odpływ ścieków. Zastosowanie zasuw burzowych uchroni przed poniesieniem wysokich kosztów remontu mieszkań, piwnic, pomieszczeń użytkowych oraz zgromadzonych w nich rzeczy.
Piotr Marcinkowski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij