Ring „MI”: kanalizacja zewnętrzna – sprawne oczyszczanie. Instaleko

Szczególne miejsce w szerokiej gamie produktów marki Ekosystem (oczyszczalnie ścieków MCA, oczyszczalnie ścieków Ekokom, separatory tłuszczów EOT, separatory ropopochodnych SANxR, SORP, przepompownie ścieków DS-C1, STK, zbiorniki ZH, ZV, BS-H, BS-V, studnie wodomierzowe VS-K1, osadniki gnilne, złoża biologiczne itp.) zajmuje jedna z najnowocześniejszych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków typoszeregu MCA (dla 2 do 50 RLM). Urządzenie oferowane jest w siedmiu podstawowych typach w zależności od ilości podłączonych użytkowników, przy czym najmniejsza oczyszczalnia MCA-6 przeznaczona jest dla 2 do 9 osób.

Wysoka sprawność Urządzenie pracuje na zasadzie niskoobciążonego stabilizowanego tlenowo osadu czynnego z dawkowaniem ścieków (typ SBR z dawkowaniem). Badania przeprowadzone w Niemczech na różnych typach oczyszczalni wykazały wysoką sprawność oczyszczalni typu SBR z dawkowaniem ścieków, zbliżoną do oczyszczalni hydrobotanicznych. Żaden inny typ oczyszczalni z osadem czynnym (przepływowe) oraz złoża biologiczne nie uzyskały tak wysokich wskaźników oczyszczania ścieków jak nasze MCA:
* stopień redukcji BZT5 – min.93%,
* stopień redukcji ChZT – min.86%,
* stopień redukcji zawiesiny ogólnej – min. 92%.
Udzielamy dożywotniej gwarancji na jakość oczyszczania ścieków. Urządzenie zgrzewane jest z półfabrykatów polipropylenowych odpornych na działanie agresywnych ścieków. Nie wymaga obetonowania, wystarczy obsypać je gruntem rodzimym. Ułatwia to w znacznym stopniu montaż urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych właściwości statycznych wykonane jest z płyt polipropylenowych o grubości 8 mm i dodatkowo zastosowano wzmocnienia całego korpusu. Na trwałość korpusu oczyszczalni MCA udzielamy 10-letniej gwarancji.

Działanie Oczyszczalnia MCA wyposażona jest w komorę retencyjną, co umożliwia jej uśrednienie składu ścieków i rozbicie większych zanieczyszczeń za pomocą grubopęcherzykowego dyfuzora. Nierozbijalne zanieczyszczenia zatrzymane zostaną na kracie. Z komory retencyjnej ścieki dawkowane są pompą mamut do komory reakcji. Ilość i częstotliwość dawkowania ścieków jest ściśle uzależnione od liczby mieszkańców budynku, który obsługuje oczyszczalnia. Ustawia się to dokładnie za pomocą sterownika firmy Hager (każdy dzień i godzinę z osobna).
Pozwala to dokładnie doczyścić nierównomiernie dopływające ścieki do oczyszczalni. Objętości poszczególnych komór oczyszczalni ścieków są dobrane po wielu latach sprawdzania jakości ścieków oczyszczonych w laboratoriach producenta oraz uczelni wyższych i w terenie. Oczyszczalnia poradzi sobie ok. trzech tygodni z brakiem dopływu świeżych ścieków, po tym okresie osad czynny zacznie zanikać. Braki w dostawie prądu przez 24 godziny nie mają żadnego wpływu na osad czynny. Oczyszczalnia MCA radzi sobie z normalnymi ilościami „domestosów” i innych detergentów używanych w gospodarstwie domowym. Eksploatacja oczyszczalni jest intuicyjna. Opróżnianie oczyszczalni z osadu nadmiernego dokonuje się po przekroczeniu wartości maksymalnych. Nie dodaje się żadnych biopreparatów, ponieważ osad czynny wytwarza się samoczynnie. Raz w ciągu sześciu miesięcy kontrolujemy ilość osadu czynnego i jeżeli zajdzie potrzeba wypompowujemy w odpowiedniej ilości. Osad czynny z oczyszczalni jest ustabilizowany i można go użytkować ogrodniczo. Wskaźniki energochłonności naszych oczyszczalni są jednymi z najniższych dla oczyszczalni, w których wykorzystuje się technologię osadu czynnego.
Główne zalety
* wysoka redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach (w znacznym stopniu zachodzi także unieszkodliwienie wirusów, bakterii oraz innych mikroorganizmów),
* mała powierzchnia niezbędna do jej montażu,
* długa żywotność urządzeń,
* bardzo dobre napowietrzenie ścieków (przez co uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń),
* równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków,
* możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych,
* brak konieczności dawkowania biopreparatów. Reasumując, oczyszczalnia działająca w oparciu o niskoobciążony osad czynny Ekosystem MCA, należąca do oczyszczalni typu SBR z dawkowaniem ścieków, należy do najlepszych urządzeń dostępnych na rynku służących do oczyszczania ścieków. Badania wykazały ponadprzeciętną jakość eliminowania zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczalnie te, co należy podkreślić, likwidują bakterie Escherichia coli. Koszt użytkowania oczyszczalni wyniesie kilka zł/miesiąc.
Jacek Danielczyk
Pytania do… 1. W jaki sposób oczyszczalnie konkurencyjnych firm radzą sobie z nierównomiernym dopływem ścieków, bez posiadania komory retencyjnej? 2. Oczyszczalnie MCA nie wymagają obsypki piaskowej oraz nie wymagają obetonowania korpusu. Czy możliwe jest, bez utraty gwarancji, posadowienie zbiorników oczyszczalni firm konkurencyjnych w gruncie gliniastym i nieobudowywanie betonem lub obsypywanie piaskiem, co znacznie podwyższa koszty montażu?
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij