Ugruntowane w wieloletniej tradycji kanalizowanie wód opadowych jest, zarówno ze względów ekologicznych, jak też technicznych i ekonomicznych, obecnie postrzegane w kategorii zła koniecznego. Jako nadrzędne traktuje się zachowanie naturalnego bilansu wody, a co najmniej spowolnienia jej spływu. Wszystko wskazuje na to, że konieczne będzie systematyczne zwiększanie zdolności istniejących rozwiązań, ponieważ powszechnie występuje zjawisko uszczelniania się zlewni zurbanizowanych oraz pojawia się problem wzrostu natężenia opadu w miarę upływu czasu. Nawet w przypadku bardzo starannie opracowanej dokumentacji można co najwyżej mówić o wiernej ilustracji aktualnej sytuacji. Problemy Problem odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych nabiera coraz większego znaczenia tym bardziej, że w polskich warunkach nadal brak jest jednoznacznych określeń prawnych w zakresie kompetencji, obowiązków oraz zasad finansowania zagospodarowania wód opadowych. Najprostsze rozwiązanie w postaci wylania wody na powierzchnię jest często bardzo problematyczne, ponieważ wymaga często co najmniej okresowego wyłączenia dość znacznej powierzchni terenu i może powodować dodatkowe komplikacje (komary). Do powszechnego stosowania nadają się przede wszystkim urządzenia:
* zamknięte o stosunkowo dużej pojemności,
* zajmujące stosunkowo mało miejsca,
* nadające się do montowania na stosunkowo niedużych głębokościach,
* zapewniające możliwie duże powierzchnie kontaktu z podłożem,
* względnie mało podatne na kolmatację (warstw przejściowych i podłoża),
* łatwe do tworzenia różnych w miarę prostych układów przestrzennych,
* niewymagające skomplikowanej obsługi.
Oddzielny problem to celowość ograniczenia kubatury różnego rodzaju podsypek. Wymagań tych na pewno nie mogą spełnić tradycyjne drenaże (częściowo jest to możliwe przy użyciu wysoce specjalistycznych markowych rozwiązań), wiele problemów stwarza studnia chłonna.

Jest rozwiązanie! Powyższe wymagania spełniają natomiast skrzynki, ażurowe konstrukcje prostopadłościenne o stosunkowo małej wysokości i względnie dużej pojemności, nadające się do płytkiego ułożenia. Po owinięciu geotkaniną skrzynka stanowi element zdolny do samodzielnego przejęcia spływających wód opadowych, może również tworzyć charakterystyczne struktury przestrzenne – ciągi liniowe, palety, względnie prostopadłościany. Skrzynki mogą spełniać dwie podstawowe funkcje:
* po owinięciu geowłókniną – retencyjno-rozsączającą,
* w wersji z geomembraną – typowego zbiornika retencyjnego.
W odróżnieniu od klasycznego zbiornik retencyjny z drobnych elementów może być bez większych trudności wykonany metodami gospodarczymi. Kryta konstrukcja eliminuje problem komarów, w pobliżu ciągów komunikacyjnych w odróżnieniu od urządzeń otwartych ogranicza powstawanie mgieł i szadzi.

Zalety rozwiązania Ponieważ nadmierne spiętrzenie sprzyja kolmatacji warstw pośrednich oraz samego podłoża, układ palety ma wiele zalet eksploatacyjnych (duża pojemność, bardzo duża powierzchnia kontaktu, względnie niewielkie spiętrzenia). Niewielka wysokość skrzynki pozwala na ich instalacje na relatywnie niedużych głębokościach. Podstawowym problemem jest tu zabezpieczenie przed obciążeniami od transportu, co wymaga:
* zachowania odpowiedniego przykrycia skrzynki,
* dostosowania konstrukcji skrzynki do przenoszenia zwiększonych obciążeń i odpowiedniego przyjmowania ich lokalizacji,
* zastosowania podbudowy nawierzchni.
Dla zachowania przez dłuższy czas zdolności do normalnego funkcjonowania skrzynek przede wszystkim:
* bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie wymagań materiałowych i montażowych określanych przez producentów,
* większe, względnie niekorzystnie zlokalizowane, urządzenia powinny być dodatkowo zabezpieczane piaskownikiem,
* w przypadku ważniejszych obiektów zastosowanie skrzynek o konstrukcjach umożliwiających dostęp z zewnątrz i użycie odpowiedniego sprzętu eksploatacyjnego,
* w przypadku najprostszych skrzynek należy stosować rozwiązania umożliwiające dostęp i ewentualne rozebranie konstrukcji, oczyszczenie i jej powtórne złożenie.
prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij