Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: kolektory słoneczne – co próżnię wyróżnia? Oventrop

zabezpieczenia na wypadek wystąpienia parametrów krytycznych. Firma Oventrop oprócz sprzedaży do hurtu pod własną marką jest znaczącym dostawcą grup pompowych dla wielu znanych firm oferujących kompletne systemy solarne (w tzw. systemie OEM). Tradycyjnie wysoka jakość produktów Oventrop szybko przyniosła uznanie instalatorów również w przypadku grup solarnych i przyczyniła się do szybkiego przyrostu obrotów w tej części oferty firmy. Wychodząc naprzeciw tendencji rynkowej „zamykania” pojedynczych produktów składających się na ofertę firmy w systemy instalacyjne – firma podjęła decyzję o rozszerzeniu działu techniki solarnej o kolektory słoneczne i inne elementy konieczne do wykonania kompletnej instalacji solarnej (schemat). Z jednym wyjątkiem – nie oferuje zasobnika, a to ze względu na wyjątkową różnorodność wykonań i oczekiwań klientów. Ponieważ jednak instalacja solarna Oventrop obsługuje praktycznie każdy rodzaj zasobnika, a urządzenie to (o ile zostało prawidłowo dobrane) nie stanowi o oczekiwanej jakości pracy instalacji – brak ten wyrównywany jest z nawiązką poprzez gwarancję Oventrop na wszystkie inne jej elementy. Klient otrzymuje gwarancję „z jednej ręki”, unikając kłopotliwej sytuacji poszukiwania winnego w przypadku problemów z funkcjonowaniem instalacji składającej się z elementów pochodzących od różnych producentów.

System szybko reagujący Kolektor rurowy Oventrop typu OKP (fot. 1) składa się z rur próżniowych działających na zasadzie Heat-Pipe. Ten typ kolektora spisuje się szczególnie dobrze w okresie jesienno-zimowym, charakteryzującym się niskim kątem padania promieni słonecznych. Cechy techniczne tej konstrukcji wymagają ustawienia kolektora w pochyleniu od 20 do 70° niezależnie od rodzaju budynku, na którym są montowane (dachy płaskie lub skośne, fasady, ewentualnie jako konstrukcja wolno stojąca). Kolektor może być zastosowany do podgrzewu wody użytkowej lub basenowej, solarnego wspomagania instalacji grzewczej, do pozyskiwania ciepła technologicznego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie powierzchni absorpcyjnej uzyskano wysoki współczynnik solarnej sprawności urządzenia. Próżnia w rurze zapewnia maksymalną izolacyjność elementów roboczych. Materiały zastosowane do budowy kolektora rurowego OKP charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na korozję, zapewniając urządzeniu długą żywotność.
Ponieważ w rurze próżniowej brakuje powietrza, które w normalnych warunkach odprowadzałoby pozyskaną energię do otoczenia – urządzenie wykazuje się stosunkowo dużą sprawnością również w warunkach małego nasłonecznienia i niskich temperatur zewnętrznych. Konstrukcja Heat-Pipe (rurka z cieczą roboczą w osi zewnętrznej rury szklanej) jest szybko reagującym systemem pozyskiwania energii słonecznej również w warunkach ograniczonego promieniowania. Ciepło absorbera przenoszone jest przez specjalnie wyprofilowaną blachę aluminiową (Aluminium-Finne) na rurkę Heat-Pipe. Znajdująca się wewnątrz rurki ciecz robocza paruje, a para wznosi się do zbiorniczka, w którym następuje kondensacja. Ciepło kondensacji oddawane jest w dwururowym wymienniku (poprzez tzw. suchy styk wymiennikowy) do cieczy solarnej krążącej między kolektorem a zasobnikiem. Skondensowana para (ciecz robocza) spływa rurką Heat-Pipe na dół i proces pozyskiwania ciepła – parowania – kondensacji – oddawania ciepła zaczyna się od nowa. Aby zapewnić niezakłóconą pracę kolektora próżniowego działającego na zasadzie Heat-Pipe, należy spełnić wymóg montażu pod odpowiednim kątem nachylenia (nachylenie minimalne). Montaż może być wykonany przez jedną osobę.
Ze względu na hermetyczność systemu nie wymaga on konserwacji. Skraplacz (kondensator) rurki Heat-Pipe (fot. 2) połączony jest z wymiennikiem „na sucho” (wsuwany w gniazdo o kształcie tulei). Dzięki takiemu rozwiązaniu można wymieniać pojedyncze rury kolektora bez jego opróżniania. Króćce zasilania i powrotu obiegu instalacyjnego umieszczone są po tej samej stronie wymiennika, co bardzo ułatwia szeregowanie większej liczby kolektorów. Rury kolektora wykonane są ze szkła odpornego na uderzenia gradu, a cała konstrukcja dobrze znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Rury utrzymywane są od góry przez wymiennik, od dołu – przez umocowane do dolnej szyny plastikowe obejmy. Specjalny kątownik ze stali szlachetnej zabezpiecza rury przed przypadkowym wysunięciem. Kolektor jest sprawdzony na zgodność z normą DIN EN 12975-1 i posiada certyfikat Solar Keymark.

Główny atut Głównym atutem systemu solarnego Oventrop są grupy armaturowo-pompowo-wymiennikowe Regusol (fot. 3), służące do koordynacji działania kolektora z różnego rodzaju zasobnikami (buforami) bądź podgrzewaczami wody użytkowej. Gotowe do montażu i uruchomienia grupy w estetycznych obudowach izolacyjnych zdecydowanie skracają czas pracy ekipy instalacyjnej i przyspieszają uruchomienie instalacji. Kompaktowa budowa i staranne wykończenie zewnętrzne spodobają się z pewnością użytkownikom instalacji, dla których kotłownia jest często pomieszczeniem spełniającym wiele dodatkowych funkcji i w którym spędzają stosunkowo sporo czasu. Grupa pompowa Regusol w wersji podstawowej składa się z pompy obiegowej, zaworów odcinających i zwrotnych, miernika przepływu, odpowiednich elementów łączących i izolacji cieplnej. Dzięki zmontowaniu ich w jeden zespół i sprawdzeniu na ciśnienie maleje ryzyko nieszczelności instalacji i związanych z tym kłopotów w fazie montażu, rozruchu i eksploatacji. Oventrop oferuje również grupy pompowe ze zintegrowanymi regulatorami ułatwiającymi eksploatację instalacji solarnej i umożliwiającymi zarządzanie rozbudowanym układem instalacyjnym.
Funkcjonalność poszczególnych typów regulatorów zależna jest od zastosowanych rozwiązań i oczekiwań użytkownika. W najbardziej zaawansowanych technicznie grupach zabudowane są płytowe wymienniki umożliwiające rozdział obiegów ładującego i dystrybucyjnego.
Kazimierz Mróz
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij