Jak grzać, to na gazie (5). Szczelna instalacja

Aby zażyć przyjemności ogrzewania domu gazem płynnym, korzystać z ciepłej wody podgrzanej na gazie płynnym lub też ugotować ulubioną potrawę na kuchence zasilanej gazem płynnym – musimy przygotować niezbędne dokumenty konieczne do wykonania samego procesu budowy i montażu instalacji i wreszcie fizycznie ją wykonać. Po wstępnym ustaleniu lokalizacji zbiornika z gazem płynnym musi zostać wykonany projekt instalacji zbiornikowej, który wykonuje uprawniony projektant. Projekt ten jest uzgadniany z adekwatną terytorialnie Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej lub z posiadającym uprawnienia rzeczoznawcą (lokalizacja zbiornika) oraz dostawcą gazu. Do posadowienia zbiornika typowego do ogrzewania budynku mieszkalnego, czyli zwykle mniejszego niż 7,5 m3, konieczne jest w myśl Prawa budowlanego uzyskanie od właściwego terytorialnie organu administracyjnego warunków zabudowy i dokonanie zgłoszenia inwestycji do właściwego terytorialnie starostwa powiatowego (dla instalacji zewnętrznej). Dla instalacji wewnętrznej – konieczne jest wystąpienie o pozwolenie na budowę, którego dokonuje się w osobnym dokumencie. W trakcie realizacji inwestycji, już po zmontowaniu przyłącza, instalator dokonuje próby szczelności przyłącza i instalacji wewnętrznej wg określonych przepisami parametrów dotyczących czasu trwania próby i ciśnienia tejże próby. Dla instalacji zewnętrznej ciśnienie to wynosi 4 bary, czas próby 1 godzina, niedopuszczalny jest spadek ciśnienia w badanym przyłączu. Dla instalacji wewnętrznej dokonuje się próby na ciśnieniu 1 bara przez 1 godzinę i tu także niedopuszczalny jest spadek ciśnienia.
Każda próba szczelności musi być potwierdzona wystawionym protokołem potwierdzonym podpisem instalatora wykonującego to badanie. Następnym etapem jest wykonanie instalacji uziomowej, która jako część instalacji odgromowej służy do odprowadzenia elektryczności statycznej, a następnie dokonanie pomiaru jej oporności. Uziom instalacji powinien być wykonany przez uprawnionego elektryka w formie otoku z płaskownika stalowego ocynkowanego położonego w ziemi na głębokości 0,6 m i w odległości minimum 1 m od fundamentu zbiornika.
W trakcie badania oporności uziomu jego rezystancja uziomu nie może być większa niż 7 ohmów. W razie potrzeby można dodatkowo wykonać uziom szpilkowy ze stalowego pręta ocynkowanego. Instalację uziemiającą podłączamy do zbiornika w dwu punktach, przeciwległych łapach zbiornika („po przekątnej”). Po wykonaniu instalacji gazowej i przeprowadzeniu niezbędnych prób potwierdzających prawidłowość ich wykonania i zgodność z przygotowanym wcześniej projektem przystępujemy do sporządzenia protokołu odbioru technicznego instalacji. Odbiór techniczny odnotowany jest w dzienniku budowy, a potwierdza go swoim podpisem powołany przez inwestora kierownik budowy. W ten też sposób zbliżamy się ku końcowi procesu montażu i uruchomienia instalacji zbiornikowej. Pozostaje nam przeszkolenie użytkownika instalacji, czyli zapoznanie go ze sposobem uruchomienia i eksploatacji instalacji zbiornikowej. Ważne jest też zapoznanie go z procedurami postępowania w przypadku awarii instalacji lub gdy stwierdzimy jej nieszczelność i wyczujemy lub wręcz zobaczymy ulatniający się gaz. Tego szkolenia powinien dokonać instalator, a także przedstawiciel firmy dostarczającej gaz ze względu na specyfikę wewnętrznych procedur firm gazowych. Powinniśmy też uświadomić klienta o konieczności posiadania instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń gazowych, które winni dostarczyć ich producenci. I tak pozostało nam jeszcze dopuszczenie zbiornika do użytkowania. Zbiornik magazynowy na gaz płynny jako urządzenie ciśnieniowe musi mieć dopuszczenie do użytkowania wydane przez właściwy oddział Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Pracownicy UDT dokonują rewizji urządzenia w ruchu i następnie zostaje wydane zezwolenie na użytkowanie zbiornika potwierdzone wystawieniem Książki Rewizji Urządzenia Ciśnieniowego. Zbiornik zgodnie ze sztuką i wymogami naszego prawa może pracować, możemy ogrzewać budynek, grzać wodę i gotować. Powodzenia!
Jacek Rączka                                                        Fot. z archiwum Shell Gas Polska.

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 


Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij