System niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej, dzięki specjalnej konstrukcji ścianek rur, nie pozwala na propagację hałasów z pracującej instalacji kanalizacyjnej. Zapewnia to użytkownikom wyjątkowy komfort eksploatacji. Ścianki rur systemów kanalizacji wewnętrznej dostępnych na rynku budowane są z różnych materiałów termoplastycznych. Mogą składać się także z kilku warstw.
Przykładowo, na trzywarstwowy system składa się:
* Gładka warstwa wewnętrzna – nie pozwala na przyleganie nieczystości oraz jest częściowo odpowiedzialna za tłumienie dźwięków.
* Wzmocniona warstwa środkowa – jest odpowiedzialna za wysoki stopień sztywności obwodowej i wzdłużnej oraz zapewnia wyjątkową trwałość.
Z racji swoich własności to właśnie ta warstwa jest głównie odpowiedzialna za tłumienie dźwięków.
* Zewnętrzna warstwa w kolorze brązowym – dzięki swym właściwościom nadaje rurze wysoką odporność na uderzenia, również w niskich temperaturach.
Każda warstwa ścianki rury pełni ściśle określoną rolę.
Właściwości warstwy wewnętrznej zbudowanej z kopolimeru polipropylenu (PP-CO):
* biały kolor zapewnia optymalną pracę z kamerami inspekcyjnymi;
* doskonałe własności hydrauliczne;
* nie dopuszcza do rozdziału strumienia cieczy, co zapobiega powstawaniu hałasu.
Właściwości warstwy środkowej zbudowanej z polipropylenu wzmacnianego i wzbogaconego minerałami (PP-MV):
* nadaje rurze wysoką sztywność obwodową i wzdłużną;
* bardzo dobre tłumienie dźwięków;
* wysoka precyzja wykonania (niezmienność parametrów wykonania).
Właściwości warstwy zewnętrznej zbudowanej z kopolimeru polipropylenu (PP-CO):
* wyjątkowo wytrzymała;
* odporność na niskie temperatury pozwala na instalowanie systemu w warunkach zimowych.
Szczególna konstrukcja ścianki rury – trzy warstwy o specjalnie dobranych charakterystykach – zapewnia im doskonałe własności:
* wysoką sztywność obwodową i wzdłużną;
* bardzo dobre właściwości hydrauliczne;
* doskonałe tłumienie dźwięków;
* wysoką odporność na uderzenia (udarność), w tym również w niskich temperaturach;
* wysoką jakość i trwałość.
System kanalizacji niskoszumowej można instalować: w mieszkaniach, w budynkach jedno- i wielorodzinnych, w hotelach, domach opieki, w ramach renowacji/odbudowy już istniejącej instalacji, w kuchniach i pralniach przemysłowych, w szkołach, szpitalach, w instalacjach przemysłowych. W wymienionych obiektach system kanalizacji niskoszumowej może być stosowany do konstrukcji: przewodów i kolektorów, pionów kanalizacyjnych, mijanek, przewodów wentylacyjnych, wewnętrznych instalacji odprowadzania wód deszczowych. System niskoszumowy może znaleźć także zastosowania specjalne: w instalacjach usuwania pyłów, do odprowadzania ścieków agresywnych chemicznie.

Tłumienie dźwięku Aby ocenić tłumienie dźwięku, firmy zlecają wykonanie specjalistycznych badań w instytutach posiadających odpowiednie laboratoria. Badania wykonuje się zgodnie z odpowiednimi normami, np. DIN EN 14366.
Przykładowe wyniki pomiarów (tabela) przedstawione są w jednostkach dB(A), czyli z zastosowaniem korekcyjnej częstotliwościowej charakterystyki A, optymalizującej pomiar ze względu na charakterystykę słuchu człowieka.

Łączenie rur i kształtek W przypadku systemów kanalizacji niskoszumowej trójwarstwowych łączenia rur i kształtek dokonuje się poprzez włożenie bosego końca rury/kształtki w kielich wyposażony w fabrycznie zamontowaną uszczelkę wargową. Zarówno koniec rury, jak i kielich powinny być czyste. Przed połączeniem należy na bosy koniec nałożyć środek poślizgowy. Jako środka zwilżającego nie należy stosować olejów ani tłuszczów. W przypadku łączenia przed połączeniem należy zaznaczyć na końcu bosym głębokość osadzenia rury w kielichu. Po pełnym wsunięciu końca bosego do kielicha trzeba wysunąć rurę o około 10 mm.
Przeciwdziała to powstawaniu niepożądanych naprężeń w miejscach połączeń i zapewnia pewien zakres kompensacji. Połączenia rur ze kształtkami należy dokonywać z pełnym wsunięciem końców bosych do kształtek. W przypadku instalacji w pionie poszczególne odcinki rur należy umocować z pomocą obejm bezpośrednio po połączeniu, aby nie dopuścić do zniwelowania 10 mm zapasu. W czasie instalacji należy mieć na uwadze rozszerzalność cieplną przewodów i tak dokonać montażu, by przy najwyższej temperaturze pracy przewodu był zachowany dystans od ściany.

Mocowanie, połączenia Rury w systemach kanalizacji niskoszumowej trójwarstwowej powinny być mocowane do ścian przy pomocy obejm montowanych bezpośrednio za kielichem rury w taki sposób, by przeciwdziałać przesuwaniu się rury aż do zakończenia montażu. Należy używać tylko obejm i uchwytów, które odpowiadają średnicom montowanych rur i całkowicie je obejmują. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt tłumienia dźwięku można stosować obejmy z wykładziną tłumiącą. System kanalizacji niskoszumowej można łączyć z bosymi końcami rur wykonanych z żeliwa bądź betonu z pomocą kształtek przejściowych. Należy przy tym przestrzegać zgodności wymiarowej z normą PN-EN 1451 połączeń z elementami systemów wykonanych z żeliwa i betonu.
Adam Kot                                                         Fot. z archiwum Pipelife

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij