Ring „Magazynu Instalatora”: kolektory słoneczne – Słońce nie wystawia rachunków. Hewalex

W Polsce zrealizowano już wiele programów dofinansowań dużych inwestycji, m. in. w ramach środków Ekofunduszu, który zgodnie z planem zakończył swoją działalność do 2010 r. Realizowane obecnie oraz nowopowstające programy, wymagają znacznego dopracowania, szczególnie w zakresie uproszczenia kryteriów udzielania wsparcia. Z pewnością pozytywnym aspektem jest fakt większego niż dotychczas ukierunkowania programów dofinansowań na małe inwestycje w domach jednorodzinnych. Przykładem może służyć realizowany aktualnie na terenie 30 gmin powiatu Śląskiego Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), gdzie dofinansowanie sięga 80% kosztów indywidualnych inwestycji. Według szacunkowych danych Instytutu Energii Odnawialnej, przez najbliższe 3 lata na dofinansowanie instalacji słonecznych zostanie przekazane, głównie ze środków krajowych ok. 280 mln zł.1) Niezależnie od poziomu dotacji, niezmiennie aktualne pozostaje pytanie jaki kolektor wybrać. Oferta tego typu urządzeń na Polskim rynku jest niezwykle bogata.
Zawiera w sobie zarówno kolektory płaskie jak i kolektory rurowe, z przewagą tego drugiego rodzaju, czego nie obserwuje się w innych krajach Europy. Jako najstarsza firma produkująca kolektory słoneczne w Polsce, posiadamy bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu tych urządzeń. Zarówno kolektory płaskie cieczowe, jaki i kolektory rurowe naszej produkcji odznaczają się parametrami, których należy oczekiwać od najdoskonalszych produktów obecnych na rynku. Na bazie naszych doświadczeń został stworzony płaski kolektor cieczowy KS2000, który obecnie oferowany jest w dwóch wariantach- z pokryciem Czarny Chrom oraz z pokryciem TiNOX.

Wysokoselektywne pokrycie Jesteśmy jedyną firmą w Polsce oraz jedną z nielicznych na skalę światową, która była w stanie na skalę masową rozwinąć produkcję kolektorów z powłoką czarny chrom. Cechą charakterystyczną tego wysokoselektywnego pokrycia jest niezmienna w czasie trwałość parametrów i żywotność, nieporównywalna z żadną inną powłoką. Obydwie te powłoki są powłokami wysokoselektywnymi i charakteryzują się podobnym, wysokim współczynnikiem absorbcji na poziomie 95%±2 procent, przy zachowaniu niskiego współczynnika emisji cieplnej odpowiednio na poziomie poniżej 10%. Niezależnie od rodzaju powłoki absorbcyjnej obydwa modele kolektora charakteryzują się wysokim rocznym wskaźnikiem uzysku energetycznego z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora, na poziomie przekraczającym 525 kWh. Ponadto obydwa modele absorbera wykonane są w technologii trwałego łączenia, poprzez wykorzystanie techniki zgrzewania ultradźwiękowego, w czym firma Hewlalex była prekursorem na rynku Polskim. Dużym autem tych dwóch produktów jest wysoki stosunek osiąganej mocy do powierzchni, dzięki czemu instalacje słoneczne nie muszą posiadać dużych rozmiarów, aby zaspokoić potrzeby energetyczne inwestora. W tym miejscu należy podkreślić stosowane niezmienne od lat absorbery w układzie harfowym, czyli składające się z ułożonych równolegle wzdłuż absorbera cienkich rurek, połączonych dwiema rurami zbiorczymi. Taka konfiguracja zapewnia prawidłowy odbiór ciepła z powierzchni kolektora, przy wykazywanych wielokrotnie niższych oporach hydraulicznych, niż w przypadku absorbera meandrowego. Wpływa to znacząco na zwiększenie oszczędności instalacji, poprzez mniejsze zużycie prądu do napędu pompy obiegowej. Wykonanie absorbera harfowego wymaga większego nakładu środków i jest bardziej skomplikowane, dlatego wśród produktów innych producentów przeważają absorbery meandrowe. Bardzo ważną cechą kolektorów płaskich firmy Hewalex jest ich zdolność samoczynnego opróżniania się z nośnika ciepła w przypadku wyłączania się pompy obiegowej, co jest najczęściej wynikiem braku odbioru ciepła z instalacji lub np. czasową przerwą w dostawach prądu. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi aktywowana przez użytkownika specjalna funkcja schładzania nocnego, dostępna w naszej automatyce sterowani.

Własny model Również na bazie własnych doświadczeń oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku stworzyliśmy model kolektora rurowego próżniowego KSR10 o bezpośrednim przepływie czynnika grzewczego przez kanały absorbera. Sprawność optyczna tego kolektora wynosi 79%.
Zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych jest to kolektor wykazujący największą wydajność w odniesieniu do powierzchni absorbcyjnej, spośród wszystkich spotykanych obecnie kolektorów rurowych w Europie a także i na świecie.
Jedną z najważniejszych innowacji, jakie wprowadziliśmy swoim produktem w obszar kolektorów rurowych jest samoczynne opróżnianie się takiego kolektora w stanach zagrożenia przegrzewem, czyli np. w czasie braku prądu. Eliminuje to konieczność stosowania specjalnych układów zabezpieczających, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów instalacji. Kolektor rurowy w porównaniu do płaskiego nie odznacza się wyższym stopniem pochłaniania promieniowania słonecznego, które utrzymywane jest w obydwu przypadkach na podobnym poziomie, a jedynie wykazuje niższe straty cieplne. Z tej przyczyny roczne uzyski energetyczne z 1 m2 powierzchni kolektora KSR10 są o ok. 22% wyższe niż w przypadku takiej samej powierzchni kolektora KS2000. W sezonie letnim, czyli najbardziej istotnym z punktu wykorzystania energii słonecznej różnica ta nie przekracza kilku procent. Należy wystrzegać się tutaj zbyt pochopnego wniosku, o wyższości kolektora rurowego próżniowego nad płaskim kolektorem cieczowym, do czego bezpodstawnie namawiają dystrybutorzy tanich produktów, importowanych najczęściej z Chin. W większości typowych zastosowań, czyli do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a nawet wspomagania centralnego ogrzewania, zdecydowanie bardziej na znaczeniu zyskuje kolektor płaski.
Charakteryzuje się długą żywotnością i odpornością mechaniczną hartowanej szyby płaskiej, w przeciwieństwie do niehartowanych i mniej odpornych rur szklanych kolektora rurowego próżniowego. Inaczej też niż w przypadku kolektora rurowego, kolektor płaski ma zdolność do samooczyszczania się ze śniegu, co ma diametralne znaczenie przy pracy tych urządzeń w okresie Zimy, szczególnie w naszej szerokości geograficznej. Ponadto nawet kilkukrotnie niższa cena za 1 m2 powierzchni czynnej kolektora płaskiego wobec nieznacznej różnicy w uzyskach energetycznych powoduje, iż wybór kolektora rurowego próżniowego uzasadniony jest jedynie w niewielu przypadkach.

Wiarygodność Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z kolektorami słonecznymi pozostaje wiarygodne potwierdzenie spełniania kryteriów jakościowych i wydajnościowych, określonych normą przedmiotową. Obecnie istnieje tylko jeden certyfikat potwierdzający w pełni, którym jest dokument Solar Keymark.
W większości krajów europy, poza Polską, jest on bezwzględnie wymagany przy kwalifikowaniu kolektora do udzielenia dofinansowań. Badanie na potrzeby tego certyfikatu wykonywane są w 16 europejskich laboratoriach badawczych. Niestety, żadne z polskich laboratoriów nie zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem jakości swoich badań nie posiada uprawnień do wykonywania badań w ramach Solar Keymark. Kolektory firmy Hewalex spełniają wszystkie wymagania normy przedmiotowej w zakresie wydajności i jakości. Na tej podstawie uzyskały certyfikat Solar Keymark, uprawniający do sprzedaży tych produktu na terenie całej Europy oraz do kwalifikowania ich w niemal wszystkich programach dofinansowań. Podsumowując, wybór kolektora słonecznego odpowiedniego dla obszaru Polski należy stwierdzić, że poza szczególnym i przypadkami, najodpowiedniejszy w typowych zastosowaniach jest wysokowydajny, trwały i posiadający certyfikat Solar Keymark kolektor płaski.
Bartłomiej Kordek
Pytanie do… Wybór jakiego kolektora Państwa zdaniem, jest najbardziej uzasadniony dla obszaru Polski?
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij