Dziś na ringu „Magazynu Instalatora”: akcja regulacja. Viessmann

Jego możliwości decydują o wykorzystaniu urządzenia do ogrzewania i nie tylko. Viessmann w kotłach wiszących kondensacyjnych oferuje klientom dwie wersje regulatorów Vitotronic. Automatykę stałotemperaturową lub ze sterowaniem pogodowym. Sterowanie pogodowe polega na płynnym dopasowywaniu temperatury wody w kotle, a tym samym temperatury wody grzewczej kierowanej na obiegi do temperatury zewnętrznej. Zależność ta opisana jest tzw. krzywą grzewczą (rys.). Instalator powinien dobrać do budynku nastawę krzywej grzewczej (kąt nachylenia i poziom) tak, aby kocioł utrzymywał stałą temperaturę pomieszczeń zgodnie z preferencją użytkownika, niezależnie od zmieniającej się temperatury otoczenia. Konieczne jest zamontowanie zewnętrznego czujnika temperatury.

Sterowanie stałotemperaturowe Vitotronic 100 HC1A to najnowszy regulator kotła ze sterowaniem stałotemperaturowym. Segmentowy wyświetlacz informuje użytkownika o parametrach pracy systemu. Nastawy dokonuje się za pomocą klawiszy kierunkowych i centralnie umieszczonego przycisku zatwierdzania. Regulator umożliwia nastawę żądanej temperatury na zasileniu instalacji grzewczej, temperaturę ciepłej wody użytkowej, a także tryby pracy kotła: ogrzewanie i ciepła woda, czy tylko ciepła woda. Vitotronic 100 jak wszystkie regulatory firmy Viessmann ma funkcję ochrony przed zamrożeniem instalacji. W trybie tym poza utrzymywaniem w kotle temperatury około 5oC, co 24 godz. uruchamiana jest pompa wodna (tzw. funkcja antyzakleszczeniowa). Kocioł z automatyką stałotemperaturową utrzymuje stałą, nastawioną temperaturę wody grzewczej, natomiast sterowanie temperaturą w pomieszczeniu przejmuje termostat pokojowy z czujnikiem temperatury pomieszczenia. Na nim nastawiamy żądaną temperaturę pomieszczenia. Dedykowane regulatorom stałotemperaturowym termostaty firmy Viessmann nazywają się Vitotrol 100: przewodowy Vitotrol 100 UTDB (fot. 1) lub bezprzewodowy Vitotrol 100 UTDB–RF. Obie wersje realizują te same funkcje: definicja do sześciu czasów łączeniowych na dzień, trzy różne nastawy temperatury (komfort, eco i zredukowana), a także nastawę tzw. programu wakacyjnego, tryb party i oszczędnościowy i oczywiście funkcja przeciwzamrożeniowa. Dzięki nastawom czasów łączeniowych definiujemy, w jakich godzinach w pomieszczeniu będzie cieplej (temperatura „komfort”), a w jakich chłodniej („zredukowana”). W najnowszym modelu Vitotrol 100 UTDB możemy nastawić aż sześć zmian temperatury na dobę. Np. kiedy nie ma nas w domu, nie ma sensu utrzymywać wysokiej temperatury (komfort), można nastawić temperaturę o 2 – 3 stopnie niższą (zredukowaną), a na noc temperaturę pośrednią (eco). Zmniejszy to zużycie gazu. Tryby party i oszczędnościowy „omijają” nastawy programów czasowych, utrzymując w pomieszczeniu: tryb party – temperaturę „komfort”, a tryb oszczędnościowy – temperaturę „zredukowaną”. Program wakacyjny pozwala zaprogramować termostat tak, aby podczas naszego wyjazdu utrzymywać zredukowaną temperaturę z pominięciem nastaw programów czasowych.

Z „pogodówką” Automatyka stałotemperaturowa powinna współpracować z termostatem pokojowym. Zdecydowanie większe możliwości regulacyjne i oszczędną pracę bez termostatów pokojowych realizuje automatyka ze sterowaniem pogodowym Vitotronic 200 HO1A (fot. 2). Poza funkcjami zawartymi w regulatorze stałotemperaturowym, najnowsza odsłona regulatorów Vitotronic 200 obsługuje do trzech niezależnych obiegów grzewczych: jeden obieg bezpośredni i dwa obiegi dodatkowe za układami mieszającymi. Dzięki temu możemy podłączyć pod kocioł np. ogrzewanie grzejnikowe w sypialni, podłogówkę w salonie i np. ogrzewanie w pomieszczeniu gospodarczym. W każdej grupie pomieszczeń nastawiamy inne temperatury żądane z możliwością ustawienia do czterech czasów łączeniowych na dobę, programowanych niezależnie dla każdego dnia tygodnia lub osobno dla dni roboczych, dni wolnych albo dla całego tygodnia tak samo. Tryb „party”, „ekonomiczny” i program wakacyjny także są dostępne z poziomu regulatora kotłowego.
Automatyka kotła steruje pracą kotła i mieszaczy, tak aby na każdym z obiegów utrzymywać nastawione temperatury zgodnie z charakterystyką wybranej krzywej grzewczej. W Vitotronic 200 HO1A zastosowano graficzny, wielowierszowy wyświetlacz i sterowanie przyciskami kierunkowymi wraz z przyciskiem potwierdzenia. W każdej chwili możemy skorzystać z podpowiedzi (przycisk „?”). Obecnie, zmieniając nastawy krzywych grzewczych, od razu widzimy na ekranie regulatora, jakie temperatury wody grzewczej będzie utrzymywał kocioł w zależności od temperatury otoczenia. Użytkownicy chcący podłączyć instalację solarną mogą dokupić do Vitotronic 200 HO1A moduł solarny SM1 rozszerzający funkcjonalność regulatora o sterowanie pracą instalacji solarnej. Moduł SM1 steruje pracą instalacji solarnej wspomagającej. c.w.u., a także wspomaganie centralnego ogrzewania. „Podłączenie” modułu SM1 lub regulatora solarnego do regulatora kotła poprzez szynę komunikacyjną KM-BUS automatycznie ogranicza dogrzewu c.w.u. przez kocioł, jeśli pracuje instalacja solarna. Kocioł utrzymuje niższą temperaturę c.w.u. (osobno ustawiana) niż temperatura żądana, dzięki temu „solary” mają czas, aby nagrzać wodę. Z poziomu menu regulatora możemy sprawdzać, jakie dzienne oszczędności daje instalacja solarna. Szyna komunikacyjna KM-Bus wykorzystywana jest do podłączania zdalnego sterowania, również poprzez sieć GSM (Vitocom 100GSM), rozszerzenia do protokołu EiB/KNX, systemu inteligentnego sterowania ogrzewaniem budynku (Vitohome 300), a także elektroniki sterującej pracą mieszaczy.

Zmodernizowany system W najnowszych odsłonach regulatorów Vitotronic zmodernizowano system dopasowywania parametrów mieszanki gazowej do kaloryczności gazu – Lambda Pro Control. Dodatkowo system, sterując obrotami wentylatora, zmniejsza poziom generowanego przez kocioł hałasu i umożliwia przełączanie kotła do spalania gazu ziemnego lub płynnego bez potrzeby modyfikowania armatury gazowej. Viessmann wprowadził do najnowszych regulatorów algorytm dynamicznego wyznaczania przerw między kolejnymi włączeniami palnika. Im szybszy przyrost temperatury wody w kotle od momentu uruchomienia palnika, tym automatyka kotła wydłuża okresy pomiędzy załączeniami palnika. Wpływa to na zwiększenie średniorocznej sprawności kotła o 1%. Mimo że regulator kotła dla ułatwienia dostępu do regulatora można podłączyć na 5-metrowym kablu poza obudową kotła, np. w sąsiednim pomieszczeniu, to czasem użytkownik chce zamontować zdalne sterowanie. Przy regulatorze stałotemperaturowym termostat jest istotnym elementem sterowania, przy regulatorze pogodowym również można skorzystać z funkcji sterowania zdalnego. Do wyboru są dwa typy modułów zdalnego sterowania. Pozwalający na obsługę jednego obiegu grzewczego Vitotrol 200-A lub sterujący pracą do trzech obiegów grzewczych Vitotrol 300-A (fot. 3), które wyglądem i filozofią sterowania są identyczne z regulatorem Vitotronic 200 HO1A. Z poziomu menu sterowania Vitotrol 300-A mamy dostęp do wszystkich nastaw regulatora zamontowanego na kotle, poza dostępnym dla serwisanta poziomem serwisowym.
dr inż. Paweł Kowalski
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij