Instalacja bez przecieków. Przejścia dla rur

W jednym z ostatnich artykułów „Magazynu Instalatora” poruszyłem temat nieprawidłowego wykonania przejść przewodów kanalizacyjnych przez zewnętrzne ściany budynków. Dziś na tę kwestię spojrzymy z drugiej strony, czyli jak prawidłowo wykonać ten fragment instalacji.
Przejście przewodu kanalizacyjnego przez ścianę fundamentową budynku lub pod posadzką najniższej kondygnacji powinno spełniać dwa główne warunki:
* musi być szczelne pod naporem wód gruntowych,
* w niewielkim stopniu umożliwiać pracę przewodu kanalizacyjnego podczas osiadania budynku w pierwszych latach po jego wybudowaniu.

O tym należy pamiętać! Decyzję o usytuowaniu przyłącza kanalizacyjnego (przykanalika) podejmuje projektant. Musi on jednak uwzględnić warunki gruntowo-wodne, które zawarte są w dokumentacji geologicznej. Jeżeli przejście przewodu kanalizacyjnego ma być usytuowane powyżej maksymalnego poziomu wód gruntowych, to uszczelnienie rury w ścianie można wykonać przy pomocy tulei z rury z PCV, której średnica powinna być większa o dwie dymensje od średnicy rurociągu. Obszar pomiędzy przewodem a tuleją ochronną należy uszczelnić białym sznurem kanalizacyjnym. Sznur taki używany jest do uszczelniania połączeń kielichowych rur kanalizacyjnych. Końce wylotowe tulei osłonowej należy wypełnić kitem trwale elastycznym. Kit nie może oddziaływać agresywnie na materiał, z którego wykonane są przewody kanalizacyjne. Należy pamiętać, aby tuleja osłonowa była dłuższa od grubości ściany co najmniej o kilka centymetrów. Musi ona wystawać z każdej strony ściany minimum 2 cm. W przypadku gdy poziom wód gruntowych wokół budynku jest wyższy niż miejsce, w którym usytuowane jest przejście, to powinno zastosować się inne rozwiązanie uszczelniające przykanalik. Najlepszym rozwiązaniem są gotowe wodoszczelne tuleje przełazowe lub łańcuchy z gumowych ogniw zaciskane na obwodzie przewodu za pomocą śrub. Dokonując wyboru odpowiedniego sposobu uszczelnienia, należy upewnić się, do jakiej wysokości słupa wody jest ono szczelne (deklaracja producenta).

Całkowite zabezpieczenie Kilka lat temu na rynku pojawił się bardzo ciekawy produkt, który pozwala na bardzo proste, szybkie i idealnie szczelne wykonanie przejścia rurociągu oraz innych przewodów (np. telekomunikacyjnych, wodociągowych) przez ścianę budynku. Jedna z europejskich firm specjalizująca się w technice odpływowej zaprojektowała i wykonała specjalne przejście dla rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych lub żeliwa. Przejście całkowicie zabezpiecza budowle przed przepływem wód gruntowych do wnętrza oraz umożliwia pracę rurociągu w ścianie (nawet pod kątem do 10o). Gumowy kołnierz uszczelniający nakłada się bezpośrednio na rurę na zewnątrz budynku i przesuwa po jej powierzchni w kierunku ściany. Przejście dla rur ma wbudowany kołnierz bitumiczny. Powinien on być dosunięty bezpośrednio do ściany, a następnie poprzez podgrzanie palnikiem przyklejony do jej powierzchni. Całość konstrukcji doszczelniana jest za pomocą gwintowanej nakrętki (pierścień dociskowy) wykonanej z polipropylenu, którą nakręca się na gumowy, gwintowany kołnierz. Przed nakręceniem na niego nakrętki należy zwilżyć gwintowaną powierzchnię gumową oraz wewnętrzne wargi uszczelniające środkiem poślizgowym. Najlepiej jest użyć do tego celu wazeliny technicznej. Nie wolno do tego celu używać substancji ropopochodnych lub oleistych. Może to doprowadzić do zniszczenia pierścienia gumowego. Masywny, gruby kołnierz uszczelniający z elastycznej gumy opasuje na obwodzie przewód rurowy, zatrzymując w ten sposób wody gruntowe lub opadowe. Na ścianie nie powinien pojawiać się grzyb oraz pleśń przy założeniu, że izolacja pionowa wykonana jest prawidłowo. Jest to szczególnie ważne dla piwnic budynków usytuowanych na terenach podmokłych, o dużej liczbie opadów oraz budowanych na stokach. Dzięki dużej elastyczności kołnierza bitumicznego uszczelnienie dokładnie przylega do załamanych lub zaokrąglonych powierzchni. Pierścień dociskowy wykonany z polipropylenu wyposażony jest na powierzchni czołowej w elastyczne listki. Dzięki takiemu rozwiązaniu daje się on nasunąć na zewnętrzną część kielicha typowej rury z PCV lub z polipropylenu. Po przejściu przez kielich dopasowują się one do płaskiej powierzchni czołowej kołnierza z gumy EPDM.
Przejście, o którym piszę przeznaczone jest dla rur:
* z tworzywa sztucznego o średnicach DN 110, DN 125, DN 160 mm,
* wykonanych z żeliwa o średnicach DN 100, DN 125 lub DN 150 mm,
* stalowych o średnicy zewnętrznej 110-115, 125-130 lub 160-165 mm.
Uzupełnieniem kołnierza uszczelniającego jest specjalny system, na który składa się tuleja (zaślepka do przejścia) z tworzywa sztucznego o średnicy 110, 125 lub 160 mm wyposażona w specjalne dławnice. Średnice wewnętrzne dławnic (od 8,0 do 52 mm) pozwalają na zainstalowanie maksymalnie czterech rur (lub przewodów elektrycznych) w jednym szczelnym przejściu (norma EN 18195-4). Producent deklaruje szczelność przejścia dla rur i przewodów do 0,2 bara. Jednak przeprowadzone badania przez firmę Uno Praha pod nadzorem przedstawicieli Akredytowanego Laboratorium Politechniki Czeskiej w Pradze wykazały znacznie wyższą szczelność przejścia. Przejścia szczelne dla rur pozwalają na wymianę rur w przypadku uszkodzenia rurociągu bez konieczności rozkuwania ścian.
Andrzej Świerszcz
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij