Dziś na ringu „Magazynu instalatora”: kotły wiszące, czyli ciosy precyzyjnie regulowane. Immergas

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza niezbędnego do spalenia 1 m3 gazu GZ-50 wynosi około 10 m3. W warunkach rzeczywistych, w kotłach klasycznych zapotrzebowanie powietrza jest dwukrotnie większe od teoretycznego. Klasyczny kocioł gazowy, przystosowany do gazu GZ-50, pracujący z mocą 24 kW, zużywa 2,7 m3 gazu na godzinę. Stąd łatwo wyliczyć, że w czasie godziny pracy takiego kotła musi zostać dostarczone do niego 54 m3 powietrza.
Przy kotłach z otwartą komorą spalania powietrze to musi zostać dostarczone do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł albo bezpośrednio z zewnętrz budynku albo z sąsiednich pomieszczeń. Ograniczenie ilości dostarczanego powietrza powoduje w kotłach niepełne spalanie, prowadzące do powstawania tlenku węgla. Przy kotłach atmosferycznych niedostarczenie powietrza w niezbędnej ilości wiąże się z wypływem spalin do pomieszczenia. Niestety wielu użytkowników takich kotłów, nie zdając sobie sprawy ze zjawisk związanych z procesem spalania, chcąc uniknąć wyziębienia pomieszczeń, zatyka kratki nawiewu powietrza i kratki wentylacyjne, co często kończy się tragedią. Powietrze dostarczane do spalania powinno być jak najczystsze. Praca kotła z otwartą komorą spalania często powoduje wielokrotną wymianę powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. W zależności od charakteru pomieszczenia, razem z powietrzem do spalania dostarczane są różne substancje. Związki chemiczne z proszków do prania, z aerozolowych kosmetyków np.: dezodoranty, lakiery do włosów itp., używane pomieszczeniach (łazienki, pralnie) w wysokich temperaturach panujących w komorze spalania wpływają silnie korodująco na elementy komór spalania i wymiennik kotła. Sierść zwierząt, kurz, zawiesina tłuszczu powstająca w czasie smażenia, gotowania i pieczenia zaklejają przestrzenie wymienników kotła, uniemożliwiając prawidłowy przepływ spalin i przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego. Często użytkowanie kotła w takich warunkach bardzo szybko kończy się poważną awarią. Kotły z otwartą komorą spalania nie mogą być użytkowane w pomieszczeniach, w których zainstalowana jest wyciągowa wentylacja mechaniczna np. okap kuchenny, wentylator w kratce wentylacyjnej. Aby zapewnić skuteczny odbiór spalin z kotłów atmosferycznych, musimy dysponować kominem o odpowiedniej średnicy i wysokości.
Utrudnia to, a czasem wyklucza, możliwość umieszczenia kotła w określonym miejscu (budynki parterowe, poddasza, brak doprowadzonego do pomieszczenia szachtu kominowego, szacht o zbyt małej średnicy). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników, jak i względy techniczne, kotły atmosferyczne powinny być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniach, które są przystosowane do eksploatacji takiego kotła i nie pełnią innych funkcji mogących zakłócać pracę kotła.

Komora zamknięta Kotły klasyczne z zamkniętą komorą spalania, potocznie nazywane kotłami (turbo), są kotłami, w których wyrzut spalin następuje w sposób wymuszony przez szczelny przewód spalinowy, a przedostanie się spalin do pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł, przy prawidłowej eksploatacji jest praktycznie niemożliwe. Z tego względu są o wiele bardziej bezpieczne niż kotły atmosferyczne. Wymuszony obieg powietrza i spalin pozwala na stosowanie przewodów powietrzno- spalinowych krótszych, o mniejszych średnicach i bardziej skomplikowanej trasie przebiegu niż w przypadku kotłów atmosferycznych. Ponieważ kotły te mogą zasysać powietrze spoza pomieszczenia, są odporne na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być one zamontowane w pomieszczeniach o kubaturze min. 6,5 m3, podczas gdy min. kubatura pomieszczeń dla kotłów z otwartą komorą spalania wynosi 8m3. Omówione względy umożliwiają umieszczanie tego typu kotłów w wielu miejscach, w których stosowanie kotłów atmosferycznych jest niewskazane lub niedopuszczalne. Do kotłów z zamkniętą komorą spalania zaliczamy również kotły kondensacyjne – opisane wyżej aspekty montażu kotłów dotyczą również tej grupy kotłów. Należy dodać, że maksymalna długość przewodów powietrzno-spalinowych w kotłach kondensacyjnych, przy takiej samej średnicy, jest większa niż dla kotłów klasycznych z zamkniętą komorą spalania.

Sprawność w górę!

Uzyskiwanie ciepła w kotłach kondensacyjnych odbywa się z dużo większą sprawnością niż w kotłach klasycznych. Niższa temperatura spalin zmniejsza straty kominowe, a proces kondensacji pozwala na uzyskanie dodatkowej ilości ciepła wynikającej z przemiany fazowej wody, powstałej w wyniku spalania wodoru, który jest składnikiem metanu. W rzeczywistych warunkach sprawność spalania w kotłach kondensacyjnym jest około 15% większa niż w kotłach klasycznych. Kotły kondensacyjne pracują z niższymi temperaturami czynnika grzewczego niż kotły klasyczne. Im niższa temperatura czynnika grzewczego, tym mniejsze straty ciepła związane z procesem ogrzewania. Dlatego też systemy grzewcze z kotłami kondensacyjnymi pracują z większymi sprawnościami niż z kotłami klasycznymi, co dodatkowo zwiększa oszczędności wynikające z ich zastosowania. W czasie sezonu grzewczego mamy do czynienia z różnymi temperaturami zewnętrznymi, a więc z różnymi stratami termicznymi ogrzewanych budynków. Większa część sezonu grzewczego związana jest z temperaturami dodatnimi przy których straty termiczne ogrzewanego budynku, a co za tym idzie i zapotrzebowanie na ciepło, są małe. Im wyższa temperatura zewnętrzna, tym mniejsza zapotrzebowana moc kotła. W takich przypadkach sprawność instalacji z kotłami, które posiadają mniejszą moc minimalną, będzie większa – kotły będą pracowały z taką mocą, jaka jest niezbędna, a nie z większą.
Stosunek mocy minimalnej do mocy maksymalnej kotłów kondensacyjnych Immergas wynosi, w zależności od modelu, od 13 do 20%. Tak duży zakres regulacji mocy kotła pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co w bezpośredni sposób przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji.

Witold Twardowski
Pytanie do… Jak radzić sobie z problemem oporów przewodów powietrzno-spalinowych oraz ze zjawiskiem kondensacji wewnątrz tych przewodów?
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Prenumerata Magazynu Instalatora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij