Przed przystąpieniem do projektowania wentylacji w pomieszczeniu musimy ustalić ilość powietrza wentylacyjnego, znać zagęszczenie pomieszczenia ludźmi i rozmieszczenie wyposażenia, orientować się w usytuowaniu okien i drzwi oraz źródeł ciepła. Następnie lokalizujemy wloty i wyloty powietrza. Usytuowanie wylotów ma wpływ na zasięg i ugięcie strumienia nawiewanego oraz na ruch powietrza w strefie przebywania ludzi. Ważna jest również konstrukcja wylotów. Oferta producentów nawiewników i wywiewników jest bardzo duża i dla każdego pomieszczenia można dobrać odpowiedni kształt i wielkość. Jak zlokalizować wyloty? To zależy od powierzchni, wysokości i konstrukcji pomieszczenia. Rozróżnia się następujące zasadnicze kierunki przepływu powietrza: z dołu do góry, z góry do dołu, z góry do góry. Każdy z ww. ma zalety i wady, więc zastosowanie któregoś z nich zależy od rodzaju pomieszczenia i efektu, jaki chcemy uzyskać. Nadmienić należy, że usytuowanie wlotów wywiewanego powietrza ma nieznaczny wpływ na ruch powietrza w pomieszczeniu. Jedynym przypadkiem, w którym znaczące jest usytuowanie wlotów w górnej części pomieszczenia to powstawanie warstwy ciepłego powietrza przy czynnym oświetleniu elektrycznym. Przy obciążeniu świetlnym powyżej 45 W/m2 należy w suficie zaprojektować wywiew grawitacyjny lub mechaniczny dla wyeliminowania wpływu tej warstwy na ewentualne zmiany parametrów powietrza w pomieszczeniu. Przy obciążeniu do 45 W/m2 i wysokości pomieszczenia do 4,5 m wyloty powietrza nawiewanego należy usytuować tak, aby nie nastąpiło naruszenie tej warstwy przez wypływający strumień. Bardzo trudne jest uzyskanie jednolitych wytycznych, co do usytuowania wylotów, bowiem nie ma praktycznie powtarzalnych konstrukcyjnie pomieszczeń i każda decyzja o umieszczeniu wylotu w określonym miejscu wymaga analizy i musi być podejmowana indywidualnie.

Można posłużyć się poniższymi wskazówkami:
* Należy zwrócić uwagę na przeznaczenie pomieszczenia, czas przebywania w nim ludzi oraz rodzaj ich zajęcia.
* Im większa wysokość pomieszczenia, tym większa swoboda w usytuowaniu wylotów, doborze prędkości wypływu powietrza i różnicy temperatur między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu. Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń o wysokości powyżej 3,5 m i przypadków, gdy nie ma przeszkód konstrukcyjnych tj. belek, słupów.
* W pomieszczeniach o wysokości od 2 do 3,5 m znacznie trudniej jest zlokalizować wyloty, ponieważ strefa przebywania ludzi jest określona wysokością 2 m, a prędkość powietrza nawiewanego w tej strefie nie powinna przekroczyć wartości 0,5 m/s. Wyloty mogą być usytuowane: w suficie, w ścianie, pod oknem i w podłodze. Wyloty sufitowe – cechą charakterystyczną tego rodzaju umieszczenia nawiewnika powinien być duży stopień indukcji skracający zasięg strumienia tak, aby po dojściu do strefy przebywania ludzi osiągnął on dopuszczalną prędkość ruchu powietrza w tej strefie. Wyloty ścienne – najczęściej stosowane i łatwe do obliczenia. Należy je umieszczać w lub na ścianach wewnętrznych.
Strumień powietrza należy kierować w kierunku okien lub ścian wewnętrznych, aby uniknąć przeciągów. Gdy pod oknami zamontowane są grzejniki i pokrywają one straty ciepła w pomieszczeniu, to rzeczą obojętną jest, czy nawiewy są umieszczone w ścianie wewnętrznej czy zewnętrznej. Wyloty trzeba montować w odległości 300 mm od sufitu, aby uniknąć powstawania smug osiadającego pyłu. Otwory wywiewne trzeba instalować w tej samej ścianie, w której są nawiewy. Wyloty podokienne -rzadko stosowane, lecz jeśli chcemy je zamontować, to pod warunkiem, że strumień powietrza będzie kierowany ku górze pomieszczenia pod kątem 15 do 20o od pionu. Wyloty podłogowe – stosujemy je tam, gdzie powstają duże zyski ciepła lub jako nawiewy ogrzewania powietrznego. Ten sposób nawiewania wymaga znacznych ilości powietrza nawiewanego (do 60-65 m3/h) oraz dokładnego obliczenia temperatury i prędkości powietrza nawiewanego. Wywiew powietrza następuje w górnej części pomieszczenia.

Dorota Węgrzyn
Zobacz artykuł w wersji pdf pdf 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij