ABC ogrzewania łazienek. Herz

Kolejną cechą charakterystyczną jest znaczne „rozwinięcie” powierzchni grzewczej w stosunku do tradycyjnych rozwiązań z grzejnikami drabinkowymi. Duża powierzchnia grzewcza oznacza niską temperaturę samej powierzchni grzejącej przy zachowaniu niezmienionej wydajności całkowitej. Zagadnienie to należy rozpatrywać co najmniej w dwóch aspektach: ekonomicznym i komfortu cieplnego. Aspekt ekonomiczny oznacza redukcję konsumpcji ciepła, wynikającą z niższej temperatury w pomieszczeniach oraz bardziej efektywne wykorzystanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł ciepła. Przy dużej powierzchni grzejącej jest większy udział promieniowania w przekazywaniu ciepła niż przy ogrzewaniu tradycyjnym, a więc komfort cieplny jest odczuwalny przy niższej temperaturze powietrza. Niższa temperatura powietrza w łazience oznacza także mniejsze zapotrzebowanie na strumień ciepła dla ogrzania pomieszczenia, przy zachowaniu komfortu cieplnego. Wynika to z faktu, iż przy niższej średniej różnicy temperatur po obu stronach przegrody zewnętrznej występują mniejsze straty statyczne.

Niższe zapotrzebowanie na strumień ciepła wynika także z mniejszego zapotrzebowania na tzw. ciepło wentylacyjne, ponieważ powietrze zewnętrzne musi być podgrzane do niższej temperatury, która panuje w pomieszczeniu ogrzewanym. Gdy grzejnik ścienny pracuje przy niższej temperaturze czynnika grzewczego bardziej efektywnie mogą pracować tradycyjne, niskotemperaturowe źródła ciepła, takie jak kotły kondensacyjne, czy pompy ciepła. Niska temperatura zasilania oznacza możliwość praktycznego wykorzystania części energii z niekonwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne, systemy odzysku ciepła kondensacji czynników ziębniczych z instalacji ziębniczych czy klimatyzacyjnych. Czasami warunkiem koniecznym zastosowania pomp ciepła jest zaprojektowanie instalacji niskotemperaturowej dla poprawy ekonomiczności pracy urządzenia.
Bardzo ważnym aspektem, często pomijanym przy opracowywaniu ogrzewania łazienek, jest zagadnienie komfortu cieplnego przebywających tam osób. Zdarza się, iż zagadnienie komfortu cieplnego jest ograniczane do zapewnienia 24oC. Odpowiednia średnia temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych, to jeszcze nie jest komfort cieplny. Ważny jest także pionowy profil temperatur w pomieszczeniu oraz jednorodność pola temperatur i promieniowani w pomieszczeniach. Oczywiście te wszystkie parametry zależą mocno od struktury przegród, ilości przeszkleń, lokalizacji źródeł ciepła, kierunku przepływu powietrza, czyli od czynników, na które projektant instalacji nie ma zbyt dużego wpływu. Dlatego warto rozważyć zastosowanie takiego systemu, który pozwoli zredukować niekorzystne uwarunkowania natury architektoniczno-budowlanej. Przykładem systemów grzewczych, które poprawiają te uwarunkowania związane z komfortem cieplnym są systemy ogrzewania ściennego. Ogrzewanie ścienne, dzięki znacznemu rozwinięciu powierzchni grzewczej pozwala na znaczną redukcję różnicy temperatur pomiędzy podłogą a sufitem (jednorodny, pionowy profil temperatur) oraz dają jednorodne pole promieniowania w całym obszarze. Niebagatelną kwestią komfortu jest zastosowanie ogrzewania ściennego w kabinach prysznicowych, gdzie ciepła ściana gwarantuje komfort kąpieli nawet przy bezpośrednim kontakcie ciała ze ścianą. Przy innym systemie ogrzewania mamy w takim przypadku dyskomfort wywołany nieprzyjemnym zimnem.
Firma Herz oferuje system suchy ogrzewania ściennego Herz Panel, który opiera się na płytach systemowych gipsowo-włóknowych o grubości 15 mm z wbudowanymi rurami grzewczymi. Są to rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe z przekładką aluminiową systemu Herz PE-RT/Al/PE-HD. Średnica zewnętrzna rury grzewczej wynosi 10 mm, grubości ścianki 1,3 mm przy grubości przekładki aluminiowej wynosi 0,2 mm. Przekładka aluminiowa w ściance rury grzewczej łączona jest doczołowo przez spawanie laserowe. Płyty gipsowo-włóknowe zbrojone są włóknami celulozowymi. W ten sposób powstają homogeniczne płyty o dużej gęstości. Płyty gipsowo-włóknowe są ogniotrwałe (F 30) i odporne na wilgoć. Rury wielowarstwowe są fabrycznie wprasowane w wyfrezowanych rowkach płyt. Panele grzewcze przeznaczone są do bezpośredniego montażu na konstrukcji nośnej na ścianie, suficie lub podłodze. Panele są dostępne w wymiarach 2000×625, 2000×310 oraz 1000×625. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekraczać 45°C.
Płyty ogrzewania ściennego łączy się szeregowo (dwie lub trzy płyty systemowe) tak, aby długość jednej pętli nie przekraczała 55 m. Każdą pętlę ogrzewania ściennego łączy się bezpośrednio do rozdzielacza i kolektora w szafce instalacyjnej, analogicznie jak pętle ogrzewania podłogowego. Zalecane jest wykonywanie połączeń w układzie Tichelmanna. Płyty łączone są szeregowo za pomocą złączek zaprasowywanych i przyłączane bezpośrednio do rury rozdzielającej lub zbierającej o średnicy 20 mm.
Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniu. Przykładowo przy średniej różnicy temperatur między czynnikiem a pomieszczeniem wynoszącej 15°C, dla temperatury zasilania 40°C, temperatury powrotu 30°C i temperatury pomieszczenia 20°C, wydajność znamionowa jednej płyty wynosi 92 W/m2.
Grzegorz Ojczyk

Zobacz artykuł w wersji pdf pdf pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są włączone na "zezwalaj na pliki cookie", aby umożliwić najlepszy z możliwych sposób przeglądania. Jeśli w dalszym ciągu chcesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję", a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij